Opinie

Opinie: ‘Met de nieuwe voorrangsregeling komen veel Amsterdamse jongeren juist níet aan een woning’

In september 2021 gingen in Amsterdam 15.000 mensen de straat op om te protesteren tegen de grote woningnood. Beeld Joris van Gennip
In september 2021 gingen in Amsterdam 15.000 mensen de straat op om te protesteren tegen de grote woningnood.Beeld Joris van Gennip

De gemeente heeft een nieuwe voorrangsregeling opgetuigd die ervoor moet zorgen dat Amsterdamse jongeren eerder aan een jongerenwoning komen. Maar de geformuleerde bindingseis bereikt volgens Jacob Offerman juist het tegenovergestelde.

Jacob Offerman

Vorige week is een nieuwe voorrangsregeling voor ‘Amsterdamse jongeren’ in de sociale huursector bekendgemaakt, die maandag ingaat. Met de regeling worden jongeren tussen de 18 en 28 jaar voorgetrokken bij een lastig te krijgen jongerenwoning in Amsterdam, mits ze aan de bindingseis voldoen. En hier gaat het mis.

De bindingseis heeft als enige voorwaarde dat een jongere in de afgelopen tien jaar, ten minste zes jaar onafgebroken ingeschreven heeft gestaan in Amsterdam. Voldoe je aan deze eis? Dan ben je gebonden aan de stad en krijg je dus voorrang. Voldoe je niet aan de eis? Dan maak je als Amsterdamse jongere geen aanspraak. Zonder uitzondering.

Uitsluiting van Amsterdamse jongeren?

Wat scheef is aan deze eis, is dat een grote groep Amsterdamse jongeren erdoor wordt buitengesloten en juist jongeren van buitenaf worden voorgetrokken. Dat werkt als volgt: indien een jongere aanspraak maakt op een jongerenwoning, maar vijf jaar daarvoor door zijn studie of werk verplicht een korte tijd (al is het maar een dag) niet stond ingeschreven in Amsterdam, dan voldoet hij/zij al niet meer aan deze eis. En andersom: als iemand zijn hele leven buiten Amsterdam heeft gewoond, maar in de laatste tien jaar wel zes jaar onafgebroken in Amsterdam woonde, ook al woont hij/zij al vier jaar ergens anders, dan is hij/zij wel gebonden aan de stad.

Dat roept de vraag op: wanneer is iemand meer verbonden aan Amsterdam? Iemand die geboren en getogen is in Amsterdam, maar bijvoorbeeld voor zijn studie een half jaar verplicht in het buitenland heeft gezeten? Of iemand die maar zes jaar van zijn leven in Amsterdam heeft gewoond en de laatste vier jaar zelfs al niet meer?

Het nieuwe beleid gebaseerd op de bindingseis staat zo haaks op het landelijke huisvestigingswetvoorstel van minister Hugo de Jonge uit april, dat is bedoeld om gemeenten meer ruimte te geven voor eigen inwoners. “Het is belangrijk dat jongeren en gezinnen de kans krijgen om te blijven wonen in het dorp of de stad waar ze zijn opgegroeid,” zei minister De Jonge bij de bekendmaking van het wetsvoorstel. De Amsterdamse bindingseis zorgt er namelijk niet voor dat Amsterdámse jongeren voorrang krijgen, maar jongeren die voldoen aan de bindingseis.

Betere definitie

Wat is dan wel de oplossing? Zorg ervoor dat Amsterdamse jongeren ook werkelijk profijt hebben van een voorrangsregeling die bedoeld is voor Amsterdamse jongeren. Dat kan bereikt worden door te kijken naar hoe andere gemeenten het hebben aangepakt. De gemeente Amsterdam stelt dat de bindingseis juridisch vastgelegd is, maar desondanks mogen de definities voor gemeentelijke of regionale binding door elke gemeente of provincie grotendeels zelf worden bepaald.

De gemeente Utrecht bijvoorbeeld maakt een uitzondering voor studenten die in de laatste zes jaar voor studie tijdelijk elders stonden ingeschreven met als voorwaarde dat ze daarvoor wel zes jaar in de gemeente stonden ingeschreven. Maar ook kleinere gemeenten, zoals Hilvarenbeek, Oirschot en Goirle (Brabant), Waterland (Noord-Holland), Albrandswaard (Zuid-Holland) hebben specifieke voorrangsregelingen om de inwoners van het gebeid te beschermen.

Een middel (bindingseis) om een doel (voorrang voor Amsterdamse jongeren) te verwezenlijken mag nooit het doel voorbijstreven.

Jacob Offerman is 27 en is geboren en getogen Amsterdammer. Voor zijn studie International Business aan de Vrije Universiteit woonde hij vijf maanden in Zuid-Korea. Door de bindingseis krijgt hij geen voorrang voor een jongerenwoning en met zijn starterssalaris is een koopwoning ook buiten bereik. Beeld -
Jacob Offerman is 27 en is geboren en getogen Amsterdammer. Voor zijn studie International Business aan de Vrije Universiteit woonde hij vijf maanden in Zuid-Korea. Door de bindingseis krijgt hij geen voorrang voor een jongerenwoning en met zijn starterssalaris is een koopwoning ook buiten bereik.Beeld -
Meer over