Opinie

Opinie: ‘Stop met het financieren van religieus onderwijs’

Het is hoogtijd om te stoppen met het financieren van religieus onderwijs, zegt Hicham El Ouahabi. ‘Wie zijn kinderen wil ‘indoctrineren’ met een religieuze opvatting en daarvoor het onderwijs nodig heeft, moet zelf zijn portemonnee trekken.’

Hicham El Ouahabi
null Beeld Getty Images/iStockphoto
Beeld Getty Images/iStockphoto

​Na een lang politiek geschil tussen de liberalen en religieuze partijen werd in 1917 een compromis gesloten: in ruil voor steun van religieuze partijen voor het algemeen kiesrecht, stemden liberalen in met het financieren van ‘bijzondere’ (meestal religieuze) scholen. Tijd om dat compromis te ontbinden en een nieuw compromis te sluiten!

Ouders voeden hun kinderen altijd op met bepaalde normen en waarden. Soms zijn ze duidelijk (maar vaak ook onduidelijk) zelf onderdeel van een (sub)cultuur en dragen die over aan de kinderen. Als ze redelijk zijn, bieden ze hun kinderen zo veel mogelijk ruimte om hun eigen keuzes te maken en daar past een openbare onderwijsinstelling bij. Het gaat echter te ver om dat als overheid expliciet af te dwingen.

Het algemeen belang

We kunnen wel wat anders doen. Het is hoogtijd om ons opnieuw af te vragen waar onderwijs voor dient en in lijn daarmee te handelen. Kinderen genieten onderwijs om zo goed mogelijk deel te nemen aan de maatschappij. Het is in het algemeen belang. Het onderwijzen vanuit één religieuze opvatting dient slechts één belang, namelijk het religieuze belang. Elke minuut en elke belastingcent die hieraan besteed wordt, gaat ten koste van dit algemene belang van de maatschappij.

Op grond van ‘vrijheid van religie en levensovertuiging’ behouden ouders alle vrijheid om religieuze gebruiken en theorieën bij te brengen en te onderhouden. Bijzonder religieus onderwijs verbieden we niet, maar we stellen wel één voorwaarde: geen financiering vanuit het rijk.

Alle levensvisies

Wat doen we met het openbaar onderwijs? Niets. Dat houden we gratis voor iedereen die in Nederland met elkaar wil samenleven. Daar horen dan ook alle levensvisies aan bod te komen: de verschillende religies en het atheïsme, zonder onderscheid en zonder zelfingenomenheid dat de één meer waarheid bevat dan de ander.

Dus laten we het volgende met elkaar afspreken. Wie zijn kinderen wil ‘indoctrineren’ met één specifieke religieuze opvatting en daarvoor het onderwijs nodig heeft, moet zelf zijn portemonnee trekken.

Het is nu aan jullie, religieuze partijen. Een compromis is nu eenmaal water bij de wijn doen.

Daarom aan de wetgever de boodschap om te stoppen met het financieren van religieus onderwijs. Het is niet meer van deze tijd. Houd de eer aan uzelf en verlos het onderwijs van religie.

Hicham El Ouahabi, Amsterdam

Meer over