Lezersbrieven

Lezers geven stemadvies: 'Wees je eigen normaal'

Stemhokjes: 1380, rode potloden: 2760. Na alle debatten en analyses dan nu eindelijk de verkiezingen. Het woord aan Paroollezers, over hun overwegingen.

Het Parool
Is Nederland klaar voor de verkiezingen van 2017? Beeld ANP
Is Nederland klaar voor de verkiezingen van 2017?Beeld ANP

Gevangen in een keurslijf

Normaal. Doen. Als ik dat lees, denk ik terug aan een tijdje geleden. Ik was net uit de kast en mijn omgeving (plus ikzelf) was nog aan het wennen aan de nieuwe Tim.

In een goedbedoelde poging te laten merken dat alles goed ging komen, zei iemand tegen mij: "Maar gelukkig ben jij een normale homo," waarschijnlijk doelend op het ontbreken van kleurrijke en/of vrouwelijke uitingen. Ik was normaal. Gelukkig.

Van alle verwensingen die je als jonge homo naar je hoofd geslingerd krijgt, kwam deze het hardst aan. Na mij op mijn 23ste hebben verlost van de beklemmende façade waarachter de ware 'ik' zich schuilhield, voelde ik mij na een korte periode van bevrijding wederom gevangen in een keurslijf. Gevangen in wat 'normaal' werd geacht. Het streven naar een uniform 'normaal' is gif voor een kleurrijke, diverse maatschappij die ruimte wil bieden aan de ontwikkeling van het individu.

Het is het de spreekwoordelijke zeis die over het koren maait. Laat niemand je wijsmaken dat je normaal moet doen. Wees knettergek, wees wie je wilt zijn. Wees je eigen normaal.
Tim Buiting, Amsterdam

undefined

Angst om te discrimineren

GroenLinks stoomt af op een knallende overwinning. Ik ben nog van de PSP. Slechts één keer stemde ik anders: D66 in 1994. Ook D66 gaat winnen. Maar daar zal ik niet aan bijdragen. Sommigen zullen mij misschien een zure oude pot vinden, maar ik zal uitleggen waarom.

Het is bizar dat ik tegenwoordig in de biblebelt vrijer over straat kan dan in Amsterdam. Dezelfde ­biblebelt die ik als zeventienjarige bakvis in de jaren zestig ontvluchtte. Ik ben trots op wat wij in die jaren bereikt hebben.

De culturele revolutie heeft Nederland voorgoed veranderd. De grootste overwinning is dat de vrijere en humane samenleving waar wij voor vochten tegen rechtse conservatieve krachten zo integraal onderdeel van Nederland is geworden dat ze door diezelfde conservatieve krachten nu wordt verdedigd.

Maar het zou goed zijn als juist de vrijzinnige partijen de verdediging op zich nemen tegen een nieuwe conservatieve religiositeit. Anno 2017 moeten vrouwen in de moskee achter een gordijn de preek beluisteren.

De UvA doet mee aan het censureren van het universiteitsblad op een open dag om de ouders van studenten met een moslimachtergrond niet voor het hoofd te stoten. En waarom dragen zoveel meiden een hoofddoek? Ongelijke regels is ongelijkheid, punt uit. Om nog maar te zwijgen over de homofobe uitlatingen die ik elke dag zie. Het zijn geen terroristen die mij bespugen, maar 'gewone' Amsterdamse jongens.

Liveblog

In ons liveblog volgen we de verkiezingen op de voet, uiteraard met onze Amsterdamse bril op.

In de herkomstlanden zijn progressieve krachten zonder uitzondering tegenstanders van islamitische organisaties. Maar in Nederland werken juist progressieve partijen samen met moskeeën. Wat een mallotigheid.

Is de angst om te discrimineren groter dan onze vrijzinnige waarden? Deze groep is geen slachtoffer dat bescherming behoeft. Wie bescherming behoeven zijn juist liberale moslims, afvalligen, vrouwen die de regels niet pikken, homoseksuelen en zij die gewoon anders willen denken. Zij kampen met onbegrip, uitsluiting en vijandigheid in hun omgeving. Precies zoals ik vroeger. Zij verdienen de vrijheid om net als wij te kunnen kiezen voor vrijzinnigheid.

Dat kan alleen als we praktiserende moslims confronteren met hun bekrompenheid en intolerantie, precies zoals we decennia geleden gereformeerden en katholieken daar op hebben aangesproken. Vrouwen segregeren in de moskee of bij culturele avonden moet gewoon verboden worden. Geen cent subsidie naar deze organisaties. En nooit met ze samenwerken. Als D66 en GroenLinks hun erfgoed serieus nemen, nemen juist zij het wettelijk initiatief hiertoe. Laat dit niet over aan geblondeerde haatzaaiers. Maar de vrijzinnige partijen vergoelijken het. Daarom geen GroenLinks of D66 voor mij.
Pien van Alveren, Amsterdam

Iets essentieels

Stemhokjes: 1380, rode potloden: 2760. Alles lijkt gereed en voorradig. Toch ontbreekt er iets. Iets belangrijks, iets wat ze zelfs in de armste Afrikaanse landen wel hebben, iets essentieels.

Het attribuut om in volstrekte vrijheid en met volledige geheimhouding je stem te mogen uitbrengen en het rode potlood te kunnen gebruiken, namelijk gordijntjes!
Aukje A.C. de Vries, Amsterdam

Visie en leiderschap

Er heerst een groeiend onbehagen, door twee­deling in de samenleving en moreel verval. Sybrand Buma noemt drie oorzaken van moreel verval. Zijn basis: 'normen en waarden' gestoeld op onze joodse, christelijke en humanistische tradities. Een van de 'acht doodzonden van de beschaafde mensheid' in het boek van Konrad Lorenz uit 1936 is 'de teloorgang van tradities'. Heden zeer actueel!

Migratie noemt Buma als tweede oorzaak. Hij wenst een humane opvang van oorlogsvluchtelingen, mits zij de taal leren, werken en zich aanpassen aan onze normen en waarden. Voor de derde oorzaak wenst hij krachtig verzet tegen agressieve uitingen in de islam. Buma is de enige premierskandidaat met visie en moreel leiderschap.
Huub Kause, Almere

Meer over