Lezersbrief

Opinie: ‘Nieuwe gemeenteraad, zijn uw fracties fit?’

De eerste vergadering van de in maart gekozen nieuwe gemeenteraad van Amsterdam. Beeld LEX VAN LIESHOUT/ANP
De eerste vergadering van de in maart gekozen nieuwe gemeenteraad van Amsterdam.Beeld LEX VAN LIESHOUT/ANP

Voor een sterke lokale democratie is het nodig om zichtbaar en transparant te zijn. Ga als raadsleden met elkaar maar ook met inwoners het gesprek aan, zeggen Peter van den Berg en Trudy Veninga. En vooral: investeer in (fractie)kwaliteit en maak keuzes, zodat de raadsfractie fit genoeg is voor de komende vier jaar!

Peter van den Berg en Trudy Veninga

Na de verkiezingsuitslag en binnenkort de coalitievorming is er zicht op de politiek-bestuurlijke verhoudingen binnen gemeenteraad en fractie. Uitgangspunt is dat er een goedwerkende fractie moet staan die een kwalitatief goede bijdrage in de raad levert. Maar hoe werk je aan een goede ploeg en goede kwaliteit? In deze bijdrage een handreiking om het eigen functioneren eens tegen het licht te houden en waar mogelijk te verbeteren, zodat de fractie fit de eindstreep in 2026 haalt.

Belangrijk aandachtspunt is de verhouding tussen het werken met de eigen speerpunten en het gewone raadswerk. Dat laatste mag niet onder het eerste leiden. Een fractieprogramma met eigen speerpunten geeft focus en richting en is een basis voor verantwoording richting burgers.

De volgende zes punten kunnen helpen en richtinggevend zijn:

1.Maak een omgevingsanalyse. Wat is kenmerkend voor jouw gemeente en welke ontwikkelingen doen zich voor? Wie wonen er in jouw gemeente?

2.Met welke uitgangspunten en speerpunten uit je omgevingsanalyse en verkiezingsprogramma ga je aan de slag?

3.Wat is de strategie van de fractie? Welke richting moet de fractie op en is de fractie daar nu op voorbereid?

4.Maak een fractieprogramma, planning en wees herkenbaar. Fractieleden hebben doorgaans een gezin, een betaalde baan en andere verplichtingen. Dat betekent keuzes maken. Hoe minder speerpunten, hoe beter de focus en daardoor uiteindelijk ook de herkenbaarheid. Belangrijk onderdeel is een communicatieplan.

5.Hoe ziet de huidige fractie eruit? Welke kennis en vaardigheden bezitten de fractieleden en welke ontbreken? Richt een flexibele schil (als steunfractie of kennisnetwerk) in, zodat die situationeel kan worden benut.

6.Met een jaarverslag realiseer je transparantie richting achterban en gecombineerd met periodieke evaluatie houd je focus op je eigen fractiewerk. Stuur als daarvoor aanleiding is tijdig bij.

Peter van den Berg en Trudy Veninga

Peter van den Berg was gemeenteraadslid (2006-2018) en Statenlid (2019). Trudy Veninga is trainer politieke vaardigheden, co-auteur van het Handboek raadsleden en was gemeenteraadslid (2002-2010) en wethouder (2010-2016).

Meer over