Opinie

Opinie: ‘Bouwplan voor voormalige scheepswerf Hoogte Kadijk verminkt de stad’

De gemeente moet de erfpacht voor de werf aan Hoogte Kadijk 145B terugkopen en herbestemmen, in plaats van een projectontwikkelaar daar zijn gang te laten gaan, zegt Alida van der Veen
.

Het Parool
De stalen brug op de Hoogte Kadijk. Beeld Sabine Joosten/ANP
De stalen brug op de Hoogte Kadijk.Beeld Sabine Joosten/ANP

Particuliere projectontwikkelaars namen begin 2018 de erfpacht over op de werf aan Hoogte Kadijk 145B van de vorige eigenaar, Scheepswerf Koning William. BLVG / Hubstudios en Boot Service Amsterdam (BSA), samen Hoogte Kadijk CV, gaan de werf volbouwen met een 20 meter hoge werftoren op portalen boven de werfhelling en een 10 meter hoog complex ervoor met vrijesectorappartementen. Dat tast dit deel van de Amsterdamse binnenstad als rijksbeschermd stadsgezicht onherstelbaar aan.

Het werfgebouw, in cortenstaal roestplaten, zal 79 jongerenwoningen op campuscontract (maximaal 5 jaar) en 9 seniorenwoningen (middenhuur) herbergen. Het gemeentebestuur maakte al afspraken over subsidie voor ‘sociale verhuur’. Het uitpondverbod, dat ze deze kleine eenkamerwoningen niet mogen verkopen of in vrijesectorhuur doen, geldt maar voor maximaal 25 jaar. Daarna zijn BLVG en BSA vrij om volle winst te maken, het statutair doel van deze commanditaire vennootschap.

Laat de gemeente Amsterdam de erfpacht terugkopen en zelf de grond herbestemmen!

In 2018 verkenden Stadsherstel, Museumwerf ’t Kromhout en het Scheepvaartmuseum de kans om nautisch erfgoed (vanuit depot) in de open lucht tentoon te stellen en klassieke boten – varend erfgoed – te laten varen met publiek. Dat ging toen niet door. Maar het is een prachtidee. De voormalige scheepswerf aan Hoogte Kadijk 145B naast ’t Kromhout ligt ideaal voor een dependance van het Scheepvaartmuseum.

Beide werven aan de Nieuwevaart tegenover de Oosterkerk aan weerszijden van de Entrepotdoksluis met de monumentale metalen ophaalbrug en dubbele draaibrug bij Artis over de sluis vormen een karakteristiek open landschap in de binnenstad als rijksbeschermd stadsgezicht. De laatste herinnering aan het scheepvaartverleden van de Kadijken en de Oostelijke Eilanden. De gemeenteraad moet stadsgezichtbeschermende bepalingen opnemen in bestemmingsplannen.

Bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad verbiedt hier woningbouw. De werf heeft bestemming ‘industrie’. Daarop mogen geen woningen worden gebouwd. B. en w. vragen de gemeenteraad nu om Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B vast te stellen, dat de bestemming verandert in ‘gemengd’ met woningbouw en verleent direct daarna de omgevingsvergunning voor de hoogbouw (coördinatieregeling).

De gemeenteraad stemt schriftelijk op 28 februari 2022. Als het plan doorgaat, stellen buurtbewoners beroep in bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Onze petitie tegen dit bouwplan op petities.nl telt nu 1135 ondertekeningen.

Dit bouwplan verminkt een uniek open schilderachtig vergezicht in de binnenstad binnen de Singelgracht als rijksbeschermd stadsgezicht en in de buffer rond de Grachtengordel als Unesco-werelderfgoed, het metselt de open zichtlijnen dicht.

Waarom geven b. en w. alle ruimte aan private belangen van projectontwikkelaars? De gemeente Amsterdam is eigenaar van de grond. Laat de gemeenteraad aan b. en w. opdracht geven de erfpacht terug te kopen en gun deze aan een woningcorporatie. Sociale woningbouw van bescheiden omvang, ruimte voor varend erfgoed langs de kade, een groene oase met drijftuinen, vrije toegang tot het water voor iedereen.

Alida van der Veen, Amsterdam

Meer over