Opinie

Opinie: ‘Geef het stadhuis op de Dam terug aan de Amsterdammers’

Stedenbouwkundige René Alexander Strijland pleit ervoor het stadhuis op de Dam te heropenen in 2025 als Amsterdam 750 jaar bestaat. Dat zou de wederopstanding van de stad bevestigen.

René Alexander Strijland

Heropen het stadhuis op de Dam als Amsterdam 750 jaar bestaat. Koning Willem-Alexander vroeg in Maastricht “constructieve voorstellen om zijn koningschap te verbeteren”. Het teruggeven van het stadhuis op de Dam aan de Amsterdammers is een prima constructief voorstel lijkt me.

Jacob van der Ulft, Markt op de Dam, 1653. De markt op de Dam 1653. Op de achtergrond het nieuwe stadhuis, tegenwoordig het Koninklijk Paleis.
 Beeld Collectie Atlas/ Splitgerber/Stadsarchief Amsterdam
Jacob van der Ulft, Markt op de Dam, 1653. De markt op de Dam 1653. Op de achtergrond het nieuwe stadhuis, tegenwoordig het Koninklijk Paleis.Beeld Collectie Atlas/ Splitgerber/Stadsarchief Amsterdam

In 2025 bestaat Amsterdam 750 jaar.

Het ligt historisch, stedenbouwkundig maar ook qua ontwikkeling van de monarchie voor de hand om het stadhuis op de Dam bij die gelegenheid weer haar stedelijke functie terug te geven.

Amsterdam is een stad van burgers.

Alleenheersers als keizers of koningen hebben, anders dan in bijvoorbeeld Parijs, Wenen, Berlijn of London, geen enkele rol van betekenis gespeeld in de stedenbouwkundige ontwikkeling van de stad.

In 1663 besloten die burgers van Amsterdam tot de bouw van het achtste wereldwonder: Het stadhuis op de Dam.

Met de Amsterdam Bank Bank gevestigd op de begane grond was het een bestuurscentrum en financieel centrum ineen.

Het stadhuis op de Dam was daarmee een essentieel en symbolisch onderdeel van de wereldmacht die Amsterdam toen was.

De Amsterdammers hebben in 1815 het stadhuis op Dam om niet ter beschikking gesteld aan de toen nieuw ingestelde monarchie.

Na de plunderingen en blokkades van de Napoleontische tijd was Amsterdam sterk verarmd en men hoopte dat het koningshuis stabiliteit bracht.

Daar hoorde het mooiste en grootste gebouw van het land als symbolische huisvesting natuurlijk bij.

Pas in 1933 heeft het Rijk het pand daadwerkelijke verworven.

Er was een bedrag van 15 miljoen gulden afgesproken maar door de toenmalige crisis werd een “haircut” van 5 miljoen over dit aankoop bedrag opgelegd.

Een symbolische overwinning van de Haagse Oranjegezinden op het “rooie” Amsterdam.

De Grondwet stelt dat de koning ingehuldigd wordt in een gezamenlijke vergadering van Eerste en Tweede Kamer te Amsterdam.

Dat geschiedde de laatste keren in de Nieuwe Kerk maar dat kan ook in de Ziggo Dome, RAI of als Amalia het op haar heupen krijgt even zo goed in Paradiso plaatsvinden.

Er is de laatste jaren fors geïnvesteerd in dat koningshuis: restauratie Paleis Huis ten Bosch 69 miljoen, restauratie van Paleis het Loo 130 miljoen en een kleine 100 miljoen voor het vliegtuig Koninkrijk der Nederlanden.

Daarnaast behoort het jaarbudget van het koningshuis relatief en absoluut tot de hoogste van Europa.

Dus klagen kan koning Willem-Alexander niet echt als hij het stadhuis op de Dam moet ontruimen.

In 1815 en later nog dieper in 1933 was Amsterdam op haar economisch en bestuurlijk dieptepunt.

Door een agressief stadsvernieuwing en bouwbeleid, ingezet medio jaren zeventig van de vorige eeuw door PvdA-wethouder Jan Schaefer: “ In gelul kan je niet wonen”, is Amsterdam uitgegroeid tot de stedenbouwkundige metropool die het nu is.

Schaefer was de grondlegger van herontwikkeling van de havens tot woongebieden en IJburg.

Het heropenen van het stadhuis op de Dam in 2025 is stedenbouwkundig de ultieme bevestiging van die wederopstanding.

Ir René Alexander Strijland (stedenbouwkundige), Bakhuizen

Meer over