Tinkebell. Beeld Artur Krynicki
Tinkebell.Beeld Artur Krynicki

Het gefantaseerde ‘recht’ op het dagelijks eten van vlees

PlusTinkebell

Tinkebell

Er lijkt lately nogal wat verwarring te zijn ontstaan over universele rechten die wij als mensen behoren te hebben. Ik zeg behoren, want de verklaring waarin deze rechten zijn opgetekend is weliswaar door veel landen, waaronder Nederland, op 10 december 1948 geratificeerd: in de uitvoering ontbreekt het er nogal eens aan. Ik noem het recht om ergens te wonen (artikel 25.1).

Maar daar wil ik het vandaag niet over hebben. Waar ik het wél over wil hebben, is de opmerkelijke ontwikkeling waarin erbij gefantaseerde ‘rechten’ hoger op de beschermingsladder terecht zijn gekomen dan mensenrechten waarover we bindende afspraken hebben gemaakt.

Ik noem het ‘recht’ op het dagelijks eten van vlees.

Sterker, en hier wordt het interessant, Urgenda won haar klimaatzaak tegen de Nederlandse staat op basis van artikel 2 en artikel 8 van het EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, opgesteld naar aanleiding van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens). Artikel 2 is, kort gezegd, het recht op leven en de bescherming daarvan. ­Artikel 8 is, kort gezegd, het recht op privé- en familieleven, waaronder het recht op een huis. (Hee, toevallig! Overlap met mijn voorbeeldje eerder. Zou dit wijzen op iets fundamenteels?) Klimaatverandering moet dus worden tegen­gegaan zodat onze mensenrechten beschermd kunnen worden. Want als de boel door nalatigheid overstroomt, kan dat het einde zijn van ons leven, onze familie, ons huis en ons alles.

Enfin, nu bedacht ons aller overheid in 2019 dat het goed zou zijn om een campagne te starten met de titel ‘Iedereen doet wat’ (in de volksmond: Ruttiaans uitbesteden) om ons, burgers, zélf aan het werk te zetten om onszelf tegen rampspoed te beschermen. Middels reclamefilmpjes werd ons uitgelegd dat we onze auto’s met de buren moesten gaan delen en warmtepomp en huisisolatie werden toverwoorden.

Ronduit obscuur, vond de stichting Wakker Dier het dat nergens in de campagne werd geopperd minder vlees te eten. Het is namelijk bekend dat wanneer je de CO2-uitstoot wil verminderen (en de opwarming van de aarde wil beperken), minder vlees een groot effect heeft.

Dus diende de stichting een WOB-verzoek in: hoe is de lijst van maatregelen die mensen zelf kunnen nemen samengesteld? Het antwoord bleek verbijsterend. Tot hun ontsteltenis las Wakker Dier dat gefantaseerde rechten inmiddels zelfs zijn doorgedrongen tot de kern van de ministeries van EZK en LNV. Hierdoor werd het vragen aan mensen of ze willen overwegen een dag in de week geen vlees te eten zo mogelijk nog controversiëler ingeschat dan de inperking van het *grondrecht op een gezinsleven.

Dus is besloten om ons niet te vragen een hamburger minder te eten.

*Over een eenkindswet wordt nog vergaderd. Op zich zou het wel helpen.

Tinkebell schrijft elke week een column in Het Parool. Lees al haar columns hier terug.

Meer over