opiniestuk

'Laten we nieuwkomers een vliegende start bieden'

Marianne Poot en Dilan Yesilgöz-Zegerius zijn er van overtuigd dat het college meer ambitie moeten tonen bij de asielprocedure van vluchtelingen. Er moeten niet nog meer nieuwkomers in de bijstand komen, betogen zij in een opiniestuk in Het Parool.

Marianne Poot en Dilan Yesilgöz-Zegerius
Momenteel vangt Amsterdam vijftienhonderd mensen op in de noodopvang, van wie de asielprocedure nog moet starten. Beeld Rink Hof
Momenteel vangt Amsterdam vijftienhonderd mensen op in de noodopvang, van wie de asielprocedure nog moet starten.Beeld Rink Hof

Amsterdam heeft een lange geschiedenis met het opvangen van vluchtelingen, van mensen die noodgedwongen huis en haard hebben moeten verlaten. Met de huidige grote toename van asielzoekers en erkende vluchtelingen - de zogenaamde statushouders - is het noodzakelijk om kritisch te kijken naar ons beleid en het effect ervan. Wij vinden dat statushouders zo snel mogelijk mee moeten kunnen doen in de Amsterdamse samenleving. Daar is de afgelopen jaren wat ons betreft te weinig resultaat mee behaald.

Momenteel vangt Amsterdam vijftienhonderd mensen op in de noodopvang, van wie de asielprocedure nog moet starten. Daarnaast zullen we volgend jaar tweeduizend statushouders moeten huisvesten, bovenop de reeds bestaande wachtlijst. Een enorme opgave die we, wat de VVD betreft, weloverwogen en met meer ambitie op moeten pakken. Het huisvesten van statushouders is niet alleen een kwestie van gepaste woonruimte vinden. Het gaat ook om het integreren van hen in de Nederlandse samenleving, het leren leven in en met vrijheid, het leren van onze Nederlandse taal en spelregels, aan de slag gaan op de arbeidsmarkt, een studie oppakken of op andere wijze zelfstandig en zo onafhankelijk mogelijk deelnemen aan de samenleving.

Betaalde baan
Tussen 2007 en 2015 kregen 3500 statushouders een huis in de stad. Zij werden met diverse programma's begeleid naar werk. Op dit moment heeft echter maar 31 procent van de Amsterdamse statushouders een betaalde baan. Twee derde zit in de bijstand. Wat ons betreft geen resultaat om trots op te zijn. Daarnaast zijn er in Amsterdam bijna 41.000 reguliere bijstandsgerechtigden. Dit aantal blijft al jaren gelijk. Het is dus niet eenvoudig om met de gangbare maatregelen mensen aan het werk te krijgen.

Het college heeft plannen opgesteld om statushouders zo snel mogelijk te laten integreren en hen aan het werk of ondernemen te krijgen. De in het verleden behaalde resultaten zijn wat ons betreft weinig geruststellend. De grootste fout die de stad kan maken, is opnieuw doen wat we al deden en genoegen nemen met minimaal effect.

Geen vernieuwende aanpak
Ook minister Lodewijk Asscher gaf begin december al aan dat we ons nu bij statushouders echt sneller moeten richten op werk en integratie. De plannen van het college bestaan voornamelijk uit het intensiveren van de huidige aanpak en het nog beter en meer samenwerken met de huidige partners. Het is maar de vraag of dit geen oude wijn in nieuwe zakken is. Met als groot risico dat niet alleen nieuwe statushouders langdurig in de bijstand komen, maar er ook geen vernieuwende aanpak komt voor mensen in de bijstand.

De VVD is ervan overtuigd dat de nieuwe groep statushouders wil werken. We zijn er ook van overtuigd dat het college meer ambitie moet tonen door nieuwe partners en innovatieve methoden in te zetten. Praat met goed geïntegreerde ex-asielzoekers, betrek hen bij beleid en uitvoering, intensiveer en versnel activering, maar vernieuw het vooral ook. Daarvoor zijn innovatieve instrumenten zoals social impact bonds en het faciliteren van ondernemerschap onontbeerlijk.

Onze stad kan het zich niet veroorloven om opnieuw een groot deel van haar nieuwe inwoners in de bijstand terecht te laten komen. Laten we hen een vliegende start bieden en niet accepteren dat zij buiten de samenleving blijven staan.

Wilt u reageren op deze opiniestuk? Dat kan! Scroll (een beetje) naar beneden om een reactie te plaatsen.

null Beeld Rink Hof
Beeld Rink Hof
null Beeld Rink Hof
Beeld Rink Hof
Meer over