Columns & Opinie

Opinie: ‘Groene, milieuvriendelijke overwegingen zijn bij pensioen niet aan de orde’

Dit zijn de ingezonden brieven van vandaag. Ook een bijdrage leveren? Lees hier hoe dat kan.

null Beeld Getty Images/EyeEm
Beeld Getty Images/EyeEm

Kritiek op museum

Het algemene beeld over de huidige bouwplannen van het Amsterdam Museum is dat die niet kunnen rekenen op instemming van ‘erfgoedpartijen’ en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit: de ingrepen zijn te grootschalig, te ingrijpend, te weinig fijnzinnig en houden onvoldoende rekening met aanwezige monumentale waarden.

Walther Schoonenberg beschrijft in zijn artikel in Het Parool van 11 augustus 2021 wat er volgens hem mis is met de huidige bouwplannen. Veel van deze kritiek delen wij, maar niet zijn ‘oplossing’. Zo bepleit hij het behoud van de Schuttersgalerij, terwijl de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) openstaat voor aanpassingen die voldoende rekening houden met de monumentale waarden.

In plaats van het museum ruimte te bieden om iets te doen met de kritiek schrijft Schoonenberg vóór wat er moet gebeuren: behoud van ‘het museum zoals het thans bestaat’, herstel van ‘de eerdere routing’ en de grote schilderijen ‘in een dependence’. Niet Schoonenberg maar het museum is aan zet. Dat moet met aangepaste plannen komen voor de huidige ‘gedroomde locatie’ die in voldoende mate tegemoet komen aan de kritiek. Het is aan de erfgoedorganisaties en het stadsbestuur om te beoordelen of die voldoende passend en in balans zijn.

Fred Kramer, waarnemend voorzitter VVAB

Dick van Kuijk, bestuurslid VVAB en voorzitter werkgroep Waakhond

Groen pensioen?

Het metaalpensioenfonds PME belegt niet langer in de olie- en gasindustrie (Het Parool, 3 september). De opdracht van een pensioenfonds is: zorgen dat er genoeg geld is om de pensioenen van de gepensioneerde deelnemers uit te keren. Investeren moet dus gebeuren in zaken met een hoog rendement. Het liefst een zéér hoog rendement.

Groene, milieuvriendelijke overwegingen zijn mijns inziens daarbij niet aan de orde. Zaken die niet bij wet verboden zijn en een hoog rendement geven, passen prima bij een pensioenfonds. Pas wanneer een overgrote meerderheid van de deelnemers van een pensioenfonds een bepaalde investering afwijst, is het mogelijk dat het pensioenfonds die investering afstoot. Maar dat moet dan wel aan die deelnemers gevraagd worden.

Bram Wiertz, Amsterdam

Impasse door links

Terecht onbegrip over de aanhoudende formatie-impasse. Opvallend is echter dat de werkelijke oorzaak hiervan niet of nauwelijks wordt benoemd.

Wanneer GroenLinks en de PvdA zich niet als een Siamese tweeling zouden gedragen, maar gewoon als de twee partijen zoals ze de verkiezingen in zijn gegaan, zou er niets aan de hand zijn. Het zou ook getuigen van respect voor hun kiezers die, naar je mag aannemen, toch bewust op één van beide hebben gestemd.

Erik-Jan Haanraadts, Amsterdam

Triage

Verwijtbaar niet-gevaccineerden zou men ook de toegang tot zorginstellingen moeten weigeren, tenzij er plaats over is. Zij dragen het virus veel eerder dan gevaccineerden over op anderen, ook als zij niet ziek worden. Men moet hen dan ook bij andere klachten qua behandeling achterstellen, bijvoorbeeld bij een gebroken been.

Bovendien zou het röntgenonderzoek en het gipsen later wel eens verantwoordelijk kunnen zijn voor ouderdomsklachten als dementie, vooral bij deze mensen.

Je weet maar nooit, en dus is het zo.

D.J. Mulder, Amsterdam

Meer over