Opinie

Opinie: ‘Noorderlingen hebben het recht om duidelijkheid te krijgen over bruggen over het IJ’

De eindeloze discussie over een brugverbinding over het IJ leek beslecht, zeker met de groei van Amsterdam-Noord. Stadsdeelcommissielid Wijbe Langeveld (GroenLinks) is des te verbaasder dat de bruggen niet voorkomen in het collegeakkoord.

Wijbe Langeveld
Plan voor een brug over het IJ in West, onderdeel van het voorstel van de commissie-D’Hooghe. Ook een brug in Oost is voorzien. Beeld URBANISM / ARCHITECTURE / ELEMENTS
Plan voor een brug over het IJ in West, onderdeel van het voorstel van de commissie-D’Hooghe. Ook een brug in Oost is voorzien.Beeld URBANISM / ARCHITECTURE / ELEMENTS

Noorderlingen wachten al jaren op een nieuwe oeververbinding zodat zij snel en comfortabel op de rest van de stad aangesloten zijn. De besluitvorming over de de bruggen over het IJ lijkt een oneindig traject door verloren blufpoker van de gemeente en een ministerie dat enkel naar de binnenvaart lijkt te luisteren.

Toch leek er vorige bestuurstermijn een doorbraak te zijn. Met de omarming door het college en ministerie van het rapport van de commissie-D’Hooghe leek er eindelijk groen licht te komen voor de bruggen. Het voorkeursbesluit van de raad in februari maakte aan alle twijfel een einde. In de verkiezingsprogramma’s van D66 en GroenLinks stonden de bruggen prominent aangekondigd.

De verbazing is dan ook groot nu de geplande oeververbindingen niet in het collegeakkoord voorkomen. Dit doet vermoeden dat de bruggen in de ijskast zijn gezet. Ook vanuit het college komt er geen duidelijkheid. Amsterdammers en bewoners van buurgemeenten hebben het recht om duidelijkheid te krijgen over status van de bruggen (en de voetgangerstunnel). Deze oeververbindingen kunnen namelijk niet wachten.

Met de bouw van duizenden woningen in Noord groeit het aantal reizigers op de ponten van 70.000 nu tot 120.000 in 2030. Uit alle cijfers blijkt dat de ponten en de (op- en afritten van de) A10, ook met uitbreiding, de toename van het verkeer niet zullen kunnen opvangen. De bruggen spelen een essentiële rol in álle plannen rond woningbouw en mobiliteit in Noord.

Het mobiliteitsplan Noord (vastgesteld in 2019) kan zonder de vaste oeververbindingen de prullenbak in. Onduidelijk is hoe de wijken in Noord autoluw moeten worden zonder deze opties. Als dit college leefbare wijken met hoge dichtheden wil bouwen, kan het niet alleen maar woningen toevoegen, maar moet het ook zorgen voor voldoende mobiliteitsopties.

In het coalitieakkoord hullen de onderhandelaars zich in nevelen over de toekomst van de bruggen en spreken zij van ‘scherpe keuzes’ die moeten worden gemaakt. Deze scherpe keuzes zijn echter al gemaakt. In 2017 heeft de raad reeds ingestemd met de bouw van de Javabrug en is het geld voor de brug gereserveerd . Daarnaast zijn in Noord in de vorige periode het metrostation Sixhaven, de Bongerdtunnel en de zogenoemde Schellingwouderlaan geschrapt.

Geld om Noord bereikbaar te houden zou daarom op de plank moeten liggen. Dit college spreekt veelvuldig over gelijke kansen. Maar voor de Noorderlingen die straks met de fiets boven het hoofd over het IJ moeten zwemmen, dreigt vervoersarmoede. B. en w. moeten daarom direct na het reces aan de slag gaan met de realisatie van de onmisbare bruggen!

Wijbe Langeveld is lid van de stadsdeelcommissie in Amsterdam-Noord voor GroenLinks.