Lezersbrieven

Opinie: ‘Ik voel me in Centrum dagelijks bedreigd door racende tweewielers’

Dit zijn de ingezonden brieven van vandaag. Ook een bijdrage leveren? Lees hier hoe dat kan.

Het Parool
null Beeld Getty Images/EyeEm
Beeld Getty Images/EyeEm

‘Ik voel me in Centrum dagelijks bedreigd door racende tweewielers’

Naar aanleiding van de ingezonden brief van Charlotte Lange in Het Parool van zaterdag 30 oktober: als we in die brief het woord ‘taxirijders’ vervangen door het woord ‘fietsers’ en de woorden ‘mijn fiets’ door ‘ik als voetganger’ dan krijgt mevrouw Lange wellicht enig idee hoe ik me als inwoner van Amsterdam-Centrum dagelijks bedreigd voel door racende tweewielers, al of niet elektrisch voortgedreven.
Fon Zwart, Amsterdam

‘Mensen die overstappen van energieleverancier zijn gokkers? Wat een rare redenering’

Ronald Nijenhuis stelt in Het Parool van zaterdag dat mensen die overstappen gokkers zijn. En dus niet moeten klagen. Ook mensen die niet overstappen kunnen te maken krijgen met een failliete energieleverancier. Hoe moeten we trouwens weten of energieleveranciers het gas al hebben ingekocht of niet? Een beetje een rare redenering. Bij een sportschool of een bezorgdienst krijg je ook korting als je nieuw bent. Bij vakantievergelijkingen moeten we ook niet klagen als het goedkoopste hotel failliet is?
Edgard Gommeren, Amsterdam

‘Ieder voor zich en een uitgewoonde aarde voor ons allen?’

Wat een rare reactie van J. Wolzak in HHW van 29 oktober over de inzet van jongeren voor de afbouw van het beleggen in fossiele brandstoffen door ABP. Ieder voor zich en een uitgewoonde aarde voor ons allen?
Ilonka de Jong, Amsterdam

‘De beweringen over het beheer van Onze Lieve Vrouw Geboorte zijn onjuist’

De Buurtgroep Oud Osdorp doet in een ingezonden brief op 21 oktober beweringen over het beheer van de parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte die bezijden de waarheid zijn. Wij hebben, op bevel van het stadsdeel, het eerdere volkstuinencomplex moeten ontruimen. Alle bouwsels zijn gesloopt en er is een kostbare grondsanering uitgevoerd (waar met name veel asbest uit naar voren kwam). Daarbij hebben wij jarenlang eigenaarslasten moeten betalen, zonder enige inkomsten.

We gaan een landschapsarchitect inschakelen, want we willen op een passende wijze zowel het toegangspad als de voormalige begraafplaats in oude luister herstellen (én onderhouden). Van enige ‘precedentwerking’ is geen sprake. In tegenstelling namelijk tot andere mogelijke bouwlocaties aan de Osdorperweg heeft deze locatie de bestemming ‘recreatie/nutstuinen’. Op basis van deze bestemming, de historische bebouwing (kerk/pastorie) op deze locatie én de tussenliggende begraafplaats maakt deze locatie geen fysiek onderdeel uit van het achterliggende veenweidelandschap.

Een alternatief, conform de huidige bestemming, is exploitatie van een volkstuinencomplex.Per nutstuin is een schuurtje van 6 vierkante meter (2 meter 1 hoogte) toegestaan, derhalve een aantal van 30 tot 40 tuinschuurtjes.De plannen zijn aangepast in de afgelopen jaren, met name naar aanleiding van de buurtgroep. Zo is de bebouwing opgeschoven (zodat het uitzicht voor direct omwonenden wordt vergroot), zijn we van drie naar twee woningen gegaan en is het parkeren volledig achter de woningen gesitueerd.

Daarnaast is vergunningsvrij bouwen alleen mogelijk aan de achterzijde én zijn de erfafscheidingen groene hagen (met beperkingen ten aanzien van de hoogte). Daarmee zijn de doorzichten naar achteren verzekerd én passend in de landelijke omgeving c.q. de voormalige begraafplaats.
G. Nibbeling, namens Parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte, Halfweg

Meer over