Opinie

Opinie: ‘Studiereis naar Israël voor politie en justitie bevordert juist een brede blik’

Een educatieve reis naar Israël zal medewerkers van politie en justitie helpen om antisemitisme nog beter aan te pakken, stelt CIDI-directeur Hanna Luden.

Het Parool
Bezoekers bij de Westelijke Muur (die ook wel Klaagmuur wordt genoemd) in Jeruzalem. Beeld EPA
Bezoekers bij de Westelijke Muur (die ook wel Klaagmuur wordt genoemd) in Jeruzalem.Beeld EPA

Jaap Hamburger roept in een stuk vol insinuaties, ongegronde beschuldigingen en kromme redeneringen de politie en het OM op om te bedanken voor de uitnodiging van het Cidi om zich een week te laten bijscholen. Graag stip ik enkele onjuiste feiten en foutieve redeneringen aan in het betoog van meneer Hamburger.

Cidi is geen lid van IHRA; de Nederlandse staat wel. Cidi was niet betrokken bij de totstandkoming van de door Hamburger verguisde definitie. Het gaat bovendien om een werkdefinitie, een richtinggevend hulpmiddel, een ‘juridisch niet-bindend’ instrument om antisemitisme te herkennen en bestrijden. Hamburger suggereert – ten onrechte – dat Cidi het juridisch bindend zou willen maken. Sla onze publicaties na.

Kritiek op Israël is geen antisemitisme

Ons doel is antisemitisme bestrijden, een steeds muterend fenomeen. Als een betere definitie hierbij helpt, dan staan wij daarvoor open. De IHRA-definitie is echter door zo’n 40 landen, lokale overheden, politieke partijen en talloze instellingen omarmd. Deze werkdefinitie stelt – in tegenstelling tot Hamburgers bewering – expliciet dat kritiek op Israël geen antisemitisme is.

Wel geeft het aan – in lijn met onze ervaring – dat er onder het mom van kritiek op Israël antisemitische uitspraken worden gedaan en dat er vermenging tussen deze bestaat, soms ook moedwillig. Het is dus zaak om ook deze vorm van antisemitisme te bestrijden.

Yad Vashem is een gerenommeerd instituut dat belangrijk werk verricht, zeker nu de getuigen wegvallen en de bagatellisering van de Holocaust steeds salonfähiger wordt en onze samenlevingen ontwricht. Hun werk is zeker niet ‘judeocide’, zoals Hamburger denigrerend schrijft. Zij besteden wel degelijk aandacht aan de andere slachtoffers van de Holocaust, en aan andere genociden. En dat doet Cidi ook. Maar dat past niet in het beeld dat Hamburger van Cidi construeert.

Educatieve reis

Niet alleen Cidi, heel Israël is voor Hamburger taboe. De problemen, de conflicten, de bezetting zijn bekend. De suggestie is dat deze eenzijdig door Israël zijn ontstaan, de rol van Hamas, PFLP, het hopeloos verdeelde Palestijns leiderschap, Hezbollah, en niet te vergeten het brute Iran negerend. Het is juist bevorderend om de situatie van dichtbij te aanschouwen.

Dit valt echter buiten de door Hamburger bekritiseerde reis. Deze wordt niet voor politie of justitie georganiseerd, maar voor de mensen die er werken – die er à titre personnel aan deel kunnen nemen. Door deze educatieve reis zullen zij beter in staat zijn antisemitisme aan te pakken. Vraag het de Nederlandse docenten die een seminar in Yad Vashem hebben gevolgd, of agenten uit andere landen.

Hamburger onderschat het kritisch vermogen van de deelnemers. Cidi denkt dat er bij politie en justitie verstandige professionals werken die hun horizon willen verbreden.

Hanna Luden, directeur Centrum Informatie en Documentatie Israël

Meer over