Opinie: ‘Geef onderwijsstagiairs een vergoeding’

Het is raar dat onderwijsstagiairs in Amsterdam geen stagevergoeding krijgen, vindt Sam Tetteroo, student aan de lerarenopleiding. Door het lerarentekort ligt er veel druk op stagiairs, en daar zou best iets tegenover mogen staan.

Het Parool
Door het tekort aan bevoegde leraren ligt er veel druk op stagiairs in het onderwijs.  Beeld ANP
Door het tekort aan bevoegde leraren ligt er veel druk op stagiairs in het onderwijs.Beeld ANP

Amsterdam heeft een groot tekort aan bevoegde leraren, dat is inmiddels wel bekend. Te weinig studenten melden zich aan bij een lerarenopleiding waardoor het tekort blijft. Om het beroep aantrekkelijker te maken, moet er onder andere gekeken worden naar de lerarenopleidingen.

Naast colleges moet de student van een lerarenopleiding veel stage lopen tijdens de studie. Dit begint al bij het eerste studiejaar, om zo kennis te maken met het vak. Vanaf jaar twee draait de student wat lessen, maar dan, vanaf jaar drie wordt er verwacht dat de student al een behoorlijk aantal lessen draait. Hoewel een student officieel niet zonder begeleider voor de klas mag staan (tenzij je LIO-werknemer bent), zijn er genoeg verhalen dat dit in de praktijk anders gaat.

Door het tekort aan bevoegde leraren ligt er veel druk op stagiairs in het onderwijs. Vanaf de eerste stagedag wordt veel zelfstandigheid van je verwacht. Bovendien heeft de stagiair al snel veel verantwoordelijkheid, want als stagiair-docent ben je verantwoordelijk voor wat er in jouw lessen gebeurt.

Administratieve rompslomp

Een eerlijk salaris zou dan op zijn minst moeten kunnen. Maar juist stagiairs in het onderwijs krijgen vrijwel niks voor hun stage. Terwijl ze wel klassen draaien, vaak zelfstandig, tijdens de uren van hun begeleider. Daarnaast zijn er naast de lessen nog veel meer werkzaamheden. Het is dan ook algemeen bekend dat veel leraren stoppen met het beroep vanwege de administratieve rompslomp.

Dat juist stagiaires in Amsterdam geen vergoeding krijgen, is krom. Het lerarentekort is het grootst in de stad. Het zou juist aantrekkelijk moeten zijn om stage te lopen in het onderwijs in de grote stad omdat je hier te maken krijgt met een heterogene leerlingenpopulatie, waar veel van te leren valt. Natuurlijk is geld niet het belangrijkste, maar een stage in het onderwijs, gecombineerd met een bijbaan, maakt het alleszins legitiem dat er een vergoeding tegenover staat.

Als stagiairs een vergoeding zouden krijgen voor hun werkzaamheden, zou het mogelijk zijn om hun bijbaan op te zeggen. Juist dan kan de student zich volledig focussen op de stage, waar een stageschool veel profijt van zal hebben.

Sam Tetteroo, student aan de lerarenopleiding maatschappijleer HvA, Amsterdam

Meer over