Lezersbrief

Opinie: ‘Weeg de rol van Airbnb mee in het landelijke debat over de woningcrisis’

Het Parool
De Vrije Universiteit toonde aan dat in wijken met een hoge Airbnb-dichtheid in Los Angeles de woningwaarde soms met wel 40 procent toenam. Beeld REUTERS
De Vrije Universiteit toonde aan dat in wijken met een hoge Airbnb-dichtheid in Los Angeles de woningwaarde soms met wel 40 procent toenam.Beeld REUTERS

Airbnb heeft alleen al in Amsterdam ongeveer twintigduizend huizen in de portefeuille. Tel daarbij op het aantal huizen dat wordt aangeboden via andere online verhuurplatformen dan Airbnb, en maar één conclusie is mogelijk: online verhuurplatformen zijn een oorzaak van het probleem op de woningmarkt.

Airbnb is niet alleen onderdeel van het woningprobleem omdat het verhuurplatform huizen onttrekt aan de woningvoorraad, Airbnb drijft ook de prijs van de resterende huizen op. De Vrije Universiteit toonde dit verband aan: in Los Angeles ging in wijken met een hoge Airbnb-dichtheid de woningwaarde soms met wel 40 procent omhoog.

Op deze manier dragen verhuurplatformen voor short stay bij aan het wegjagen van de middenklasse uit de grote steden. Het gevolg is dat beroepsgroepen waaraan een tekort is in grote steden, bijvoorbeeld verpleegkundigen, worden verdrongen naar randgemeenten.

Het is daarom van maatschappelijk belang de woningvoorraad – in deze tijd van woningnood – in te zetten voor mensen die het hardst een huis nodig hebben, en dat zijn niet de toeristen.

Gemeenten kunnen sinds 1 januari 2021 via de Wet toeristische verhuur van woonruimte een meld- en vergunningplicht invoeren. De aankomende jaren zal blijken of hierdoor effectiever kan worden gehandhaafd op het aantal dagen dat een huis wordt verhuurd via Airbnb. Op dit punt ligt de bal dus bij de gemeenten.

Toch is de woningnood té groot om als landelijke politiek achterover te leunen en de aankomende kabinetsperiode slechts toe te kijken hoe gemeenten aan de slag gaan met de handhaving van de nieuwe wet. Landelijke regie is nodig.

Concreet kan het nieuwe kabinet een short stay-verhuurverbod in­stellen voor alle tweede, derde, en­zovoort, huizen die particulieren of bedrijven aankopen. Zodoende blijft verhuur via Airbnb mogelijk voor het eerste huis, en worden bijvoorbeeld mensen die op vakantie gaan en hun huis kort willen verhuren op deze manier niet geraakt. Deze maatregel zorgt ervoor dat huizen betaalbaar blijven voor de middenklasse.

Hopelijk is dit argument de komende maanden te horen aan de onderhandelingstafel op het Binnenhof.

Roy van Run, Utrecht (30 jaar) is – tegen zijn wens in – huurder in de oververhitte vrije sector wegens het gebrek aan betaalbare koopwoningen in grote steden.

Meer over