PlusOpinie

Opinie: ‘In Osdorp is de parochie in feite ook gewoon speculant’

Joke Westerhof en Frans van der Woerd
De parochie Onze lieve Vrouw Geboorte heeft geld nodig om de oude begraafplaats te onderhouden.  Beeld Dingena Mol
De parochie Onze lieve Vrouw Geboorte heeft geld nodig om de oude begraafplaats te onderhouden.Beeld Dingena Mol

Het resterende groen langs de Osdorperweg is volgens het bestemmingsplan beschermd. In de kern van Oud Osdorp bestaat nog een vrij doorzicht op het polderland erachter. Met uitzicht op een historische grafheuvel, sinds 2018 gemeentelijk monument. Toch wil de gemeente op deze plek de bouw van twee villa’s toestaan. Groen wordt dus steen.

Grondeigenaar is de parochie Onze lieve Vrouw Geboorte uit Halfweg. Die heeft geld nodig om de oude begraafplaats te onderhouden. Wegens dat geld is de gemeente de parochie maximaal ter wille geweest. Vanaf het begin hebben direct omwonenden, verenigd in de buurtgroep Oud Osdorp, zich tegen bebouwing verzet. Steeds samen met de eigenaren van het grafmonument. Door ons aangedragen alternatieven zijn niet serieus bekeken. Volgens de gemeente ‘weegt het (financiële) belang van de parochie zwaarder dan de belangen van bezwaarmakers’.

Dit financiële voordeel voor de parochie is buiten alle proporties. De nieuwe woonbestemming levert de parochie honderdduizenden euro’s op. Terwijl opknapbeurt en beheer van de begraafplaats tienduizenden euro’s gaan kosten. Zo wordt de parochie, een maatschappelijke instelling, feitelijk grondspeculant. Daarnaast zet goedkeuring om af te wijken van het bestemmingsplan de deur wagenwijd open voor bebouwing van andere open plekken langs de Osdorperweg. Dat dit niet denkbeeldig is, blijkt uit een recente aanvraag voor woningbouw rond Osdorperweg 803.

Wij zijn in beroep gegaan tegen de omgevingsvergunning. Helaas hebben we deze rechtszaak (op 1 september jl.) verloren. De voornaamste reden was dat de gemeente zich gehouden heeft aan de wettelijke procedures. De ‘bestuurder’ mag namelijk afwijken van het bestemmingsplan indien het plan voldoet aan ‘eisen van goede ruimtelijke ordening’. Een vage omschrijving, die de gemeente in dit geval tot het uiterste heeft opgerekt. De rechter vond wel dat de gemeente niet had hoeven meewerken met deze aanvraag. Maar de wettelijke procedures waren wel allemaal gevolgd, dus: beroep afgewezen.

Op deze manier trekt de burger altijd aan het kortste eind als het gaat om zaken met een financieel belang. Omdat verder procederen weinig zin heeft, zoeken we de publiciteit op. Met de bedoeling om tot een alternatieve oplossing te komen voor de onderhoudskosten voor de parochie. Verder vragen wij bestuurders om zich uit te spreken voor een maximale bouwhoogte van 6 meter voor de woningen, compensatie voor de direct omwonenden wegens afgenomen woongenot en tegen precedentwerking elders op de Osdorperweg.

Namens de Buurtgroep Oud Osdorp, Joke Westerhof en Frans van der Woerd (Amsterdam)

Meer over