null

Opinie

Opinie: ‘Privacywet hindert patiënt en behandelaar’

Beeld Joris van Gennip

Door problemen met het elektronisch patiëntendossier komt de zelfregie van de patiënt in het gedrang, vindt Rupino Griffioen. Daar kan hij echter zelf wat aan doen.

Rupino Griffioen

De oproep van Safak Abdelrahman (krant van zaterdag 7 mei) om één landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD) verdient navolging. De privacywet is onbedoeld te vaak een hinder voor de patiënt en de behandelaars. Het elektronisch patiëntendossier is 30 jaar in ontwikkeling en wordt nu geplaagd door de vele systemen die elkaar moeten leren vinden. Iedereen verliest zich in zoektijd en de zelfregie van de patiënt komt in het gedrang. Zeker omdat die steeds verder achter raakt op de digitale ontwikkelingen.

Maar de patiënten en/of hun buddy’s kunnen er zelf al veel aan doen door een overzicht van de eigen ziektes, met nadere gegevens, digitaal (op de eigen smartphone en die van de buddy) of op één vel papier genoteerd bij zich te hebben, inclusief therapie, therapeuten, buddy enz.. Gedateerd, ondertekend, liefst met recente foto erbij. Met duidelijk de zin: ‘Uiterst vertrouwelijk, alleen in mijn belang te benutten. Dank.’

De inhoud is te verifiëren en corrigeren bij de huisarts, specialisten, diëtist et cetera. Als een (oudere) persoon op straat plots bewusteloos raakt, kunnen omstanders, politie en ambulanciers snel die gegevens lezen, gepast handelen, de buddy laten bellen; die mobiliseert het thuisfront en zendt dit stuk door naar het ziekenhuis.

In de loop van enkele jaren heb ik, als rustend kinderlongarts, een flexibel format op enkele kernregels opgesteld en bij gecompliceerde personen/patiënten toegepast, tot tevredenheid. Zo nodig krijgt een nieuwe specialist het toegezonden om in het eigen dossier op te nemen. Het blijkt regelmatig dat bij iemand met meerdere specialisten niemand een overzicht heeft van deze persoon – ook de patiënt zelf niet.

Velen raken dat overzicht immers kwijt in de verwarrende stapels data. Dit speelt zeker bij spoedeisendehulpdiensten: de patiënt is er ernstig aan toe en gekwalificeerde mensen verliezen tijd met het zoeken wie hij/zij is en wat hem/haar scheelt, met de kans van onnodige onderzoeken of het niet uitvoeren van nodige tests.

Dit papier kan ook de in ontwikkelingen zo sterk haperende Persoonlijke Gezondheidsomgeving ondervangen als een privé-EPD. Het kan erin geladen worden.

Rupino Griffioen, Amsterdam

Meer over