Opinie

Opinie: ‘Bij ons Amsterdamse bedrijf is geen plek voor wie zich heeft misdragen bij het corps. Wie volgt?’

Het is vreemd dat het bedrijfsleven zich niet uitspreekt over de vrouwonvriendelijke speeches tijdens het lustrumfeest van het Amsterdamsch Studenten Corps, schrijft Bart van Olphen van Fish Tales. Dat zou namelijk best eens kunnen helpen.

Het Parool
Het pand van het Amsterdamsch Studenten Corps op de Warmoesstraat. Beeld  RAMON VAN FLYMEN/ANP
Het pand van het Amsterdamsch Studenten Corps op de Warmoesstraat.Beeld RAMON VAN FLYMEN/ANP

Afgelopen donderdag vernam ik in Het Parool dat Heleen Vos, bestuursvoorzitter van het Amsterdamsch Studenten Corps (ASC), is afgetreden. Dat vind ik jammer. Ik ken haar niet, maar door de nieuwsberichten van de afgelopen week, kreeg ik op basis van haar uitspraken de indruk dat ze mogelijk geschikt zou kunnen zijn om stappen te maken naar de eerder beloofde ‘cultuuromslag’. En dat is hard nodig.

Zelf stoor ik me er al jaren aan hoe er keer op keer berichten naar buiten komen van gewelddadige incidenten en geforceerd drankmisbruik bij studentenverenigingen. Maar helaas bleek ook Heleen niet bestand tegen dit ‘heren’-geweld. Van de beloofde omslag blijkt geen enkele sprake.

Uit bijna alle hoeken komen reacties. Wat mij echter opvalt is dat, naast de huidige ‘heren’-studenten zelf (wat vinden jullie?), het normaal gesproken zo mondige bedrijfsleven compleet zwijgzaam is. Zijn de grote, bekende Nederlandse bedrijven en multinationals niet juist afhankelijk van afgestudeerden die vaak ook lid zijn van het ASC? Kan dit gedrag volgens hen moreel gezien door de beugel? Wat vinden de vooraanstaande bedrijven hiervan? Waarom wordt er gezwegen?

Het is mij een compleet raadsel waarom er vanuit deze hoek geen duidelijke stellingname komt. Immers, een onbezonnen student bedenkt zich mogelijk wel meerdere malen voor hij uitspraken doet over ‘hoeren’ en ‘sperma-emmers’ als zijn toekomst er direct van afhangt. Moeten we ons zorgen maken dat toonaangevende bedrijven dit gedrag accepteren?

Ik realiseer me dat de interesse van een onbezonnen ASC-student in een baan bij een duurzaam vismerk mogelijk laag is, maar desalniettemin wil ik als oprichter van een nederig Amsterdams bedrijf graag het voortouw nemen.

Voor iemand die in het verleden direct betrokken is geweest bij incidenten bij studentenverenigingen waarbij seksueel geweld (verbaal of non-verbaal), geforceerd drankmisbruik en/of andere onaanvaardbare zaken hebben plaatsgevonden, is er bij Fish Tales geen plaats.

Wie volgt?

Bart van Olphen, oprichter Fish Tales, Amsterdam