Opinie

Opinie: ‘Deze woningmarkt vraagt om actievoeren, juist van de wethouder’

Het stadsbestuur is de weg kwijt als het gaat om wonen, vindt Klaas van Wieren. Hoezo mag een nieuwe wethouder niet beginnen omdat zijn vrouw zich inzet voor het welzijn van de eigen omgeving?

Klaas van Wieren
Op het Delflandplein zijn veel woningen verkamerd om ze voor meer geld te kunnen verhuren. Beeld Marc Driessen
Op het Delflandplein zijn veel woningen verkamerd om ze voor meer geld te kunnen verhuren.Beeld Marc Driessen

Doordat de vrouw van de wethouder Wonen helpt bij een rechtszaak tegen de splitsing en verkamering van particuliere woningen in de Valutabuurt (De Aker), verleent de gemeenteraad vooralsnog geen goedkeuring aan de nieuwe wethouder Wonen (Jakob Wede­meijer) om met zijn werk te kunnen beginnen. In wat voor maatschappij leven wij, als de vrouw van een wethouder zich niet mag inzetten voor de buurt? Mag de vrouw van een wethouder zich dan alleen nog maar bezighouden met het huishouden?

De auteur van het artikel in Het Parool van afgelopen zaterdag, David Hielkema, geeft het duidelijk aan: ‘Hoe mooi is het dat nu rondom zijn vrouw de beeldvorming ontstaat dat zij ook als échte SP’er te werk gaat. Zie hier de actiepartij.’ Hielkema slaat de spijker op de kop. Hoe mooi is het als bewindslieden met hun gezin/netwerk en samen met de bewoners actief zijn voor de buurt en zich actiematig inzetten voor het welzijn van de inwoners in de stad.

De vrouw van de wethouder is iemand die zich inzet om de verkamering en splitsing in de Valutabuurt tegen te gaan. Dit is het dramatische gevolg van een volstrekt verkeerde beslissing van de gemeenteraad om de woningmarkt te willen liberaliseren.

Overigens is de democratisch gekozen stadsdeelcommissie van Nieuw-West unaniem tegen de (vormen van) verkamering in Nieuw-West. Het stadsbestuur heeft dit advies, van het grootste stadsdeel binnen Amsterdam, volledig en zonder motivering genegeerd.

Het is wel duidelijk dat het stads­bestuur op het gebied van wonen de weg helemaal kwijt is. Afgelopen week kreeg de woningmarkt een rapportcijfer 2 van het AT5-panel bij de enquête over de wooncrisis in Amsterdam. Het AT5-panel: Bijna iedereen is het erover eens dat het voor Amsterdammers met een laag of gemiddeld inkomen vrijwel onmogelijk is geworden om een passende woning te bemachtigen. Meer dan 90 procent vindt dat de overheid snel moet ingrijpen om de woningmarkt tot rust te brengen, want die is nu ‘overgeleverd aan geldwolven’.

Het minste wat het stadsbestuur op dit moment kan doen, is per direct een zelfbewoningsplicht in te stellen bij de aankoop van een particuliere woning. Woningen zijn er om in te wonen en niet om te exploiteren!

Klaas van Wieren, Amsterdam

Meer over