Opinie

Opinie: ‘Banken helpen zorg betaalbaar te houden’

De zorgsector staat aan de vooravond van grote veranderingen. Met hun kennis over onder meer verduurzaming en de arbeidsmarkt spelen banken daarin een belangrijke rol, betogen Michel van Schaik en Michiel Kuiper.

Michel van Schaik en Michiel Kuiper
De Spoedeisende Hulp van het AMC. Beeld LEX VAN LIESHOUT/ ANP
De Spoedeisende Hulp van het AMC.Beeld LEX VAN LIESHOUT/ ANP

In zijn column van 4 juni schetst Marcel Levi onder andere het beeld dat banken in de gezondheidszorg de kosten onnodig opdrijven en dat de overheid te weinig garanties biedt om de totale kosten te drukken.

Dit beeld vinden wij onterecht en onjuist. Als kredietverlener met langetermijnperspectief hebben banken een kritische blik op investeringsplannen en zijn zij een klankbord voor zorgbestuurders. Ook is de rol van banken belangrijk vanwege begeleiding met programma’s om zorginstellingen met financiële problemen te helpen weer levensvatbaar en toekomstbestendig te worden.

Om de kwalitatief hoogstaande zorg in ons land betaalbaar te houden, zijn fundamentele keuzes met bijbehorende investeringsplannen nodig. Juist daarom zijn de garanties die het Waarborgfonds voor de Zorgsector verstrekt op leningen (circa twee derde van de ziekenhuisfinancieringen) succesvol. Zo kunnen investeringsplannen bancair, maar met behulp van de overheid worden gefinancierd tegen aantrekkelijke voorwaarden.

Omdat het model van de gezondheidszorg sterk is gericht op behandelen en genezen in plaats van preventie, staat het financieel en door personeelstekort zwaar onder druk. Het bedrijfsleven en partijen van buitenaf zijn belangrijke drijvers die innovatie en vooruitgang kunnen helpen stimuleren. Zo kan digitalisering niet alleen helpen bij bewustwording en voorkomen van zorg, maar kan het tegelijkertijd ook leiden tot minder energieverbruik door de sector.

Wij zien dat de solvabiliteit (de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen) bij ziekenhuizen de afgelopen jaren is gestegen. Voor banken is solvabiliteit een van de financiële criteria die inzicht bieden in de financierbaarheid. Dat is alleen niet waar de schoen wringt. Het zijn namelijk de magere financiële resultaten van zorginstellingen die leiden tot een te beperkte investeringsruimte voor toekomstbestendige zorg. Daarom zullen zorgverzekeraars en zorginstellingen nu echt op substantiële schaal werk moeten gaan maken van meerjarige contracten die financiële zekerheid bieden.

De zorgsector staat aan de vooravond van grote veranderingen die nodig zijn om de beschikbaarheid van toekomstbestendige zorg te kunnen blijven garanderen. Dit vraagt om een sterke inhoudelijke visie, inclusief een woon-zorgagenda met investeringsplannen. Als financiële partner met kennis en ervaring over digitalisering, verduurzaming, arbeidsmarkt en hypotheken blijven banken daarin hun rol en verantwoordelijk pakken.

Michel van Schaik (directeur gezondheidszorg Rabobank en voorzitter werkgroep gezondheidszorg Nederlandse Vereniging van Banken) en Michiel Kuiper (adviseur Nederlandse Vereniging van Banken)

Meer over