Lezersbrieven

Opinie: ‘Disneyland is schoon omdat mensen hun oude matras niet meenemen’

Dit zijn de ingezonden brieven van vandaag. Ook een bijdrage leveren? Lees hier hoe dat kan.

Het Parool
null Beeld Getty Images/EyeEm
Beeld Getty Images/EyeEm

‘Disneyland is schoon omdat mensen hun oude matras niet meenemen’

Frans van Wieringen komt in de krant van dinsdag met een aantal oplossingen om het afval op straat te beteugelen. Een daarvan is de directeur Stadsreiniging te ontslaan en iemand van Disneyland aan te nemen omdat het daar wel kan. Het verschil is dat mensen in Disneyland hun oude matrassen, bouwafval et cetera thuislaten.

Verder stelt hij voor rijdende containers met een grote klep te plaatsen voor het grofvuil. Die zitten echter met een aantal lege dozen al vol. Want dozen plat maken is voor veel mensen te veel werk. Ze moeten al de adresgegevens eraf halen om een boete te vermijden. (Misschien kunnen op meer plekken op een doos kenmerken worden geplaatst?) Ook stelt hij dat grote (!) meeuwen moeten worden aangepakt die plastic zakken openscheuren. Hoe dat moet laat hij in het midden.

Ik ben het wel eens met meer handhaving. Ik maak regelmatig mee dat een uurtje nadat het grofvuil is opgehaald er alweer een vies matras ligt. Bij deze respect voor de schoonmakers.

Edgard Gommeren, Amsterdam

‘Laat scholieren naar de bioscoop en het theater gaan’

Klaslokalen zitten sinds vorige week weer vol, en gelukkig maar. Dat er weinig evidente waarheden zijn over het virus is duidelijk en dat zorgt ervoor dat het kabinet continu op een dun koord balanceert. Wat mij toch hoogstens verbaast, is het feit dat bioscopen en andere cultuurinstellingen niet open zijn voor scholieren. Leerlingen zitten nu vaak als sardientjes in een blik in een lokaal, terwijl er buiten school alle ruimte is.

Scholen hebben budget, cultuurinstellingen willen weinig liever en als klassen afzonderlijk gaan, zorgt het eerder voor minder dan voor meer besmettingen, want scholen worden leger en daarmee vermindert het risico dat het virus van jaargang naar jaargang gaat. Het zou de nieuwe minister en staatssecretaris sieren om de groep die het meest lijdt onder de crisis, jongeren, iets essentieels te bieden: cultuur. Een crisis vergt inventiviteit, hopelijk toont Dijkgraaf die.
Just Pallandt, Amsterdam

‘In verpleeghuizen wordt vooral verzorgd en niet verpleegd’

In uw artikel ‘Oppositie: korten op verpleegzorg door kabinet onmenselijk’ (Het Parool, 17 januari) vestigt u de aandacht op de kabinetsplannen om de huidige norm voor de minimale personeelsbezetting op verpleeghuisafdelingen los te laten. Die norm is dat er twee verzorgenden zijn als een bewoner intensieve zorg nodig heeft. In dit verhaal ontbreekt belangrijke informatie over wat er in de verpleeghuizen gaande is. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, worden mensen in verpleeghuizen vooral verzorgd en niet verpleegd.

Het is algemeen bekend dat er al jaren een tekort is aan hbo-verpleegkundigen, ook in verpleeghuizen. Uit het proefschrift van Ramona Backhaus (2017) bleek dat in slechts 57 procent van de 282 aan haar onderzoek deelnemende verpleeghuisafdelingen een hbo-­verpleegkundige werd ingezet, en dat die gemid­deld 4,8 minuut zorg per bewoner per dag leverde. De gevolgen voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg laten zich raden.
I. Djuly, Amsterdam

‘Ik pleit er hier voor stante pede een nieuwe partij voor senioren op te richten’

Het is onchristelijk, beste CDA-leider Heerma met geminimaliseerde fractie, en eveneens onchristelijk, geachte CU-leider Gert-Jan Segers met Tweede Kamersmaldeel, om de AOW’ers zo in de kou te laten staan. De pensioenen staan ook al 14 jaar ‘droog’.

Ik pleit er hier voor stante pede een AOW-partij (rdjabc@gmail.com) op te richten met als hoofddoel: louter de belangen van de senioren te behartigen. De politiek dwingt nu de senioren – en dat zijn vele duizenden stemmen (en trouwe!) – zich eindelijk eens te gaan roeren. En duchtig.

Het gaat bij de gevestigde orde –dus de oude politiek in de Tweede Kamer, want er is niets veranderd – dan kraken. Het wordt hoog tijd!
Jacques Biermans, Posterholt

‘Omdat Rutte wel vaker iets vergeet, bij deze even een reminder’

Tijdens het Kamerdebat over de regeringsplannen kwam, behalve het geschreeuw over wie er al dan niet zijn woorden moet terugnemen en wat de voorzitter daaraan moet doen ook nog de ontkoppeling van minimumloon en AOW ter sprake. Die koppeling bestaat sinds 1980, en zou een bestaansminimum moeten vormen voor de verzekerden. Het is namelijk een volksverzekering waar premie voor betaald wordt. Het past mijns inziens niet om daaraan te gaan knutselen.

Nu zijn, door het ‘zorgvuldige’ formatieproces, de verkiezingen alweer bijna een jaar geleden. Ik heb om mijn geheugen op te frissen maar eens de verkiezingsprogramma’s van de regeringspartijen doorgebladerd over dit onderwerp:

CU: We verhogen het wettelijk minimumloon. De bijstand en de AOW stijgen met deze verhoging mee.
D66: We verhogen het minimumloon met tenminste 10 procent. De aan het minimumloon gerelateerde uitkeringen, zoals de bijstand en de AOW, laten we deels meestijgen en zullen we niet laten verlagen. We kijken, zodra de effecten op overheidsfinanciën en economie dit toelaten en er geen grote negatieve effecten op werkgelegenheid zijn, hoe de verzilverbare heffingskorting kan worden verhoogd tot uiteindelijk het bestaansminimum.
VVD: Uitkeringen stijgen niet automatisch mee met het minimumloon, met uitzondering van AOW en arbeidsongeschiktheid.
CDA: geen standpunt over AOW, maar CDA heeft wel vaker geen standpunt dus geen nieuws hier.

De enige partij die de verkiezingsbeloften niet schendt is dus het CDA, om de doodeenvoudige reden dat er niets beloofd is. Vermoedelijk zijn er weinig ambtenaren die op het minimumloon zitten, dus de verhoging hiervan komt bij werkgevers te liggen. Ook verhoging van de AOW, wat op basis van de al meer dan 40 jaar bestaande koppeling verwacht mocht worden, moet uit de begroting komen. Ondanks wat de partijprogramma’s hierover vermelden, gaan Rutte c.s. dit geld liever elders besteden. Nu vergeet met name Rutte wel vaker iets, bij deze dus maar een reminder.

Wat ben ik blij dat ik op geen van deze partijen gestemd heb. Regeren is vooruitzien, zegt het spreekwoord. Als die koppeling te duur is, beloof het dan ook niet.
Ad Kruijt, Amsterdam

Meer over