Opinie

Opinie: ‘De gemeente komt geld tekort? Schrap de peperdure verbouwing van het Amsterdam Museum’

De coalitie worstelt met het rondkrijgen van haar budget. Govert Janssen en Walther Schoonenberg opperen om prestigeprojecten, zoals de kostbare verbouwing van het Amsterdam Museum, te schrappen om geld vrij te maken.

Govert Janssen en Walther Schoonenberg
Het Amsterdam Museum wordt verbouwd. De operatie moet klaar zijn in jubileumjaar 2025.  Beeld Nina Schollaardt
Het Amsterdam Museum wordt verbouwd. De operatie moet klaar zijn in jubileumjaar 2025.Beeld Nina Schollaardt

Binnenkort besluit het college van burgemeester en wethouders om een vergunning te verlenen voor de ingrijpende en kostbare verbouwingsplannen van het Amsterdam Museum. De coalitie van PvdA, GroenLinks en D66 worstelt in hun akkoord, waarover Het Parool berichtte, met budgettaire problemen als gevolg van de economische crisis. Er moeten scherpe keuzes gemaakt worden. Er is al besloten de OBA op de Zuidas te schrappen.

Het is al belangrijk om op de centen te letten, ook omdat de stad voor een kostbare opgave staat de bestaande infrastructuur zoals bruggen en kades in stand te houden en waar nodig te vernieuwen. Zou het dan geen goed idee zijn om voorlopig bijvoorbeeld af te zien van de bouw van de nieuwe Meervaart voor 94 miljoen euro? Het behoud van de bestaande stad zou toch prioriteit moeten hebben boven prestigeprojecten?

We zouden ook nog de suggestie willen doen af te zien van de onnodige verbouwing van het Amsterdam Museum. Kosten: 56 miljoen. Het betreft hier een gemeentelijk museum, waarover de stad geheel zelf kan beslissen.

De gemeenteraad heeft voor de verbouwing een blanco cheque gegeven, onder de voorwaarde dat de Welstand (nu de CRK: Commissie Ruimtelijke Kwaliteit) positief zou adviseren. Het was de bedoeling dat de verbouwing in 2025 op tijd gereed zou zijn voor de viering van het 750-jarig bestaan van onze stad, maar het ziet ernaar uit dat dat niet gaat lukken. De bespreking in de CRK heeft na het eerste negatieve oordeel zo lang geduurd dat er nu al een enorme vertraging is; die zal nog verder oplopen door de te verwachten beroepsprocedures van de erfgoedorganisaties die de ingreep een grove aantasting achten van het monumentale complex.

Mogelijke alternatieven zijn nog helemaal niet onderzocht. Nu de toekomst van de Hermitage onzeker is geworden, ligt het wellicht veel meer voor de hand om de aldaar gevestigde dependance van het Amsterdam Museum te handhaven en uit te bouwen voor de permanente expositie van schuttersstukken. Wellicht is het straks mogelijk om het hele museum daarnaartoe te verplaatsen. Nu is het in ieder geval te vroeg om daarover een besluit te nemen.

Het scheelt de stad vele miljoenen euro’s die beter elders besteed kunnen worden.

Govert Janssen en Walther Schoonenberg, respectievelijk voorzitter en secretaris van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Meer over