Brieven

Opinie: ‘Van een veilige omgeving is op het IJburg College evident geen sprake’

Dit zijn de ingezonden brieven van vandaag. Ook een bijdrage leveren? Lees hier hoe dat kan.

Het Parool
null Beeld Getty Images/EyeEm
Beeld Getty Images/EyeEm

IJburgcollege

Terecht dat er aandacht is voor het aanhoudende onveilige klimaat op het IJburg College. In oktober 2020 was onze dochter een van de leerlingen die werden bedreigd door een jongen met een mes in de meisjeskleedkamer bij gym. Mevrouw Hogewind was kort daarvoor aangesteld als nieuwe directeur. Van de daadkracht waarmee zij haar plannen voor de toekomst had gepresenteerd, was na de bedreiging niets te merken.

Haar rol bestond vooral uit het bagatelliseren van het voorval, dat zij in de media afdeed als een impulsieve daad van een verwarde leerling. Van enig persoonlijk contact met de betrokken leerlingen en hun ouders was geen sprake, integendeel.

Wij hebben mevrouw Hogewind daarop rechtstreeks benaderd om onze zorgen én ons ongenoegen te uiten, maar ze was en bleef volkomen stil en afzijdig. Ze liet het aan een deelschoolcoördinator om wat sussende woorden te spreken. Verder was er een net aangestelde docent die zijn steun en oprechte medeleven toonde.

Uit het artikel in Het Parool blijkt dat het beleid van mevrouw Hogewind niet het gewenste effect heeft gehad en dat zij nog steeds niet met enig succes opkomt voor haar leerlingen en docenten. Van een veilige omgeving is evident geen sprake. Onze dochter heeft het IJburg College vroegtijdig verlaten. Veel kinderen en hun ouders kunnen echter geen kant op en zijn overgeleverd aan de nukken van een schoolbestuur, dat meer belang blijkt te hechten aan zalvende woorden dan aan daadkrachtig optreden.
Familie Van Hasselt, Amsterdam

Carola Schouten

In Het Parool van 13 juli heeft Laurens Kok een interview met onze minister voor Armoedebeleid, Carola Schouten. Het maakte me duidelijk dat het bestrijden van armoede vraagt om assistentie voor deze minister, die als verantwoordelijke blijft dweilen met de kraan open. Om armoede te bestrijden is het zaak de geldkraan te reguleren, zodat tekorten en overschotten elkaar compenseren.

Een ministerie voor Belastingen zou hierin een sleutelrol kunnen spelen. Nu nog een benoeming of uitbreiding van bestuurlijke bevoegdheid – Carola Schouten als minister voor Armoedebeleid en Belastingen. Armoedebeleid zou in elk geval in één termijn geregeld kunnen zijn.
Paul van den Aardweg, Lisse

Meer parkeerplaatsen om ov te betalen

Door dalende inkomsten en geldgebrek bij de armlastige gemeente Amsterdam, ontstaan door jarenlang financieel mismanagement, zal het openbaar vervoer moeten versoberen. De gemeente zou kunnen stoppen met het opheffen van parkeerplaatsen zodat er weer meer geld binnenkomt. Dat geld kan dan naar het ov. Meer parkeerplaatsen is ook nog eens goed voor de middenstand. Over een paar jaar zijn bijna alle auto’s elektrisch en is het milieueffect van auto’s ook veel minder schadelijk.
Ton Jacobs, Amsterdam

Junkyarddog

Nieuwsgierig naar een broodje ‘junkyarddog’, naar aanleiding van bericht in Het Parool van 11 juli, heb ik het broodje gehaald bij FoodCrib. Mijn conclusie: Chrissy Teigen heeft geen smaak.
Frank Goedhart, Amsterdam

Meer over