Lezersbrieven

Opinie: ‘Door de energiecrisis te lijf te gaan, bestraft de overheid duurzaam gedrag’

Dit zijn de ingezonden brieven van vandaag. Ook een bijdrage leveren? Lees hier hoe dat kan.

Het Parool
null Beeld Getty Images/EyeEm
Beeld Getty Images/EyeEm

Gasprijzen

Hogere energieprijzen worden deels gecompenseerd door onder meer de elektriciteitstarieven te verlagen. Tja, een mooie compensatie voor diegenen die vanuit duurzaamheidsoverweging geïnvesteerd ­hebben in zonnepanelen, dus geen of slechts weinig voordeel hebben van deze maatregel. Het gaat vooral om de extreem hoge gasprijs en ­h­elaas kunnen burgers daar meestal (nog) weinig tot niets aan veranderen. Het politieke argument deze keuze te maken om de burger van het gas af te brengen is daarom een drog­reden. Als de politiek de burger tegemoet wil komen zal, naast de alge­mene tegemoetkoming, de gasprijs omlaag moeten. Helaas, de nu gekozen oplossingsrichting is een strafmaatregel voor duurzaam gedrag.

Chris Nierop Amsterdam

Studentenvereniging

Ik wil graag reageren op de ingezonden brief van afgelopen vrijdag met als ironische titel: ‘Studentenvere­niging goed voor later, of niet.’ Geen discussie mogelijk over de ­misstanden die plaatsvinden tijdens de ontgroening bij de verenigingen. Het staat buiten kijf dat ik daar geen goed woord voor over heb.

Maar nu even over later. Mijn zoon van nu 50, was in zijn studententijd lid van Vindicat in Groningen en heeft daar een hechte vriendenclub aan over gehouden. En nu er een van hen ernstig ziek is en gescheiden alleen op een flatje woont, hebben de maten een groepsapp, waarin voor elke avond met een van hen een afspraak om bij hem langs te gaan en zijn eenzaamheid een beetje te doorbreken. Zo kan het dus ook!

H.M Walter, Amsterdam

30 km/u

‘Zonder dat er enige ruchtbaarheid aan gegeven was, lezen we in een kort berichtje in de Amsterdamse dagbladen dat door B. en W. een maximumsnelheid voor de gehele stad is ingesteld van 30 km.’ Dit ­bericht komt niet uit Het Parool van kort geleden, maar uit het blad De Auto van 1926 (ik heb de spelling iets gemoderniseerd). Er is dus niets nieuws onder de zon!

De redacteur van het autoblad bekende direct dat hij erg sceptisch stond tegenover het nut van de voorgenomen maatregel. Maar drie maanden later kwam hij ­terug op zijn ervaringen. ‘De 30 km snelheid bleek tenslotte nogal mee te vallen en gaf vooral aan het geheele verkeersbeeld in de stad een regelmatiger aanzien.’ Overigens constateerde de redacteur ook dat de taxibestuurders zich niet altijd aan de nieuwe snelheidslimiet hielden.

Fons Alkemade, Haarlem

Grafrecht

Het is soms lastig om de norm te bepalen voor wat goed en wat slecht is voor onze aarde. Als ik het niet meer weet, laat ik me ik me leiden door de ANWB-campagne uit 1916: ‘Laat niet, als dank voor ’t aangenaam verpoozen den eigenaar van ’t bosch de schillen en de doozen.’ Ik lees in Het Parool over eeuwigdurende begraafplaatsen en denk: hebben ze nooit van die campagne gehoord?

Luc Beyer, Amsterdam