Opinie

Opinie: ‘Goochel niet met de cijfers over daklozen’

De conclusie dat het aantal daklozen stabiliseert klopt alleen op papier. De praktijk is weerbarstiger, aldus Barbra Velthuizen.

Barbra Velthuizen
Zeker in de grote steden is de situatie zeer zorgelijk. Beeld Shutterstock
Zeker in de grote steden is de situatie zeer zorgelijk.Beeld Shutterstock

Afgelopen week publiceerde het CBS cijfers over dakloosheid in Nederland. Het aantal mensen dat geen eigen woonplek heeft is met 4000 afgenomen tot 32.000. Dat is nog altijd een uitverkocht voetbalstadion of het totale inwoneraantal van Aalsmeer. Sinds het CBS de cijfers verzamelt (2009) is het aantal daklozen bijna verdubbeld. Een derde van de daklozen woont in de vier grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

De conclusie dat het aantal daklozen stabiliseert klopt alleen getalsmatig, want de praktijk is weerbarstiger. In de statistieken tellen mensen boven de 65 jaar en minderjarige kinderen die met hun ouder(s) zijn opgevangen niet mee. Ook dakloze ongedocumenteerden zijn niet meegenomen. Mensen die onverwacht door scheiding of geldproblemen soms al maanden van de ene slaapbank naar de andere trekken, bij familieleden en vrienden, die zich niet bij de gemeente hebben gemeld – deze thuislozen tellen niet mee in de cijfers.

Ik nodig onderzoekers en politici graag uit om bij de daklozenopvang van HVO-Querido te komen praten met ontredderde mensen die hier overnachten. Er is nog zoveel werk te doen. Nog altijd is er voor veel mensen geen plek in Amsterdam en Haarlem. Gemeenten doen alles om de opvangcapaciteit zo groot mogelijk te maken. Onze medewerkers zien steeds meer mensen buiten slapen, waaronder mensen die geen recht hebben op opvang.

Wie alleen naar de cijfers kijkt, mist de urgentie dat er nog veel werk te doen is. Er moet niet gegoocheld worden met de cijfers over dak- en thuislozen. Zeker in de grote steden is de situatie zeer zorgelijk. Er liggen grote opgaven wat betreft de beschikbaarheid van woonplekken, preventie, begeleiding en zorg om de situatie voor dakloze mensen te verbeteren. De menselijke maat is belangrijker dan getallen.

Barbra Velthuizen, directeur zorg HVO-Querido, Amsterdam

Meer over