Lezersbrief

‘Het inspreekhalfuur in de gemeenteraad mag niet afgeschaft’

Jan Schrijver reageert op de gemeenteraad die het inspreekhalfuur zonder enige evaluatie of motivering wil schrappen. ‘De burgers wordt hiermee een democratisch recht ontnomen in het forum van de democratie bij uitstek, de gemeenteraad.’

Jan Schrijver
De gemeenteraad van Amsterdam. Beeld ANP
De gemeenteraad van Amsterdam.Beeld ANP

Sinds 2002 biedt een gemeentelijke verordening de Amsterdammers gelegenheid om kwesties die zij op hun lever hebben voor te leggen aan de desbetreffende raadscommissie.

In een voorstel voor de gemeenteraad blijkt het presidium nu dit traditionele ‘inspreekhalfuur publiek’ zonder enige evaluatie of zelfs motivering te willen schrappen. Burgers kunnen alleen nog over de aanhangige agendapunten van de raadscommissies inspreken.

De wereldwijde tendens naar autocratisch bestuur wordt hiermee in Amsterdam opgepikt: bottom-upcommunicatie wordt vervangen door top-downcommunicatie. De relatie van de regenten met de Amsterdamse burgers was al niet geweldig, maar dit is een affront.

De manier waarop is tekenend. Er is niet ordentelijk geëvalueerd, de afschaffing wordt stiekem ingevoerd, als ware dit een logisch uitvloeisel van de coronamaatregelen.

In het voorjaar was fysieke inspraak niet mogelijk; pas nu wordt een online variant aangeboden, zoals journalist Michel Couzy in Het Parool van 16 mei tekenend beschreef. Maar nu is het opeens structureel einde oefening. Lockdown wordt shutdown, en het betekent: shut up! De burgers wordt hiermee een democratisch recht ontnomen in het forum van de democratie bij uitstek, de gemeenteraad.

Naar verluidt wordt er binnen de hele raad, door partijlijnen heen, verschillend over gedacht. Er zijn raadsleden die het recht willen behouden. Anderen voeren praktische bezwaren aan: ze vinden het tijdrovend, vinden dat het middel wordt misbruikt voor demonstratieve doeleinden en dat er querulanten verschijnen. Het zal wel.

Het antwoord op deze bezwaren is: voor effectief vergaderen moet de raad eerst maar naar zichzelf kijken, naar de kinderachtige politieke spelletjes waar nog veel meer tijd mee heen gaat. Gaat zelfs bij het stemmen hierover soms weer fractiediscipline gelden?

Praktische bezwaren kennen burgers ook: bijvoorbeeld hele dagdelen wachten op je agendapunt.

De gemeenteraad snijdt zichzelf in de vingers, omdat er best veel expertise bij de insprekers langskomt en dat er ook onderwerpen onder de burgers leven waar de raad zelf niet aan denkt. Het waardevolle inspreekhalfuur mag niet zo worden afgeschaft. Sterker: de vrije inspraakmogelijkheden moeten juist worden uitgebreid door een vijfminuten-spreekuur van burgemeester en wethouders in te voeren, want dat ontbreekt nog node.

Jan Schrijver (bestuurskundige), Amsterdam

Meer over