Opinie: ‘Kunnen we de kademuren herstellen en tegelijk hun historische constructies bewaren?’

Dit zijn de ingezonden brieven van vandaag. Ook een bijdrage leveren? Lees hier hoe dat kan.

Het Parool
null Beeld Getty Images/EyeEm
Beeld Getty Images/EyeEm

‘Kunnen we de kademuren herstellen én hun historische constructies bewaren?’

In een brief aan de gemeenteraad schrijft wethouder Melanie van der Horst dat er moet worden bezuinigd op de bruggen- en kademuurvernieuwing. Het ambitieuze project waarmee de gemeente een aantal jaren geleden begon, zal worden getemporiseerd.

Dit betekent uitstel en afstel van bepaalde brug- en kademuurvernieuwingen. Meer bruggen en kades zullen worden afgesloten voor het verkeer, meer parkeerplaatsen opgeheven, maar daar staat tegenover dat de overlast veroorzakende werkzaamheden kunnen worden uitgesteld. Daardoor loopt volgens de gemeente het ‘achterstallig onderhoud’ niet terug, maar op.

Maar wellicht is hier sprake van een blessing in disguise. De wethouder schrijft dat de aanpak eenvoudiger, sneller en goedkoper moet: “We werken aan gerichte innovaties, die gaan over renovatie en levensduurverlenging van constructies in plaats van volledige sloop en nieuwbouw.”

Het overleg dat de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) met de gemeentelijke projectgroep voert, lijkt hier zijn vruchten af te werpen. Hoewel de VVAB erkent dat er sprake is van achterstallig onderhoud, betoogt de vereniging al jaren dat er te strenge eisen aan bruggen en kademuren worden gesteld die niet reëel zijn voor historische constructies, zeker niet in een historische binnenstad.

De vereniging vroeg de gemeente alternatieve methodes te ontwikkelen die bruggen en kademuren niet slopen en vervangen maar behouden en herstellen. In een methode ontwikkeld door Ernst de Beaufort, die de VVAB in 2020 in een raadsadres aan de gemeente voorstelde, wordt alleen de fundering van een kademuur verstevigd, maar blijft de historische constructie zelf behouden.

Voordeel is dat bomen ook behouden blijven. De gemeente heeft toegezegd te zullen experimenteren met dergelijke innovatieve methodes. De VVAB hoopt dat de gemeente dat nu werkelijk gaat doen, want kleinschaliger methodes kosten ook minder geld.

Walther Schoonenberg, Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

‘Kan er niets uit het potje verkeersaanpassingen naar het potje wallenkant?’

De gemeente zoekt naar geld voor bruggen en kades. Zou er dan echt niets uit het potje ‘verkeersaanpassingen op straat’ naar het potje ‘wallenkant’ geschoven kunnen worden? Het lijkt me heerlijk om weer door de stad te kunnen fietsen, zonder rekening te hoeven houden met omleidingen omdat de straat weer open ligt voor een beter ‘doorstroomprofiel’.

Paul van Meelis, schipper

‘Vreemd dat er in de zomer niets aan smogrisico gedaan wordt’

Vreemd dat in de winter bij smogrisico in Amsterdam (terecht) gevraagd wordt om geen open haarden te stoken, maar dat in de zomer bij landelijk risico op smog er geen enkele oproep aan inwoners en industrie etc. wordt gedaan om op zo’n dag vervuiling en uitstoot te vermijden.

Wilko Wieffering, Amsterdam

Holman

Prachtig hoe Theodor Holman de ‘oude’ oorlogen (WO II, maar ook de Oost) via zijn intieme familiegeschiedenis keer op keer verbindt met de ‘nieuwe’, hier om de spreekwoordelijke hoek. Hulde (lees die man).

Eric Jansen, Amsterdam

Meer over