Brieven

Opinie: ‘Introduceer zomerbonus in de ouderenzorg’

Dit zijn de ingezonden brieven van vandaag. Ook een bijdrage leveren? Lees hier hoe dat kan.

Het Parool
null Beeld Getty Images/EyeEm
Beeld Getty Images/EyeEm

Tot voor kort was ‘inkomen’ een minder belangrijke factor in het bepalen van de arbeidsbevrediging van de medewerker in de ouderenzorg. Niet dat het gebuffel in het verpleeghuis je rijk maakte. Geenszins. Maar factoren als ‘collegialiteit’ en ‘arbeidshygiëne’ werden in de hiërarchie hoger gewaardeerd. Het belang van een fatsoenlijk salaris mag zich echter in een groeiende populariteit verheugen. Dat is ook niet verwonderlijk. Het is crisis en veel zorgverleners houden aan het eind van het salaris een stuk maand over. Om niet te zeggen dat er sprake is van een armoedeval.

De cao-bepaalde loonsverhoging in de verpleeghuissector weegt ook niet maar een beetje op tegen de toegenomen kosten voor levensonderhoud. Twee zaken zijn volgens mij op korte termijn te realiseren. Als de politieke wil aanwezig is. En als onze doorgaans zwijgzame zorgbestuurders zich er luid en duidelijk achter stellen.

De eerste: volg het voorbeeld van de bagage-afhandelaars op Schiphol en introduceer als opmaat naar een (veel) grotere loonsverhoging een zomerbonus. Ook in onze sector is de zomerse nood nog hoger dan de toch al bestaand. Ik denk aan een bonus van vijftienhonderd euro voor hen die de zomermaanden doorwerken. (en natuurlijk naar rato minder als je in de zomerpiek met vakantie gaat)

In de tweede plaats: maak extra werken veel aantrekkelijker. Wie bij een arbeidscontract van zesendertig uur extra wil werken, moet een aanzienlijk deel van de zuurverdiende centen aan vadertje staat afstaan. Een strafmaat op hulpvaardigheid en extra inspanningen in een tijd dat je de belasting op arbeid zo moeten verlagen. Ingewikkeld? Het lijkt me niet. Een kwestie van politieke bereidheid en erkenning van de urgentie.

Job van Amerongen, Verpleegkundige Brentano Amstelveen

Zapp weg

Krokodillentranen bij Zapp dat ze niet meer verder kunnen, ondanks ‘vele miljoenen investeringen’ en ‘tienduizenden klanten’. Ze hadden natuurlijk kunnen bedenken dat een businessmodel baseren op de luiheid van snowflakes die te beroerd zijn om 300 meter te lopen naar de dichtstbijzijnde super gedoemd was te mislukken. Gelukkig zijn het er maar tienduizenden (unieke klanten?). Meer groei zit er hopelijk niet in. Dan zou de maatschappij echt te veel vervetten.

Diederik van der Staay, Amsterdam

Boeren niet het probleem

Een D66-politicus zegt bij OP1 dat agrariërs een eerlijkere prijs voor hun producten moeten krijgen. Had men dat niet beter op regeringsniveau kunnen regelen voordat een vlekkenplan met boerderijslachtingen werd gepubliceerd? We weten toch dat de tussenhandel, aanvoerhandel en supermarkten de grootverdieners zijn bij alles wat van het land komt?

Daarnaast subsidies naar EU-landen om groenten te importeren en dan ook nog Argentijnse biefstuk ingevroren naar Europa vervoeren en sperziebonen uit Kenia (hoezo CO2-afdruk!?) Kortom: als de tussenhandel én grootgrutters pas op de plaats maken richting hun aandeelhouders qua (vaak letterijk) het uitmelken van boeren, kán bijvoorbeeld een vee- of melkboer met minder dieren (CO2-reductie) een goede boterham verdienen zonder zich over de kop te draaien door voortdurende expansie toe te moeten passen voor een reëel inkomen.

Er hoeft dan ook dan ook minder export plaats te vinden om de boeren van extra benodigd inkomen te voorzien en er hoeft dan ook minder levend vee naar het buitenland te worden getransporteerd. Het is toch duidelijk waar het probleem ligt (Den Haag & Brussel & Zaandam e.v.) en waar de oplossingen liggen (eerlijkere prijs agrariërs en automatisch kleinere veestapel). Oh ja, waar blijft de btw-verlaging op (liefst) Nederlandse groenten?

Johan Voogel, Weesp

Meer over