Opinie

Opinie: ‘Grootste deel van mijn vierjarigen sprak geen woord Nederlands’

Dit zijn de ingezonden brieven van vandaag. Ook een bijdrage leveren? Lees hier hoe dat kan.

Het Parool
null Beeld Getty Images/EyeEm
Beeld Getty Images/EyeEm

‘Bij zo’n taalachterstand loopt het onderwijs vast’

Sezgin Cihangir schreef zaterdag dat het basisonderwijs slecht is. Ik heb het afgelopen jaar lesgegeven aan groep 1 en 2 in Amsterdam, in Nieuw-West, de ’40-’45-buurt. Het grootste deel van mijn vierjarigen kwam op school zonder één woord Nederlands te spreken. Alleen Turks. Slecht onderwijs of moeten in Nederland geboren kinderen eerst Nederlands leren?
Georg Grosman, Amsterdam

‘Topvrouw Merel van Vroonhoven’

Op de voorpagina van de zaterdagkrant van 18 september staat een PS van de Week-interview met Merel van Vroonhoven aangekondigd: ‘Van AFM-topvrouw tot leerkracht.’ Ik zou voor een andere aankondiging op de voorpagina van deze krant hebben gekozen: ‘Van AFM-bestuursvoor­zitter tot topvrouw in het basisonderwijs.’

Hanneke Eertink, Amsterdam

‘Afghanen krijgen zelfs geen kille ontvangst’

De heer Rutte heeft gesproken bij de onthulling van het Namen­monument. “Het Namenmonument dwingt tot rekenschap over de kille ontvangst van de kleine groep die wel uit de hel terugkeerde, een zwarte bladzij in de geschiedenis van ons land,” aldus de heer Rutte.

Dat is dezelfde man die met zijn partij Afghanen, die voor hun leven moeten vrezen, zo lang mogelijk buiten de deur probeert te houden. Diezelfde Afghanen zouden er heel wat voor over hebben om hier in ons land op zijn minst een kille ontvangst te mogen genieten.
Ilco van Buuren, Amsterdam

‘Kaag trok consequenties, nu de ambtenaren nog’

Minister Kaag heeft staatsrechtelijk correct gehandeld door consequenties te verbinden aan fouten die volgens onze Tweede Kamer door haar ambtenaren zijn gemaakt. Logischerwijs dienen er nu voor het ambtenarenkorps óók gevolgen te zijn. Bij incompetentie lijkt ontslag passend.

Het kan ook zijn dat ambtenaren niets te verwijten valt omdat het erg moeilijk is in het verre buitenland adequate informatie te verzamelen. In dat geval kunnen de ruim bezette diplomatieke posten in het buitenland (en daaraan gerelateerde Haagse ‘bureaubanen’) ruimhartig afgeschaald worden.

Maarten Racz, Enschede

‘Tegen plek Namenmonument, maar geen schaamte om er te zijn’

Han Lips vindt dat het verzet tegen het monument met de 102.000 namen van slachtoffers van de Holocaust uitsluitend van nimby’s (not in my backyard) afkomstig is (Het Parool, 20 september). Ook ik heb me tegen de komst van het monument op de huidige plek verzet, terwijl de naam van mijn oom, Ab Gerritse, erop voorkomt.

Is Lips misschien van mening dat een dictatoriaal genomen besluit zonder mogelijkheid van beroep beter was geweest? De democratisch afgesproken regels van onze rechtsstaat zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog ten koste van heel veel levens heroverd op de nazibarbarij. En ook dat is het waard om te herinneren. Ik hoef daarom geen schaamrood voor op de kaken te krijgen en ga het monument eenmaal bezoeken om een foto te maken van de steen waarop de naam van mijn oom staat, zodat ik die kan doorsturen naar zijn dochter in Australië.
Rudy Schreijnders, Maarsen

Meer over