Lezersbrieven

Opinie: ‘Kan de koning zijn paleizen niet aanbieden als opvanglocatie voor vluchtelingen?’

Dit zijn de ingezonden brieven van vandaag. Ook een bijdrage leveren? Lees hier hoe dat kan.

Het Parool
null Beeld Getty Images/EyeEm
Beeld Getty Images/EyeEm

De koning en de vluchteling

Het COA gaf recentelijk aan vanwege de vele Oekraïense vluchtelingen een schrijnend gebrek aan plekken binnen de bestaande opvanglocaties te hebben. Vanwege dit zorgwekkende tekort stellen welwillende gemeenten en burgers huis en haard ter beschikking.

Het valt mij op dat de koning, ons staatshoofd en ’s lands duurst betaalde ambtenaar, tot op heden weinig (lees: niets) van enige betekenis heeft bijdragen in deze zaak. Een half uurtje als monarch kletsen met families die alles hebben verloren, zet, mijns inziens, geen zoden aan de dijk.

Aangezien de desbetreffende ambtenaar meerdere paleizen tot zijn beschikking heeft, stel ik voor om deze plekken als tijdelijke opvanglocaties aan te merken. Zo komen we niet alleen de Oekraïense vluchtelingen tegemoet, maar kan het koningshuis tegelijkertijd laten zien dat het anno 2022 nog tenminste iets van toegevoegde waarde heeft.

Alexander Williams, Amsterdam

Blauw-gele borden

Zou het een gevluchte Oekraïner echt kunnen schelen dat de Amsterdamse straatnaambordjes geel/blauw kleuren als eerbetoon en solidariteit? Deze mensen zijn na vaak drie dagen en nachten reizen wel met iets anders bezig dan onze Amsterdamse straatnaambordjes. Besteed het geld aan bruikbare zaken en dingen waar ze echt behoefte aan hebben. Ook hoeft niemand eraan herinnerd te worden dat het oorlog is in Oekraïne. Dat weten we zonder die blauw-gele borden ook wel.

Ilona Dekker, Nieuwegein

Klimaatdilemma’s

‘Geen extra windmolens rond de stad? Hoe dan?’ was een kop in Het Parool afgelopen zaterdag. Na herhaald onderzoek en de vele inspraaksessies over het welles/nietes van windmolens, kunnen we – alle (gezondheids)risico’s in aanmerking nemend – toch wel concluderen dat die installaties onverwacht veel nadelen hebben. Minder en kleinere windmolens (verder weg van drukke woongebieden en bijvoorbeeld niet hoger dan 120 meter) in het egale Holland, lijkt de verstandige optie, maar hoe halen we dan het benodigde rendement?

Welnu, zouden de platte dakpartijen van de vele bedrijfsterreinen die ons land rijk is niet een uitgelezen mogelijkheid bieden voor de plaatsing van zonnepanelen? En ook al zou dat nog niet het tekort goedmaken, zou het dan sowieso niet van gezond verstand getuigen ze toch ‘in de versnelling’ te benutten voor zonne-energie?

Daan van den Wall Bake, Weesp

Meer over