Opinie

‘Leerlingen creëren extra kansen door Frans te leren’

Ooit werd overal in Europa Frans gesproken, maar nu neemt de belangstelling voor die taal flink af. Zonde, zegt Rianne Thomas. Het Frans heeft ons veel te bieden.

Het Parool
'Generaal Daendels neemt afscheid van luitenant-kolonel Krayenhoff' (1795). Het Franse leger was Nederland binnengedrongen. Daendels, generaal in Franse dienst, stuurde Krayenhoff naar Amsterdam om het stadsbestuur te vragen af te treden. Beeld Adriaan de Lelie
'Generaal Daendels neemt afscheid van luitenant-kolonel Krayenhoff' (1795). Het Franse leger was Nederland binnengedrongen. Daendels, generaal in Franse dienst, stuurde Krayenhoff naar Amsterdam om het stadsbestuur te vragen af te treden.Beeld Adriaan de Lelie

In het onderwijs is er sprake van een reductie van de interesse in het vak Frans, het nut wordt er niet van ingezien, terwijl het Frans heel veel invloed heeft gehad en nog steeds heeft op het Nederlands. We maken geregeld onze excuses, zijn van ons à propos of hebben een déjà vu op het moment suprême. We dineren gesoigneerd in een restaurant of café, waar we een entrée of dessert bestellen om na afloop nonchalant over het trottoir te flaneren en ons zo te amuseren.

In de jaren 1500 tot 1900 was het Frans een dominante en invloedrijke taal in heel Europa. Nederland is zelfs nog een tijd Frans grondgebied geweest. Veel oudere, chique Nederlandse woorden kennen dan ook een Franse origine. In dit artikel zal ik drie argumenten de revue laten passeren die aantonen dat het een mooie aansluiting en verrijking is voor iedere leerling om Frans te leren in combinatie met Nederlands, aangezien de invloed van deze taal op het Nederlands heel groot is.

Leenwoorden

Ten eerste was de Franse taal een aanzienlijk aantal jaar in onze geschiedenis in Europa net zo’n cruciale, dominante en prestigieuze taal als het Engels vandaag de dag en het Latijn in de middeleeuwen. Hierom is het Nederlands overladen met Franse leenwoorden. Vooral de moeilijkere en chiquere Nederlandse woorden vinden hun origine in de Franse taal. Wanneer leerlingen deze Franse woorden leren, draagt dat bij aan het leren van de vaardigheden in deze taal, maar direct ook in het Nederlands. Men heeft vaak niet door dat de invloed op het Nederlands vanuit het Frans zo groot is. Dit wordt enorm onderschat, maar deze invloed was, is en wordt aanzienlijk.

Nieuwe wereldtaal

In de tweede plaats maakt het Frans een enorme opmars, waardoor er naar verwachting in 2050 (de toekomst van onze huidige leerlingen) 750 miljoen mensen wereldwijd deze taal spreken en Frans dan ook zal uitgroeien tot dé nieuwe wereldtaal. Dit is te verklaren doordat Franstalige volkeren aanzienlijk sneller groeien dan volkeren die Engels of Mandarijn spreken. Dit geeft aan dat de invloed die de Franse taal vroeger had, langzaamaan weer retourneert en het is dus ook enorm belangrijk dat leerlingen deze taal leren op de middelbare school. Deze leerlingen zijn de toekomst en zij krijgen te maken met deze opmars. Ik vind het dus essentieel dat ze hiervan op de hoogte zijn en ook voorbereid zijn.

Talenkennis is een pre

Mijn derde en laatste argument is dat je op de arbeidsmarkt in verschillende sectoren – waaronder commercie, marketing, communicatie, onderwijs, overheid, transport, toerisme en horeca – zeer gewild bent, wanneer je op het gebied van de Nederlandse én de Franse taal vaardig bent. De combinatie van deze twee talen is namelijk bijzonder en wenselijk, omdat een direct buurland van ons handelsland Nederland, België, al voor een groot deel Frans als moedertaal heeft. Men veronderstelt dat je Engels spreekt, maar het is een enorme pre als je meer talenkennis hebt en dus Frans aan je vaardigheden toe kunt voegen. Met het oog op de toekomst gaan er vele deuren voor leerlingen open als ze Frans spreken.

De invloed van de Franse taal wordt niet altijd opgemerkt, terwijl er zoveel Frans in het Nederlands verwerkt zit. Het Frans was verschillende eeuwen in heel Europa een zeer invloedrijke en dominante taal, waardoor het Nederlands vele leenwoorden met Franse origine kent. Het Frans maakt een enorme opmars en in de toekomst zal het naar verwachting uitgroeien tot dé wereldtaal. Voor vele sectoren op de banenmarkt is het een enorme pre als je taalvaardig bent op het gebied van de Nederlandse én Franse taal.

Kortom, met het oog op de toekomst van Nederlandse leerlingen is het van groot belang dat het Frans in Nederland voort blijft bestaan en dat leerlingen nog lang van het vak Frans kunnen genieten en profiteren.

Rianne Thomas, docente Frans en Nederlands in het voorgezet onderwijs

In de op 14 oktober gepubliceerde versie van dit stuk ontbrak een bronvermelding. Het voorbeeld “We maken geregeld onze excuses, zijn van ons à propos of hebben een déjà vu op het moment suprême. We dineren gesoigneerd in een restaurant of café, waar we een entrée of dessert bestellen om na afloop nonchalant over het trottoir te flaneren en ons zo te amuseren” is afkomstig uit lesmateriaal opgesteld door Florentine Krijnen. Per abuis heeft de schrijver dat niet vermeld in haar betoog.

Meer over