Opinie

Opinie: ‘Experiment met het dynamisch legen van containers is mislukt – investeer liever in mankracht en goede salarissen’

De stad is vuil: veel zwerfvuil en overvolle containers. Een efficiëntere manier van inzamelen, waarbij alleen vólle ondergrondse afvalbakken worden geleegd, had het Amsterdamse afvalprobleem moeten tackelen. Maar de proeven die al in 2018 startten, zijn gefaald. Paroollezers geven hun visie op hoe het afvalprobleem wél aangepakt zou moeten worden.

Het Parool
Vuilniszakken op de Oudezijds Voorburgwal. Verschillende experimenten van de gemeente met het doel de ondergrondse afvalcontainers goedkoper en slimmer te legen zijn mislukt. Beeld Ramon van Flymen/ANP
Vuilniszakken op de Oudezijds Voorburgwal. Verschillende experimenten van de gemeente met het doel de ondergrondse afvalcontainers goedkoper en slimmer te legen zijn mislukt.Beeld Ramon van Flymen/ANP

Dynamisch legen werkt niet

Het dynamisch afvalcontainers legen is geen succes geworden. De gedachte was dat de vuilniswagen alleen langs volle containers rijdt en de halfvolle overslaat. Amsterdam heeft 13.000 containers, dus honderden inwoners delen een container. Dat iemand een keer meer afval heeft, is van verwaarloosbare invloed op die container. Containers zullen in verschillende snelheden gevuld worden door het aantal bewoners dat ze bedient. En alle containers kennen vergelijkbare seizoenspatronen. Na kerst zijn bijvoorbeeld alle glascontainers vol. Het individueel monitoren van containers is dus zinloos, het vullen middelt zich veelal uit en elke dag een andere route rijden is nodeloos ingewikkeld. Dat had de gemeente ook kunnen bedenken voordat er 3 miljoen euro aan software werd uitgegeven.
Luc Beyer, Amsterdam

Focus op preventie

Nu de gemeente de afvalverbrander heeft verkocht, kan zij vol inzetten op preventie. Door het volume aan afval te beperken wordt de problematiek minder en daalt ook de uitstoot van broeikasgassen. Want de AVI-West loost het afval in de atmosfeer.

Meer dan de helft van de afvalstroom bestaat uit verpakkingen van supermarkten. Preventie kan door onder meer wegwerpverpakkingen te verminderen. Door supermarkten, bezorgdiensten en organisatoren van festivals te dwingen meer in te zetten op herbruikbare verpakkingen daalt het volume van de afvalstroom.

Wegwerpverpakkingen (zoals conserven in blik, frisdrank/bier in blik/pakken), handhaving en het afdwingen van verbeteringen is de afgelopen decennia ondergesneeuwd door het idee dat het bedrijfsleven zelf verantwoordelijkheid zal dragen. Maar dat is een illusie gebleken.
Harmen Bos, Amsterdam

Cameratoezicht

Wij van de vereniging Voordestad.amsterdam hebben een suggestie; namelijk een pilot om camera’s te plaatsen op plekken waar systematisch afval wordt gedumpt. De gemeente/het stadsdeel heeft deze suggestie eerder afgedaan met niet valide argumenten rondom privacy, terwijl in een aantal andere gemeenten, waaronder Rotterdam – waar uiteraard dezelfde wettelijke privacyregels gelden – wel camera’s bij dumpplekken zijn geplaatst. Overtredingen worden in de meldkamer gesignaleerd en surveillerende agenten worden erop afgestuurd om overtreders een waarschuwing of boete te geven. Uiteraard heeft een camera ook een preventieve werking.

Een pilot op vijf plekken met meting van het effect is absoluut het proberen waard. De situatie is ernstig genoeg voor de inzet van dit middel; niets anders lijkt te helpen.
Guusje ter Horst, namens het bestuur van Voordestad

Mijn suggesties

1. Een veegwagentje achter de grote afvalwagen, zodat kapotte vuilniszakken en dergelijke meteen opgeruimd worden.

2. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt , die nu zwerfafval in buurten opruimen onder leiding van een coach, dagelijks inzetten bij afvalcontainers. Kleine tegenprestatie voor de uitkering die men meestal ontvangt en dit werk levert enorme goodwill op bij bewoners.

3. Op pleinen en in drukke winkelstraten in de binnenstad kleine afvalwagentjes met mensen die permanent zwerfvuil ophalen. Goed voor de werkgelegenheid en beeldvorming van de stad. Dit gebeurt in alle Europese hoofdsteden. Financiering zou voor een deel kunnen worden gehaald uit de budgetten die nu bijna jaarlijks door alle stadsdelen beschikbaar worden gesteld om een leuk idee van bewoners uit te voeren. Bijvoorbeeld in het centrum gaat het al om een bedrag van 450.000 euro per jaar.

