Opinie: ‘Buurtbewoners stuiten op minachting van Meervaart en gemeente’

Dit zijn de ingezonden brieven van vandaag. Ook een bijdrage leveren? Lees hier hoe dat kan.

Het Parool
null Beeld Getty Images/EyeEm
Beeld Getty Images/EyeEm

Afgelopen zaterdag sprak voormalig Meervaartdirecteur Andreas Fleischmann, tevens ‘architect’ van het plan om de Meervaart in de Sloterplas te bouwen, in Het Parool over ‘een relatief kleine groep tegenstanders’. ‘Een broedende kierewiet’ die in de verdrukking zou komen, wordt ook genoemd. Het is precies dit soort minachting van de directie Meervaart en b. en w. Amsterdam waar betrokken buurtbewoners sinds de bouwplannen mee geconfronteerd worden.
Ewart Tamminga, Amsterdam

‘Mogen we ook nog gewoon als man of vrouw gezien worden?’

In Nederland is men totaal doorgeslagen in de politieke correctheid, waarbij je zelfs aan de correctheid ernstig kunt twijfelen. Is het niet de belediging van de ‘roze Amsterdammer’ voor homo’s, dan is het wel het Gouden Kalf dat genderneutraal moet worden. Op deze wereld zijn nu eenmaal ook mannen en vrouwen die graag als zodanig willen worden aangesproken en behandeld, maar dat mag kennelijk niet meer. Hebben de mensen die dit verzinnen echt niets beters te doen?
Marieke Duppen, Amsterdam

‘Laat Fijnaut en Grapperhaus met elkaar praten’

In Het Parool van zaterdag stond een interview met hoogleraar criminologie Cyrille Fijnaut. Hij laat zich zeer laatdunkend uit over minister Grapperhaus en de onder hem resorterende topambtenaren. Eigenlijk heeft de georganiseerde misdaad, volgens Fijnaut, in ons land weinig te vrezen.

Ik kan niet beoordelen wie van de heren het gelijk aan zijn kant heeft. Feit is, dat de minister van Justitie en Veiligheid en de immer zeer gewaardeerde criminoloog Fijnaut onverzoenlijk tegenover elkaar staan en ik leid dit af uit de mededeling aan het slot van het artikel, dat de minister en zijn ministerie geen gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid dit interview tevoren in te zien en erop te reageren.

Het komt mij voor dat een gesprek voor beide partijen verhelderend zou kunnen zijn. Ik neem overigens aan dat de nodige discussies in het verleden al bij herhaling hebben plaatsgevonden. We hebben toch maar één doel: de georganiseerde misdaad met alle middelen bestrijden en uiteraard moet er eenheid van beleid zijn. Immers, niemand zit te wachten op een Nederlandse maffia. En dat het die kant op gaat, daar begint het steeds meer op te lijken.
Aart Stijntjes, Diemen

‘Ambtenaren wordt verboden praktisch te denken’

Het is mijn stellige overtuiging – gebaseerd de toeslagenaffaire, het aardgasschadeschandaal, de coronacrisis, het Afghanistanevacuatiedebacle et cetera – dat onze ambtenaren kennelijk wordt verboden ooit enige urgentie te voelen of te denken in scenario’s en praktische oplossingen. Het bedenken waarom iets niet kan en vooral geen verantwoordelijkheid nemen, is bij de overheid alom tot norm verheven. Daarom zullen de schandalen zich blijven opstapelen, vrees ik.
Kees Nederstigt, Hilversum

‘Taxi’s moeten duurder? Nee, juistgoedkoper’

Ik heb met veel interesse het artikel van Ruben Koops gelezen vorige week woensdag. Vooral het item over taxi’s trok mijn aandacht, met name de opmerking van de directeur van taxi-aanbieder TCS. Hij stelde dat ­tarieven voor taxi’s drastisch omhoog moeten door het lage aanbod. Verkeerde insteek!

Om de taxi juist in deze tijd van het dure imago af te helpen, moeten de tarieven juist omlaag om meer klanten te genereren, waardoor meer ritten uitgevoerd zullen worden. De grootste aanbieder in Amsterdam (TCA) heeft de tarieven, besteld via de basic app, juist extra verlaagd met 20 procent.
Wim van Dam, Broek in Waterland

Meer over