Lezersbrieven

Opinie: ‘Beleggers ABP doen gewoon hun werk, waarom 2,8 miljard euro bonus?’

Dit zijn de ingezonden brieven van vandaag. Ook een bijdrage leveren? Lees hier hoe dat kan.

Het Parool
null Beeld Getty Images/EyeEm
Beeld Getty Images/EyeEm

‘De gepensioneerden ontvangen al tien jaar geen verhoging’

Het ABP keert 2,8 miljard (!) euro uit aan bonussen, zo staat in het jaarverslag. Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen spreekt over een dilemma, hij vindt de vergoedingen ook hoog, maar door de goede beleggingen, waarvoor deze beloningen zijn, komen de pensioenverhogingen wel ‘dichterbij’! De beleggers van ABP doen gewoon hun werk, voor ongetwijfeld een goed salaris, de deelnemers aan het ABP betalen deze bonussen, maar gepensioneerden hebben al tien jaar geen pensioenverhoging ontvangen.
Wim Tholen, Almere

‘Niet elke zorgverlener moet inzicht hebben in alle medische gegevens’

Ik ben er absoluut tegen dat elke zorgverlener inzicht krijgt in alle medische gegevens. Als je voor een oorprobleem komt, heeft dat niets te maken met een ingegroeide teennagel. Patiënten zijn zelf uitstekend in staat om, indien nodig, toestemming te geven. Bovendien, bij levensbedreigende situaties wordt wel degelijk informatie verstrekt door zorgverleners. Tevens hebben bij het invoeren van het elektronisch patiëntendossier (EPD) de zorgverzekeraars al aangegeven ook inzage te willen. Dat moet je echt niet willen. Dan is het einde echt zoek. Ik (nu gepensioneerd) ben werkzaam geweest in een ziekenhuis toen het EPD werd opgestart en toestemmingsformulieren aan patiënten uitgereikt en uitgelegd moest worden.
Nel van Rootzelaar, Amsterdam

‘Is democratie de dictatuur van de meerderheid?’

Is democratie de dictatuur van de meerderheid, zoals de Franse filosoof Alexis de Tocqeuville rond 1850 meende? In de zwaar gepolariseerde USA wel. In een aantal staten heeft de ‘pro-life’-beweging (anti-abortus) een nipte meerderheid en ziet haar kans schoon de eigen uitgangspunten tot de nieuwe, of erg oude, regels te verheffen. Waarschijnlijk gesteund door opperrechters die op democratische wijze zijn benoemd. Nee, fraai is het zeker niet, maar binnen ons systeem wel de realiteit. En die kan voor de grote minderheid wreed uitpakken.
Ronald Nijenhuis, Zaandam

‘Meer hete zomers op Schiphol’

Kans op een ‘hete zomer’ op Schiphol? Het zou weleens kunnen dat dat voor koelte zorgt. Hopelijk laten vakantievierders zich daardoor afschrikken te gaan vliegvakantieën. Veel ‘hete zomers’ op Schiphol dus graag, om het klimaat koel te houden.
Hans van den Berg, Vleuten

‘Twee minuten stilte, twee minuten licht’

4 mei 1958. Ik sta met mijn vader voor het raam. Hij houdt mijn handje vast en legt uit: straks gaan de straatlantarens aan en zo lang het licht brandt, moet ik heel stil zijn.

4 mei 2022. Een monument vlak bij Artis. De klokken stoppen met luiden, de straatlantarens gaan branden. Het wordt doodstil, alleen de vogels fluiten en een reiger vliegt over. Ik denk aan het prachtige lied Over de muur: ‘alleen de vogels vliegen van Oost naar West’. Twee minuten later gaan de straatlantarens weer uit en het stadslawaai zwelt aan.

Dank aan al die anonieme mannen en vrouwen bij de stadsverlichting die al decennialang onze stad een teken van licht brengen tijdens de twee minuten stilte.
Edith de Leeuw, Amsterdam

Meer over