Opinie

'Noord heeft geen brug naar het centrum nodig'

Amsterdam zit niet te wachten op een nieuwe brug over het IJ. Er zijn genoeg mogelijkheden voor een snelle oversteek, schrijft journalist en publicist John Jansen van Galen in dit opiniestuk.

John Jansen van Galen
Er zijn liefst zes verbindingen met pontveren en er zijn vijf tunnelbuizen. Wat wil je nog meer? Beeld Mats Van Soolingen
Er zijn liefst zes verbindingen met pontveren en er zijn vijf tunnelbuizen. Wat wil je nog meer?Beeld Mats Van Soolingen

Als je in Amsterdam woont, veronderstellen buitenstaanders automatisch dat je supporter van Ajax bent. En als je in Amsterdam-Noord woont, denkt
ieder­een steevast dat je wel hartstochtelijk voor een nieuwe brug over het IJ zult zijn. Quod non, in beide gevallen, meen ik.

Toen mijn buurtgenoot Bas Kok, schrijver van Oerknal aan het IJ en onvermoeibaar pleitbezorger voor Noord, op 1 december vorig jaar op deze plaats een vurig pleidooi voor zo'n brug afstak, zoals hij al jaren doet, kreeg hij prompt lik op stuk van filmmaker Remy Vlek, ook Noorderling.

Diens weerwoord vond geen plaats op deze plek, maar illustreerde dat echt niet alle inwoners van Noord naar zo'n brug verlangen.

Volgens Kok echter is het een schande dat die brug er niet allang is. De bouw wordt zijns inziens al zo'n tweehonderd jaar tegengehouden en telkens uitgesteld, met almaar dezelfde argumenten. "Jaarlijks steken 18 miljoen mensen het IJ over," zei hij in de rubriek Mijn Amsterdam op 15 december. "Maar er is vooralsnog geen enkele verbinding."

Pardon? Er liggen onder het IJ vijf tunnelbuizen: twee Coentunnels, de IJtunnel, de Zeeburgertunnel en de buis voor de Noord/ Zuidlijn, en er zijn liefst zes verbindingen met pontveren. Mijn liefje, wat wil je nog meer?

Een brug is er ook al: de Schellingwouderbrug. Toegegeven, het is voor de fietser vanuit Centrum een eindje omrijden, maar per brug naar Noord is wel degelijk mogelijk.

Hinderlijk voor de scheepvaart
Ooit maakte Kok in deze krant een minutieuze berekening van het oponthoud dat de veren over het IJ opleveren voor fietsers en voetgangers. Ik schreef dat ik die sterk overdreven vond: gemiddeld genomen was je binnen vijf minuten aan de overkant en sinds de veren een deel van de dag om de vier minuten afvaren, is het nog gunstiger geworden.

Een nieuwe brug is zowel overbodig als hinderlijk voor de binnenvaart. De voornaamste ergernis van Kok is de 'nauticratie', de scheepvaartlobby die zich tegen de beoogde brug keert. Maar Jan Terlouw betoogt al sinds hij ooit minister was dat uit een oogpunt van milieubehoud het vervoer over water drastisch zal moeten toenemen. De binnenvaart op het IJ zal dus hopelijk intensiever worden.

Ik weet niet of Kok wel eens over de Schellingwouderbrug fietst. Daar staat op borden de waarschuwing dat die nu al elk uur tweemaal open kan gaan voor binnenschepen en de ervaring leert dat dit elke keer een kwartier vergt, zodat de brug op drukke dagen per saldo de helft van de tijd gesloten kan zijn. Veel geluk met je nieuwe brug!

Het alternatief voor zijn geliefkoosde brug laat Kok bovendien buiten zijn beschouwing, anders dan Vlek, die voorstelt: "Gooi een buis van de IJtunnel dicht (waar na de ingebruikneming van de Noord/Zuidlijn veel minder bussen doorheen rijden) en richt die in voor fietsverkeer, met leuke bosschages, gevarieerde aankleding en toezicht door stadswachten."

Rotterdam als voorbeeld
Op de dag dat Koks artikel in deze krant verscheen, zond NPO2 een prachtige aflevering van Andere tijden uit over de Maastunnel, al tachtig jaar voor fietsers en voetgangers een betrouwbare verbinding tussen Rotterdam-Noord en -Zuid.

John Jansen van Galen

Journalist en publicist

null Beeld ANP
Beeld ANP

Met name de directie van Eye maakt zich er al geruime tijd sterk voor om ook tussen het Centraal Station en het filmmuseum aan de IJ-boulevard, het nieuwe hart van Noord, een tunnel aan te leggen.

Ik weet welk bezwaar daartegen wordt aangevoerd: zo'n tunnel moet diep komen te liggen en fietsers zullen het hoogteverschil met een lift of roltrappen dienen te overbruggen. Maar zo doen ze het in de Maasstad al sinds de Tweede Wereldoorlog, tot ieders tevredenheid! En al dat fijnstof dan? Brommers mogen alleen door de Maastunnel met de motor uit. Kan Amsterdam niet eens een voorbeeld nemen aan Rotterdam?

Ik hoop dat het gemeentebestuur zich over die nieuwe brug nog eens op de kop krabt. Dat zeg ik niet uit overspannen liefde voor de 'pontjes' die buitenlui nogal eens belijden, al ben ik zeer op dat dagelijkse overtochtje gesteld en is het lang niet zo'n ellende als het ook in deze krant vaak wordt voorgespiegeld.

Meer over