Opinie

‘Laat autobezitters niet opdraaien voor lege provinciale spaarpot’

Vorige week deed de VVD Noord-Holland een voorstel de wegenbelasting te verhogen. Waarom, vraagt Grethe van Geffen zich af. Het zijn namelijk de minder vermogende benzine- en dieselrijders die daarvoor zullen moeten opdraaien.

Grethe van Geffen
null Beeld ANP
Beeld ANP

Onlangs deed de VVD Noord-Holland tijdens de Algemene Beschouwingen van de provincie het voorstel de wegenbelasting te verhogen, om daarmee bepaalde plannen voor het stimuleren van woningbouw te financieren. Er wordt nog gediscussieerd over de inhoud van die provinciale plannen maar ze gaan veel geld kosten. Opmerkelijk is dat de VVD de automobilist, en dan specifiek de eigenaren van benzine- en dieselauto’s, door belastingverhoging daarvoor op wil laten draaien. Immers, het niet verhogen van de belastingen was juist een van de weinige VVD-verworvenheden in het provinciale coalitieakkoord met GroenLinks, D66 en de PvdA. Hoezo deze onverwachte draai?

Om goed te begrijpen wat er gebeurt, gaan we terug naar het begin van deze bestuursperiode in maart 2019 toen de provinciale reserves (‘spaarpotten’) nog goed gevuld waren. Goede reserves zijn belangrijk want de provincie heeft een kostbare kerntaak: de aanleg en het onderhoud van infrastructuur. Toch worstelt de provincie Noord-Holland momenteel met tekorten om deze kerntaak uit te voeren. Er is dus iets gebeurd in de laatste paar jaar.

Vergelijk het met de aanschaf van een nieuwe wasmachine. Je hebt een oude wasmachine en weet dat je die tussen nu en drie jaar moet vervangen. Maar in je spaarpot zit slechts de helft van het geld. Vrienden vragen of je met hen mee op vakantie gaat en je bent daar heel erg aan toe. Dus besluit je het probleem van de wasmachine uit te stellen en je spaargeld op te nemen voor de reis. Als de wasmachine stukgaat, kun je altijd nog proberen geld te lenen, je ouders lief aankijken of vragen of je bij de buren mag wassen.

Portemonnee van de Amsterdammer

Zo werkt het ook met provinciale reserves. De coalitie van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA neemt in deze periode meer dan 400 miljoen euro uit de reserves op. Dit beleid van supersnel de spaarpot verteren leidt ertoe dat er voor de knelpunten in de infrastructuur of voor het stimuleren van woningbouw geleend zal moeten worden, tenzij het rijk meer geld geeft (maar dat heeft zelf al tekorten) of gemeenten willen meebetalen (maar die zitten nog krapper). Of, en daar komen we bij de portemonnee van de Amsterdammer, de provincie gaat meer belasting heffen. Wat is die belasting?

De provincie krijgt belastingen binnen via de opcenten. Dat is een bedrag dat wordt toegevoegd aan de wegenbelasting die u betaalt en dat wordt uitgekeerd aan de provincie. De auto is dus een belangrijke melkkoe voor de provincie, op één uitzondering na: de elektrische auto. De Amsterdammer met een elektrische auto betaalt niets. Immers, om het gebruik van elektrische auto’s te stimuleren, heeft het rijk elektrische auto’s vrijgesteld van de opcentenbelasting. Opcenten worden dus betaald door de burgers en ondernemers die geen elektrische auto willen of deze niet kunnen betalen, en hetzelfde geldt voor de belastingverhoging.

Druk van linkse coalitie

De VVD staat van oudsher voor een prudent financieel beleid. Je geeft niet meer uit dan je hebt, je schuift de rekening van het heden niet door naar de toekomst en je probeert burgers zo min mogelijk te belasten. Die basisregels zijn de laatste jaren door de VVD Noord-Holland onder druk van de linkse coalitie losgelaten. De gevolgen van dat loslaten treffen vooral de minder vermogende Amsterdammers met een benzine- of dieselauto, die al worstelen met oplopende kosten, gemeentelijke lasten en inflatie en vaak met de gevolgen van de coronacrisis – zij mogen de provinciale plannen voor het stimuleren van woningbouw betalen.

Voor de linkse partijen die anti-auto zijn geworden is dat geen probleem, maar het bevreemdt dat juist de VVD Noord-Holland dit voorstelt. De eerste V van VVD staat voor Volkspartij. Dat volk is niet gebaat bij het potverteren van provinciale miljoenen maar bij een provincie die – heel saai – netjes op de centen let en woningbouwplannen maakt die niet uit de zakken van de benzine- of dieselautobezitter betaald hoeven te worden.

Grethe van Geffen, Statenlid Liberaal Noord-Holland, voor uitvoering van het VVD-programma.

Meer over