Opinie

Opinie: ‘Bibliotheken worden nog toegankelijker voor jeugdige lezers’

Scholen, bibliotheken en de overheid hebben de handen al ineengeslagen om het lezen door de jeugd te bevorderen, schrijft Annemiek van de Burgt in reactie op een pleidooi over leesplezier als wapen tegen laaggeletterdheid.

Annemiek van de Burgt
Kinderboekenruil op station Utrecht Centraal aan het slot van de Kinderboekenweek 2018.  Beeld REMKO DE WAAL/ANP
Kinderboekenruil op station Utrecht Centraal aan het slot van de Kinderboekenweek 2018.Beeld REMKO DE WAAL/ANP

In Het Parool van 12 april schrijft Merlijn van Leerzem, leerling van het Stedelijk Gymnasium Breda, dat scholen en bibliotheken nauwer moeten samenwerken. Hij pleit er onder andere voor dat leerlingen in Nederland de beschikking moeten krijgen over een pas voor de openbare bibliotheek, zodat iedereen de mogelijkheid heeft zich te ontplooien.

Wat goed om te lezen dat laaggeletterdheid ook bij Nederlandse jongeren de aandacht heeft! Laaggeletterdheid is inderdaad een groot probleem en leidt tot kansenongelijkheid, zoals Merlijn terecht aangeeft. De jaarlijkse Staat van het Onderwijs die de onderwijsinspectie woensdag 13 april naar buiten bracht laat ook zien dat de groep leerlingen die van school gaat zonder goed te kunnen lezen of rekenen steeds groter wordt. Goed daarnaast dat Merlijn het belang en de rol van bibliotheken inziet in deze problematiek.

Een kleine kanttekening echter bij zijn opmerking dat scholen en bibliotheken nauwer moeten samenwerken. Als nationale bibliotheek doen we veel onderzoek naar zulke samenwerkingen. Daaruit blijkt dat alle openbare bibliotheekorganisaties samenwerken met het basisonderwijs. Acht op de tien werken daarnaast samen met het voortgezet onderwijs. Voor wie specifieke cijfers wil: van de 726 middelbare scholen waarmee bibliotheken samenwerken, betreft 58 procent een samenwerking met het vmbo. Voor havo en vwo zijn deze verhoudingen respectievelijk 41 en 38 procent. Dat zijn dus iets andere cijfers dan de 25 en 50 procent die in het stuk staan. Deze cijfers, en meer feiten, publiceren we op www.bibliotheekinzicht.nl.

Tot slot heel goed nieuws. Dit betreft Merlijns pleidooi om te zorgen dat elke leerling in Nederland een pas voor de openbare bibliotheek krijgt. Vanaf 1 juli 2022 gaat dat inderdaad gebeuren. Iedereen tot 18 jaar kan dan gratis lid worden van de bibliotheek. Afgelopen 22 februari stemde de Eerste Kamer unaniem voor deze wetswijziging, ingediend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zo kunnen alle jonge mensen gebruikmaken van alles wat de bibliotheek te bieden heeft: boeken uiteraard, maar ook cursussen, muziek, makerplaatsen en de mogelijkheid andere jongeren te ontmoeten.

Net als Merlijn hopen we zo bij te dragen aan het leesplezier van jongeren en meer jongeren aan het lezen krijgen.

Annemiek van de Burgt, onderzoeksadviseur KB, Den Haag

Meer over