Lezersbrieven

Opinie: ‘Is het wel eens onderzocht of hersenen krimpen als gevolg van aanhoudende hitte?’

Dit zijn de ingezonden brieven van vandaag. Ook een bijdrage leveren? Lees hier hoe dat kan.

Het Parool
null Beeld Getty Images/EyeEm
Beeld Getty Images/EyeEm

‘Wetsuitleg is voorbehouden aan de rechter, meneer Van Galen’

John Jansen van Galen vindt dat de aangekondigde stikstofplannen van het kabinet in strijd zijn met de wet en daarom ook in strijd met de rechtsstaat (Het Parool van 20 juli). De Wet natuurbescherming bepaalt dat in 2030 in ten minste de helft van de Natura 2000-gebieden geen stikstofoverschrijding mag zijn. Het kabinet streeft naar 74 procent in dat jaar en dat is volgens Jansen van Galen niet in overeenstemming met deze bepaling. De wet schrijft echter een minimum voor (“ten minste”) en dat sluit niet uit dat in 2030 een hoger percentage dan de 50 procent uit de wet wordt gehaald. In een rechtsstaat is wetsuitleg voorbehouden aan de rechter en als boeren het met deze uitleg niet eens zijn, kunnen zij de kwestie gewoon aan de rechter voorleggen in plaats van wegen te blokkeren en provinciehuizen te belegeren.

Klaas Rozemond, Amsterdam

‘Woningnood? Kennelijk niet voor iedereen’

“Brian en ik doen aan birdnesting, daarbij wonen de kinderen in één huis en hebben wij allebei ook een andere woonplek,’ las ik in de rubriek Ouder en Kind in Het Parool. Dat betekent dus dat er voor vier mensen (waarvan twee onvolwassenen) drie woningen nodig zijn.

Woningnood? Niet voor iedereen.

Camiel de Vries, Amsterdam

‘Verminder wegwerpverpakkingen’

Nu de gemeente de afvalverbrander heeft verkocht kan zij vol inzetten op preventie. Door het volume aan afval te beperken wordt de problematiek minder en daalt ook de uitstoot van broeikasgassen. Want de AVI-West loost het afval in de atmosfeer.

Meer dan de helft van de afvalstroom bestaat uit verpakkingen van supermarkten. Preventie kan door onder andere wegwerpverpakkingen te verminderen. Door supermarkten, bezorgdiensten en organisatoren van festivals te dwingen meer in te zetten op herbruikbare verpakkingen daalt het volume van de afvalstroom.

Handhaving en het afdwingen van verbeteringen op het gebied van wegwerpverpakkingen (o.a. conserven in blik, frisdrank/bier in blik/pakken) is de afgelopen decennia ondergesneeuwd door het idee dat het bedrijfsleven zelf verantwoordelijkheid zal dragen. Maar dat is een illusie gebleken.

Harmen Bos, Amsterdam

‘Is het wel eens onderzocht of hersenen krimpen als gevolg van aanhoudende hitte?’

Is het wel eens onderzocht of hersenen krimpen als gevolg van aanhoudende hitte? Nieuws van één dag: een vrouw in Zandvoort gaat bovenop een dolfijn zitten die al gestrest is, een man heeft nu toch wel spijt dat hij een zware vuurwerkbom heeft laten afgaan bij de Johan Cruijff Arena en een man is overleden in Gent nadat hij in het water werd gejonast terwijl hij niet kon zwemmen.

Imelda Rode, Amstelveen

‘Redenen om gratie te verlenen móeten openbaar gemaakt’

Onbegrijpelijk dat de redenen om gratie te verlenen niet openbaar gemaakt worden. Dat moet echt wettelijk verplicht worden. Vonnissen zijn immers ook openbaar. De beslissing om Masmeijer gratie te verlenen ondermijnt het vertrouwen in het rechtssysteem.

Ton Jacobs, Amsterdam

‘Stop met experimenteren: we hebben grote vuilnisbakken nodig’

Er is behoefte aan vaste dagen en routes voor vuil ophalen. Duidelijkheid en betrouwbaarheid. Grote vuilnisbakken. Geen afvalzakken in de binnenstad. Stoppen met experimenten.

Vuil ophalen moet goed gebeuren. Goedkoper mag niet de leidraad zijn. Meer personeel en goed betalen. Tenslotte zijn dit de echte helden in de stad, niet de ambtenaren en de zogenaamde experts.

Janny Jansen, Amsterdam