Opinie

Opinie: ‘Vleessector moet kleiner, een kwestie van boerenverstand’

Het pleidooi van de vleessector om de veestapel niet te verkleinen, werkt als een rode lap op een stier voor René van der Luer. Deze voedselvernietiging moet stoppen, schrijft hij.

René van der Luer
Kippenvlees in de koeling van Albert Heijn. Beeld JERRY LAMPEN/ANP
Kippenvlees in de koeling van Albert Heijn.Beeld JERRY LAMPEN/ANP

Het artikel op Het Hoogste Woord over de nadelen van inkrimping van de veestapel van afgelopen vrijdag gaf mij de indruk dat het geen opiniestuk, maar een advertorial betrof. Op de argumentatie valt nogal wat af te dingen.

Een van de meest milieu-, biodiversiteits- en klimaatonvriendelijke activiteiten wordt in dit artikel aangeduid met het woord duurzaam. Productie van dierlijke eiwitten veroorzaakt een groot deel van de uitstoot van broeikasgassen. Bovendien is het inefficiënt: het kost meer energie dan dat het oplevert. Verder is het een vorm van voedselvernietiging: van al het plantaardige eiwit en energie in diervoeder wordt een fractie omgezet in dierlijk eiwit en energie. Innovaties zijn symptoombestrijding, beloven vaak meer dan ze waarmaken en compliceren het systeem – wat nóg meer energie vergt.

Reductie van de veestapel zal ongetwijfeld banen kosten. Gezien de mechanisatie en automatisering in deze sector, lijkt het lichtelijk overdreven om te spreken van honderdduizenden banen. De energie- en eiwittransitie zorgt voor andere banen. En hoezo kost het inkrimpen van de veestapel miljarden? Deze sector draait voor een belangrijk deel op subsidies en de maatschappij draait op voor indirecte kosten. De bijkomende verborgen kosten worden afgeschoven op mens en dier elders op de wereld en op toekomstige generaties. Per saldo levert deze veeteelt niets op; integendeel, het kost geld.

Dat er een relatie zou zijn tussen krimp van de veehouderij en het welzijn van de plattelandsbevolking wordt niet onderbouwd. Een andere, agro-ecologische vorm van voedselproductie zou ook kunnen leiden tot een toename van de werkgelegenheid in deze sector en daardoor een levendigere samenleving in de buitengebieden.

Wordt de consument benadeeld ? De gemiddelde Nederlander eet meer dierlijke eiwitten dan goed voor hem is. Obesitas is een probleem en consumptie van vlees houdt verband met andere gezondheidsproblemen: vormen van kanker, hart- en vaatziekten, diabetes. Hoezo benadeeld? Dat de vleesproductie door andere landen kan worden overgenomen is geen argument, zoals bekend van de uitspraken in de klimaatzaken over het Nederlandse beleid (Urgenda) en de verplichtingen van Shell. Zonder leiders geen volgers!

Kortom: het stuk over de vleessector rammelt en past in de neiging om te kiezen voor de gebaande wegen en vooral ook voor het kortetermijn- en eigenbelang. Transitie is ook in deze sector onontkoombaar en het zou van écht boerenverstand getuigen om hier tijdig op in te spelen.
René van der Luer, Hoensbroek

Meer over