Opinie

Opinie: ‘Waarom kunnen we niet van die herrie van brullende motoren af?’

Brullende motoren zijn niet stoer, vindt Kune Burgers, maar de overlast waar iedereen vanaf wil, blijkt niet te verhelpen. Waarom toch?

Kune Burgers
null Beeld Getty Images/iStockphoto
Beeld Getty Images/iStockphoto

Een koud ijsje op een warme zomeravond is een heerlijke combinatie. Maar de pret wordt bedorven als er voortdurend luid optrekkende motoren langs rijden. Geluidsoverlast door motoren lijkt steeds meer aanwezig te zijn in Amsterdam. Uitlaatgebrul klinkt de motorbestuurder wellicht als muziek in de oren, het gros van de omstanders zal ervan gruwelen.

Zeker in een stad, waar veel mensen dicht op elkaar wonen, weegt het plezier van een enkeling niet op tegen het ongenoegen van de anderen. Het is onredelijk om voor zoveel geluidsoverlast te zorgen. Voor jonge kinderen, voor ouderen, eigenlijk voor iedereen is het vervelend om geconfronteerd te worden met onnodig motorlawaai.

Eind vorig jaar heeft de gemeente het Actieplan Geluid gepubliceerd. Amsterdam is op grond van de EU-richtlijn Omgevingslawaai (nr. 2002/49/EG) verplicht om elke vijf jaar aan te geven wat de gemeente doet om ernstige geluidsoverlast in de stad te beperken. In het rapport zijn inspraakreacties van bewoners opgenomen. Geluidsoverlast door motoren wordt veruit het meest genoemd door Amsterdammers. Op meerdere plekken in de stad leidt het tot ergernis.

Zoals de laatste tijd veel te lezen is, zijn de stadsdeelcommissies de oren en de ogen van de stad. Meteen na het uitkomen van het rapport hebben wij met de stadsdeelcommissie van Zuid de geluidsoverlast besproken. Een plek die vaak werd genoemd is de Europaboulevard, een lange ge­asfalteerde weg pal naast een aantal flats.

Het geluid van motoren is in de hele omliggende wijk te horen en bewoners ergeren zich groen en geel. Namens alle partijen die vertegenwoordigd zijn in de stadsdeelcommissie hebben we het stadsdeel­bestuur van Zuid gevraagd of er mogelijkheden zijn om het probleem van de geluidshinder op te lossen.

Hoewel er wetgeving van kracht is die bepaalt dat motoren niet meer dan 80 decibel mogen produceren, zijn er volgens het stadsdeelbestuur op dit moment onvoldoende mogelijkheden om op te treden tegen excessief geluid van motoren. De verkeerspolitie is bevoegd om op dit punt op te treden maar heeft onvoldoende capaciteit voor deze taak. Om die reden voert het college in afstemming met de andere grote (G4) gemeenten een verkenning uit naar mogelijkheden om controle en handhaving te verbeteren.

Maar de verkenning heeft helaas nog niet geleid tot enig resultaat. De zomer komt eraan en juist dan horen we op veel plaatsen luidruchtige motoren.

Er is een wet, de lokale politiek is het eens, het is de meest gehoorde klacht, maar we kunnen dit probleem niet oplossen? Ik kan mijn oren niet geloven.

Kune Burgers, lid stadsdeel­commissie Amsterdam Zuid namens VVD

Meer over