Massih Hutak Beeld Artur Krynicki
Massih HutakBeeld Artur Krynicki

Internet zou geen luxe moeten zijn

PlusMassih Hutak

Massih Hutak

Het afgelopen jaar leerden we meer dan ooit hoe het gebrek aan internet bestaande ongelijkheid in de samenleving vergroot. Met als schrijnendste voorbeeld kinderen die geen onlineonderwijs kunnen volgen. Vaak ook vanwege het ontbreken van een computer, laptop, tablet of smartphone. En dat in een van de rijkste landen ter wereld.

Maar ook heel veel volwassenen en senioren in Nederland hebben vaak niet of nauwelijks toegang tot het internet. Zij ­kunnen hierdoor moeilijk meekomen in de maatschappij die in rap tempo digitaliseert. Bovendien hebben 2,5 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat is 18 procent van alle inwoners. Vrije toegang tot internet kan hen helpen om niet nog meer achtergesteld te raken ­binnen de maatschappij.

Steeds meer instanties bieden belangrijke informatie en formulieren aan op hun website. Digitaal kunnen ze bijvoorbeeld een toegankelijke omgeving creëren voor laaggeletterde, slechtziende of slechthorende mensen. Maar dan moet die ­toegankelijke omgeving wel vrij toegankelijk zijn voor iedereen.

In 2019 pleitte filosoof Merten Reglitz voor het internet als mensenrecht aan de hand van de volgende drie argumenten:

1. Het internet is de effectiefste manier om machthebbers verantwoordelijk te houden.

2. Het internet is een nood­zakelijk middel om andere ­cruciale mensenrechten uit te oefenen.

3. Internettoegang biedt potentieel bescherming van essentiële mensenrechten.

Oftewel: zonder internet is het moeilijk om deel te nemen aan het politieke proces, zonder internet is het moeilijk om je mening te uiten, zonder internet is het moeilijk om protest te organiseren, en internet helpt bij de vergaring van informatie en kennis. Het internet kan bovendien de democratie en de zelfbeschikking van burgers bevorderen.

Het afgelopen jaar leerden we ook hoe steeds meer mensen, met name jongeren, leven in sociaal isolement. De enige manier om (vrij én werkgerelateerd) contact te maken met anderen is vooralsnog digitaal. Het internet voorziet daarmee, nog meer dan eerder, in onze primaire behoeften.

De belangrijkste voorwaarde voor internet als mensenrecht is dat het veilig en vrij moet zijn. We willen niet overgeleverd worden aan het gratis internet van bijvoorbeeld Google of Facebook, of advertenties moeten kijken voordat we iets kunnen opzoeken.

Het fijne van internet is dat het niet per se meer kost als je het meer gebruikt, in tegenstelling tot water of elektriciteit. En in Nederland zijn we best wel ver met bijvoorbeeld Publicroam, dat een gratis en veilige verbinding aanbiedt, terwijl je digitale rechten beschermd blijven. En Bits of Freedom, dé Nederlandse organisatie die opkomt voor internetvrijheid.

Je zou denken dat het in Nederland wel goed zit. Niet dus. 453.000 Nederlanders ­hadden in 2019 geen internet. Dat zijn zo’n 100.000 mensen meer dan er in de gemeente Utrecht wonen. Het internet is dus verworden tot een basis­behoefte waarvan de toegang allesbehalve vanzelfsprekend is. Terwijl het onze digitale publieke ruimte zou moeten zijn.

Rapper en schrijver Massih Hutak (1992) schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al zijn columns hier terug.

Meer over