null

Ingezonden brieven

Ingezonden brieven: ‘Ook in het gebied Parnas lijkt het grote geld te gaan winnen’

Beeld Getty Images/EyeEm

Dit zijn de ingezonden brieven van zaterdag 11 september. Ook een bijdrage leveren? Lees hier hoe dat kan.

Het Parool

Dreigende kolos

De raadscommissie Ruimtelijke Ordening koos woensdag 8 september bij de behandeling van de voorstellen voor het gebied Parnas voor één sexy punt, de invulling van de monumentale oude rechtbank aan de Parnassusweg met een museum. Vóór 1 december moet er een besluit genomen zijn, anders vervalt de overeenkomst met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en komt er een verkoop via openbare aanbesteding. De gemeenteraad moet woensdag 15 september een besluit nemen; uitstel betekent afstel. De raad is te laat op de hoogte gesteld en politiek gezien is er geen tijd meer voor een zorgvuldige afweging van voorstellen en alternatieven.

De overeenkomst met het RVB gaat om meer dan een museum. Direct hieraan gekoppeld is een nota van uitgangspunten met een voor de omgeving buitenproportioneel plan. Die nota is in de commissie niet eens besproken! Maar geen museum, geen nota van uitgangspunten en andersom. Op de plaats van de tijdelijke en de monumentale rechtbank komen volgens de nota extra maatschappelijke voorzieningen, woningen en kantoren met een bruto oppervlak van in totaal 23.025 vierkante meter. Ongemerkt wordt zo ook de weg vrijgemaakt voor projectontwikkelaars om nog meer extra vierkante meters te realiseren ten koste van groen, bezonning en openbare ruimte.

De omwonenden hebben het nakijken en zullen straks met lede ogen een kolos voor hun ogen zien oprijzen. Het grote geld lijkt ook hier te gaan winnen.
Bart Capel, Amsterdam

‘PVV ontbinden? Snapt de professor wel wat een democratie is?’

Emeritus hoogleraar recht Ulli d’Oliveira schrijft in Het Parool van woensdag 8 september, wellicht na het drinken van een paar borreltjes, onder meer dit met betrekking tot de PVV: ‘Nu zijn politieke partijen wel een speciaal geval; men moet toch voorzichtig zijn met het inzetten van een verbod om een bepaalde politieke gezindheid – hoe onwelgevallig ook – die haar kanalisatie vindt in een politieke partij de voet dwars te zetten. Anderzijds is zo’n ontbinding een wapen van de democratie tegen ondemocratische stromingen.’

De heer d’Oliveira begrijpt niet dat uitgerekend een democratie ‘ondemocratische’ en andere stromingen toestaat, omdat in dat toestaan van allerlei denkbeelden het wezen van de democratie besloten zit.

Ik wil nu niet beweren dat het wenselijk zou zijn de tentamens en promoties die hebben plaatsgevonden onder verantwoordelijkheid van meneer d’Oliveira aan een nieuw oordeel te onderwerpen, maar het voelt toch ongemakkelijk dat een oud-hoogleraar in de rechtswetenschap aan de UvA een verwrongen idee van democratie had en heeft.
Gerard Brekelmans, Amsterdam

‘Doe iets voor het klimaat, verminder overbevolking’

De leiders van de drie grootste kerkgenootschappen wereldwijd hebben een gezamenlijke oproep gedaan om het klimaat te redden. In principe niets mis mee, integendeel zelfs, maar laten ze zelf eens beginnen met een oproep tot geboortebeperking. De overbevolking van de aarde is de oorzaak van de klimaatveranderingen.
A.H. Jacobs, Amsterdam

‘Miljoenenschenkingen aan partijen helpen niet’

Prachtig dat miljardair Steven Schuurman miljoenen schenkt aan politieke partijen in Nederland en andere landen in Europa. Maar die gaan de wereld niet redden; daar is hun invloed op de aanpak van dit mondiale probleem te klein voor!

