Opinie

Opinie: ‘Maak van 5 mei een algemene Dag van de Vrijheid’

Ludo Grégoire
Aldith Hunkar tijdens de landelijke herdenking van het slavernijverleden in het Oosterpark.  Beeld ANP
Aldith Hunkar tijdens de landelijke herdenking van het slavernijverleden in het Oosterpark.Beeld ANP

Bij bevrijding en het mensenrecht vrijheid denken veel mensen aan oorlog. Maar bij weer anderen komt als eerste ons slavernijverleden in gedachten. De grootste Nederlandse steden en 40.000 ondertekenaars van de Keti Koti-petitie bepleiten de instelling van een nationale feestdag voor de viering van de afschaffing van de slavernij.

Geen weldenkend mens zal het belang van Keti Koti betwisten, maar versnippering dreigt. Bevrijdingsdag (5 mei), Keti Koti (1 juli), Dag tegen de mensenhandel (18 oktober), Werelddag tegen seksuele uitbuiting (4 maart): allemaal belangrijk om bij stil te staan, maar ondoenlijk en onverstandig om er telkens een afzonderlijke nationale gedenkdag voor uit te roepen.

Willen we zo veel mogelijk Nederlanders blijvend engageren in de discussie dan is het noodzakelijk om voor de hogere verbindende waarde vrijheid een officiële Nederlandse feestdag in te stellen. In mijn voorstel is dat de Dag van de Vrijheid (5 mei), een dag waarop we álle Nederlanders uitnodigen om het belang van bevrijding en vrijheid te vieren.

Al decennia wordt erover gediscussieerd of Bevrijdingsdag elk jaar verplicht vrij moet zijn in plaats van om de vijf jaar. Gek eigenlijk, ‘zuunig’ en halfslachtig. En er wordt ook al langer gesproken over het officieel maken van Keti Koti.

Gelukkig lijkt nu ook de politiek om te zijn wat beide punten betreft. Het omvormen van Bevrijdingsdag tot Dag van de Vrijheid is een uitgelezen kans om die halfslachtigheden te beëindigen. Met de gekozen naam kan uitstekend geabstraheerd worden van bepaalde vormen van onvrijheid: oorlog, slavernij, uitbuiting, mensenhandel, kinderarbeid, onderdrukking, gedwongen huwelijken.

Bevrijdingsdag omdopen tot Dag van de Vrijheid heeft het bijkomend effect dat ook generaties die verder af staan van de Tweede Wereldoorlog of slavernij er herkenning, inspiratie en aanknopingspunten in kunnen vinden. Uiteraard kunnen mensen die dat willen daarnaast Keti Koti vieren of andere genoemde gedenkdagen.

Ik realiseer me goed dat ik met het noemen van 5 mei een voorkeur suggereer. Maar ik stel het enkel voor omdat die een groot en onbetwist draagvlak binnen de Nederlandse bevolking heeft.

Ludo Grégoire, jurist, Leiden.

Meer over