Opinie

Opinie: ‘Afvalprobleem is niet opgelost met twee miljoen euro per jaar extra’

Meeuwen doen zich tegoed aan het afval in de Damstraat. Beeld Ramon van Flymen/ANP
Meeuwen doen zich tegoed aan het afval in de Damstraat.Beeld Ramon van Flymen/ANP

Het extra geld dat het nieuwe college van b. en w. uittrekt voor de aanpak van het afvalprobleem in de stad is niet eens genoeg om twintig man extra aan te nemen bij de reinigingsdienst, zegt gemeenteraadslid Kune Burgers (VVD). Dat moet anders.

Kune Burgers

Amsterdammers weten maar al goed dat het op veel plekken in de stad een vieze bende is. Het lijkt wel normaal geworden. Maar het schoonhouden van de openbare ruimte is een van de kerntaken van het stadsbestuur.

Eind mei presenteerde de nieuwe coalitie van PvdA, GroenLinks en D66 haar plannen. Om de stad schoon te houden wordt er per jaar twee miljoen euro extra uitgetrokken. Dat lijkt een hoop geld, maar voor dat bedrag kun je minder dan twintig reinigers extra inzetten. De afgelopen jaren was de vuilinzameling en het rondslingerende afval veel Amsterdammers een doorn in het oog. De vraag is of daar nu iets aan wordt gedaan.

De VVD denkt van niet. In een stad met bijna 900.000 inwoners die jaarlijks vele miljoenen bezoekers trekt (22,4 miljoen in 2019) is die twee miljoen euro extra bij lange na niet genoeg. Er is meer nodig en dat kan, want het is een politieke keuze om een beperkt bedrag vrij te maken voor het schoonhouden van de stad.

Uitgestoken hand

In het coalitieakkoord staat de zin ‘meer bakken, meer vegen en meer legen’. Een ronkende zin, maar concrete plannen zijn nog niet gemaakt. Het nieuwe college heeft aangegeven te willen luisteren naar de ideeën van de oppositie. De VVD neemt die uitgestoken hand aan. Na de zomer zal het schoonhouden van de stad worden besproken. Wij zullen met voorstellen komen die de wethouder kan meenemen in de plannen voor een schone stad.

Allereerst verdienen de medewerkers van de afvalinzameling en reiniging een compliment voor het zware werk dat zij dag in dag uit verrichten voor deze stad. Aan hen ligt het niet. De VVD vindt dan ook dat het salaris van de medewerkers van de afvalinzameling en reiniging in 2023 en 2024 5 procent moet worden verhoogd. Hiermee wordt het beroep aantrekkelijker en krijgen de reinigers de waardering die ze verdienen.

Grofvuil is een grote ergernis. Ook hier ligt een schone taak voor de gemeente. Op dit moment is het zo dat grofvuil de avond voor de ophaaldag vanaf negen uur ’s avonds buiten mag worden gezet. Helaas weten slechts weinig mensen dat. Wij pleiten dan ook voor een transitie naar ophalen op afspraak. Via een simpele online tool kunnen Amsterdammers zo’n afspraak inplannen. Handhaving is nodig om ophalen op afspraak te laten slagen. Zo blijft het grofvuil korter op straat staan.

Strengere handhaving

Het meeste afval wordt doordeweeks tijdens kantooruren opgehaald, terwijl het aanbod juist in het weekend en in de avonduren het grootst is. De VVD wil daarom dat er ook in de avonduren en in het weekend afval wordt opgehaald.

Mensen kwakken te pas en te onpas hun vuil op straat. Dit gedrag dient bestraft te worden en de gemeente zal hier streng op moeten toezien. Pas als er consequenties zijn verbonden aan bepaald gedrag, zal er een mentaliteitsverandering plaatsvinden. Wij stellen dan ook voor dat de gemeente inzet op handhaving en deze richt op ‘hotspots’ zoals bijvoorbeeld het Vondelpark. Ook zouden wij graag zien dat de wethouder bij het rijk aandringt op hogere boetes.

Amsterdam kent talloze containeradoptanten. Zij houden in hun vrije tijd de stad schoon en zijn een voorbeeld voor velen. Containeradoptanten zouden als beloning een gedeeltelijke kwijtschelding van de afvalstoffenheffing moeten krijgen. Hopelijk kunnen we zo andere Amsterdammers motiveren hetzelfde te doen.

Motivatie

Tot slot moeten bedrijven ook echt hun steentje gaan bijdragen. In Amsterdam hebben gemeente en bedrijven onderling afgesproken dat bedrijven verantwoordelijk zijn voor het schoonhouden van een gebied met een straal van 25 meter rondom hun vestiging. Hier zou beter op gecontroleerd moeten worden. We kennen allemaal het beeld van de verpakkingen en etensresten rondom fastfoodketens. Zo zorgen we niet alleen voor een schoner straatbeeld, maar motiveren we ondernemers ook minder afval te creëren.

Wie gaat deze plannen betalen? Het is een voor de hand liggende vraag. Het mag in geen geval leiden tot een hogere afvalstoffenheffing, want die was voor meerpersoonshuishoudens in Amsterdam afgelopen jaar al het hoogst van heel Nederland. Die twee miljoen euro extra per jaar kan hiervoor goed worden gebruikt. Daarnaast denken wij aan meer en hogere boetes op het dumpen van afval. Dat is ook waar de mensen om vragen.

De hoogte van een boete voor het verkeerd aanbieden van afval behoort in Amsterdam in vergelijking met andere grote steden tot de laagste. Zo snijdt het mes aan twee kanten: het heeft een afschrikkende werking en dekt de kosten. Laat de vervuiler betalen.

Kune Burgers, gemeenteraadslid namens de VVD.

Kune Burgers. Beeld Sander van der Torren
Kune Burgers.Beeld Sander van der Torren