Opinie

Opinie: ‘Bureaucratie zit gebruik sneltests in de weg’

De sneltests liggen klaar, maar zijn waarschijnlijk pas medio april beschikbaar voor het onderwijs. Docent Pascal Cuijpers wil een minder bureaucratisch beleid, zodat iedereen snel veilig naar school kan.

Pascal Cuijpers
Nederland heeft tientallen miljoenen sneltests op voorraad. Beeld Getty
Nederland heeft tientallen miljoenen sneltests op voorraad.Beeld Getty

Zaterdag 27 februari was het een jaar geleden dat het coronavirus officieel ons land bereikte. In een Tilburgs ziekenhuis testte een man destijds positief. De nieuwsberichten op radio en tv werden al ruim een maand gedomineerd door de uitbraak van het onbekende virus en de wereldwijde verspreiding ervan. Wat vermoed werd, gebeurde: het bleef niet bij die ene besmetting.

Nu zijn we ruim een jaar verder en staat de teller volgens cijfers van het RIVM op ruim 1,1 miljoen geregistreerde besmettingen. Uit cijfers van bloedbank Sanquin blijkt daarnaast dat 15 procent van de bloeddonoren antistoffen in het bloed heeft. Dit zou landelijk zelfs neerkomen op een totaal van zo’n 2,6 miljoen besmette Nederlanders.

Succesvolle toekomst

Uit deze cijfers kunnen we onder andere concluderen dat ze een verbindend karakter hebben: we zijn namelijk allemaal betrokken bij deze pandemie. Al lijdt het eerder getoonde collectieve saamhorigheidsgevoel momenteel onder een gebrek aan zekerheid en vooruitzicht. We durven immers nog steeds niet te ver vooruit te kijken en te dromen.

‘De ademruimte die ik eerder wel had, is het afgelopen jaar voor een groot deel weggevallen. Wat overblijft zijn de verantwoordelijkheden,’ schreef communicatiemedewerker Sanne-Sofie Grif (26) onlangs in de Volkskrant, na een oproep aan jongeren om te verwoorden hoe ze, na een jaar van crisis, deze tijd ervaren.

De betrokkenheid om zo goed mogelijk te kunnen omgaan met de verantwoordelijkheden die we hebben, komt voort uit ieders intrinsieke verlangen naar een prettig leven en een hoop- en succesvolle toekomst.

Ondanks de zeven maanden online thuisonderwijs die de leerlingen in het voortgezet onderwijs inmiddels hebben gevolgd het afgelopen jaar, hebben ze vrijwel allemaal op hun eigen manier de persoonlijke doelen op onderwijsgebied niet uit het oog verloren. Ze willen ‘gewoon’ over naar een volgend leerjaar of slagen voor het, inmiddels aangepaste, eindexamen. Het vergt echter in een normale situatie al de nodige daadkracht om deze doelen te verwezenlijken, laat staan in een onzekere tijd als deze, waarin een grote mate van flexibiliteit wordt verlangd en gezondheid een prominente rol speelt.

Sneltests

Inmiddels mogen de leerlingen een of meerdere dagen fysieke lessen volgen op school. Hoewel het schooljaar ruim over de helft is en we elkaar dus weer af en toe ook in een echt klaslokaal mogen treffen, zijn we er nog lang niet. De huidige besmettingscijfers zorgen nog niet voor een jubelstemming.

In Trouw kwam ik onlangs een verbazingwekkend artikel tegen. Hierin werd beschreven dat de overheid ‘een pakhuis vol’ met sneltesten heeft klaarliggen: inmiddels zo’n 26 miljoen stuks. En hier komen blijkbaar zelfs elke week miljoenen sneltesten bij. Om deze zo zorgvuldig mogelijk in te kunnen zetten, worden er al geruime tijd pilots gedaan op zo’n vijftig middelbare scholen en basisscholen. In het stuk wordt verder vermeld dat de resultaten van deze testfase zeker maanden op zich laten wachten. Ter vergelijking: in Italië kunnen leerkrachten al sinds afgelopen najaar preventief een sneltest laten afnemen.

Hoe verbazingwekkend is dan ook het bericht dat gisteren naar buiten kwam, waarin staat dat het onderwijs medio april als eerste zal worden voorzien van zelftesten, ter vervanging van de eerder beschreven sneltesten. Voorwaarde is dat er voldoende tests beschikbaar zullen zijn én dat deze positief beoordeeld zullen worden door het RIVM en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Volgt u het nog? De bureaucratie zorgt er in ons land voor dat we nu dus opgezadeld zitten met ‘pakhuizen’ vol met commerciële sneltesten, die vervolgens weer vervangen zullen worden door de zelftesten. Hopelijk gaat de overheid snel inzien dat er sprake is van een acute crisis – zowel op het gebied van gezondheid als op de ontwikkeling van jongeren – en dat de bureaucratie voor nu een pas op de plaats mag maken.

Pascal Cuijpers is docent voortgezet ­onderwijs, publicist en auteur van onder andere Woordenwisseling. Beeld
Pascal Cuijpers is docent voortgezet ­onderwijs, publicist en auteur van onder andere Woordenwisseling.
Meer over