Schuurman kan zijn miljoenen beter besteden aan ontwikkelingslanden die het geld niet hebben om een stevig klimaatbeleid te voeren.
Wim van Dam, Broek in Waterland

‘Wel graag ‘schone’ cokes’

In EenVandaag van woensdag 8 september zegt Linda Valent van de dorpsraad van Wijk aan Zee dat de Kooksfabriek 2 van Tata Steel, waar steenkool tot cokes wordt verwerkt, direct gesloten dient te worden. “Laat ze het maar ergens anders inkopen. We zijn geen derdewereldland,” zegt ze er nog achteraan.

Mocht Tata Steel inderdaad de fabriek (moeten) sluiten, mogen we dan ook een verplichting inbouwen dat hetgeen ze gaan inkopen níet uit een derdewereldland komt? Een land waar ze het niet zo nauw nemen met de arbeidsomstandigheden en de milieuregels, om maar iets te noemen. Want je kunt er vergif op innemen dat dit anders wél gaat gebeuren.
Emil Schröder, Amsterdam

‘Maak parkeervakken groter, de auto’s zijn immers ook gegroeid’

Ooit is een maat bedacht voor de grootte van het parkeervak. De auto’s zijn sindsdien enorm ‘gegroeid’. Een golfje van vroeger is naast een nieuw type een mini-autootje en de SUV is prominent aanwezig in het straatbeeld. De situatie is nu zo dat het een ratjetoe van maten lijkt. In onze buurt loopt de situatie achter op de huidige eisen. Gevolg afgelopen jaar alleen al: honderden euro’s schade. Mensen komen gewoon hun auto niet in of uit zonder hun deur tegen de ernaast geparkeerde auto te drukken. Daarom wil ik de gemeente, die zoals bekend serieuze parkeertarieven hanteert, oproepen hier wat aan te doen en overal voor volwaardige parkeervakken te zorgen.
Peter Schrijnders, Amsterdam

‘Handhaaf de fietspadregels’

Voordat er een nieuwe categorie het toegang tot het fietspad wordt ontzegd (‘E-bikes horen niet thuis op het fietspad’, Het Parool van donderdag 9 september), zou ik graag de schrijver willen wijzen op het huidige straatbeeld in Amsterdam op het fietspad.
Sinds 2019 is het niet toegestaan zonder helm op een scooter/snorfiets aan het verkeer deel te nemen of met een scooter/snorfiets op het fietspad te rijden. Kort na het instellen van deze maatregel was er een duidelijk effect te zien. Maar toen politie en handhavers zich moesten toeleggen op het handhaven op de coronamaatregelen keerden de scooters en snorfietsen (uiteraard met berijders zonder helm) terug op het fietspad. Met alle gevaarlijke verkeerssituaties van dien.
Daarom zou ik ervoor willen pleiten om eerst de handhaving van het verbod van scooters en snorfietsen op het fietspad (en de helmplicht) te herstellen. Dit zal de veiligheid van de fietser zo verbeteren dat er dan ook meer ruimte is voor de elektrische fiets op het fietspad.
Dik Verduijn, Amsterdam

‘Waarom zo negatief over de e-bikes? Ze zijn goed voor ouderen en het milieu’

Ik vind dat er de laatste tijd erg veel negatiefs is te lezen over de e-bike (Het Parool van woensdag 8 september). Men zou eerst de positieve aspecten van het e-bikegebruik onder ogen moeten zien. Het is een ideale manier vooral voor ouderen om te bewegen en naar buiten te gaan. Ook voor woon-werkverkeer is het een ideale oplossing, net als de e-bikebakjes om kinderen van en naar school te vervoeren. Dit is allemaal beter voor het milieu dan de auto en uiteraard ook beter voor de algemene gezondheid. Een oplossing zou kunnen zijn in de stad een maximum snelheid voor alle fietsers, dus ook voor e-bikes, in te voeren of de maximumsnelheid van e-bikes te begrenzen op 20 kilometer per uur.
John Ipenburg, Haarlem

Meer over