Dus meer uitvoerders met goede salarissen en minder gebiedsmanagers, -coördinatoren, -projectmedewerkers en hun assistenten.
Anne-Lies de Hommel, Amsterdam

Afvalpasje voorkomt anoniem afval storten

Volgens mij is er een relatief simpele oplossing voor de afvalstromen in Amsterdam: een afvalpasje zoals nu al gebruikt wordt in stadsdeel Noord.

Ik heb de laatste vijf jaar in vier steden gewoond en daarbij gebruikgemaakt van ondergrondse containers. In de meeste steden heb je voor het wegbrengen van restafval een pasje nodig om de container te openen. Soms is er sprake van een beperkt aantal stortingen per maand (30 stortingen voor een tweepersoonshuishouden). Burgers worden zo gedwongen beter na te denken over hun afvalstroom, het wordt minder anoniem, en je voorkomt ‘afvaltoerisme’, iets dat ik vaak zie wanneer ik op bezoek ben bij een familielid in Amsterdam. Op veel dagen zie ik auto’s voorrijden bij containers om vervolgens veel vuil in de containers te storten. Zo is er geen overzicht en met een pasje voorkom je dit.
Ilona Dekker, Nieuwegein

Investeer in mankracht

‘Stad krijgt geen grip op afvalprobleem’ luidt de kop op de voorpagina van Het Parool op woensdag 20 juli. Overvolle containers en opengescheurde vuilniszakken zijn een grote ergernis voor Amsterdammers. De oplossing was ‘dynamisch inzamelen’. Via een computersysteem bijhouden hoe vol de container is, zodat er geen halflege containers geleegd hoeven te worden. Dat scheelt tijd en geld. Er werd 3 miljoen euro uitgegeven aan computersystemen voor ‘dynamisch inzamelen’ en de proef is mislukt. Weg miljoenen.

Misschien had de verantwoordelijk wethouder naar de kantines van de vuilophalers moeten gaan om te vragen wat het grootste probleem is. Waarschijnlijk is dat werkdruk door onderbezetting. Als je uitgaat van een jaarsalaris van 25.000 euro had de wethouder voor die weggegooide(!) 3 miljoen euro circa 120 vuilophalers een jaar lang kunnen betalen. Maar een computersysteem is natuurlijk veel leuker om mee bezig te zijn. Ik raad de wethouder (en de hele raad) aan de hilarische en inmiddels klassieke Klikbeetsketch Hoveniersbedrijf Meeuwissen op YouTube te bekijken. En daarvan te leren natuurlijk.
Peter de Wit, Amsterdam

Reinheid en regelmaat

Er is behoefte aan vaste dagen en routes voor vuil ophalen. Duidelijkheid en betrouwbaarheid. Grote vuilnisbakken. Geen afvalzakken in de binnenstad. Stoppen met experimenten.

Vuil ophalen moet goed gebeuren. Goedkoper mag niet de leidraad zijn. Meer personeel en goed betalen. Tenslotte zijn dit de echte helden in de stad, niet de ambtenaren en de zogenaamde experts.
Janny Jansen, Amsterdam

Verantwoordelijkheid bewoners

Mijn mening: Op de eerste plaats treft de Amsterdammer zelf een hoop verantwoordelijkheid voor zijn eigen afval. Afval belandt op straat en naast containers, omdat het enige bewoners niets kan schelen, waardoor anderen er last van hebben. Hier wordt niets over gezegd. Daarnaast moeten bewoners, die wel verantwoordelijkheid hebben, ondersteund worden:

1. Er zijn enige afvalcontainers verwijderd, wat betekent dat mensen verder moeten lopen om een lege te vinden.

2. Plasticafval wordt niet meer gescheiden, waardoor vuilniszakken sneller vol raken en meer plastic vuilniszakken gebruikt moeten worden, omdat...

3. ... winkels nog steeds veel plastic gebruiken en er geen statiegeld op blikjes zit.

4. In het park wordt slechts één keer per week geleegd, Moet dit vaker gebeuren of moeten mensen op hun verantwoordelijkheid gewezen worden?

5. Hondenpoep moet opgeruimd worden, maar mensen zonder hond gooien hun afval gewoon naast de container of op straat.

6. Misschien borden plaatsen met daarop: ‘Geen afval laten liggen’? Waarom is het in andere, kleinere steden en in andere noordelijke EU-landen wel schoon?

Toen ik 40 jaar geleden naar Amsterdam kwam, gooiden jonge vrouwen al hun ijspapiertje gewoon voor mij op de grond. Wmdat de straat sowieso al vies is? Sindsdien is er niets veranderd.
D. Aulenkamp, Amsterdam

Meer over