Michiel Couzy.
 Beeld Artur Krynicki
Michiel Couzy.Beeld Artur Krynicki

Halsema haalt stap voor stap punten binnen voor een ander centrum

PlusRepubliek Amsterdam

Michiel Couzy

Politiek is soms doorbijten, met debatten waarvan de uitkomst van tevoren vaststaat, standpunten die allang bekend zijn en waar een kansloze oppositie zich stukbijt op de muur die is opgetrokken door coalitiepartijen.

Maar er zijn ook debatten die duidelijk maken hoe belangrijk lokale politiek kan zijn. Zoals donderdagavond, toen de Amsterdamse gemeenteraad de toekomst van de binnenstad besprak: betrokken raadsleden, een bevlogen burgemeester en een onderwerp van groot belang. Het was voer voor politieke junkies, met wisselende meerderheden, oppositie en coalitie die van rol wisselden en burgemeester Femke Halsema die voortdurend op zoek moet naar voldoende steun voor haar ingrijpende plannen.

Op tafel lagen drie interventies die de toekomst van de binnenstad grondig veranderen: aanpak van het massatoerisme, de toekomst van prostitutie op de Wallen en een vermindering van het aantal coffeeshops. Deze plannen hangen met elkaar samen en hebben als gemene deler dat zij het historische centrum aantrekkelijk moeten maken voor de inwoners.

Burgemeester Halsema voert haar plannen stap voor stap door, omdat meerderheden onzeker zijn. Voor de aanpak van het toerisme bestaat inmiddels brede steun in de raad.

Ook vermindering van de ramen op de Wallen lijkt een uitgemaakte zaak. Halsema heeft dit slim aangepakt. Haar eerste voorstel betrof een erotisch centrum elders in de stad, dat de druk op de Wallen moet verminderen. Uit onderzoek blijkt dat zo’n centrum alleen exploitabel is als het aantal ramen voor sekswerkers in de binnenstad aanzienlijk afneemt, een goed argument om de volgende stap te zetten.

Partijen als de VVD, SP, CDA en ChristenUnie willen al langer dat ramen dichtgaan, maar D66 en GroenLinks, de grootste partijen in de raad, waren tegen gedwongen sluiting. Donderdag gaven ze hun verzet op. Dat betekent dat de Wallen een ander aanzien zullen krijgen.

De aanpak van de coffeeshops ligt ingewikkelder. Halsema wil niet alleen het aantal coffeeshops verminderen, vooral in de binnenstad, maar ook toeristen weren. Ze hoopt dat zo’n ingezetenencriterium – alleen klanten met een adres in Nederland zijn nog welkom – ervoor zorgt dat minder hasjtoeristen deze kant op komen.

Hiervoor is geen duidelijke meerderheid. VVD, CDA en ChristenUnie zijn voor, maar vooral coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP, en oppositiepartijen Denk en Bij1 hebben grote twijfels. Ze vrezen dat de straathandel zal toenemen.

De missie van Halsema lijkt kansloos, maar dat is die niet. De coalitiepartijen hebben het weren van toeristen nog niet afgeschoten. Ze wachten op de uitvoeringsplannen van de burgemeester en organiseren een expertmeeting. Ook hebben ze geen tegenvoorstel ingediend, waarin ze duidelijk maken hoe het dan wel moet.

Dat is veelzeggend. De bevlogenheid waarmee Halsema gisteren haar plannen verdedigde en waarmee ze de vrees voor straathandel in twijfel trok, laat zien dat ze er alles aan zal doen om de progressieve partijen te overtuigen en dat ze kans van slagen heeft. Als haar uitvoeringsplan deugt en ze tegelijkertijd duidelijk weet te maken hoe ze straathandel gaat aanpakken, hebben haar bondgenoten in het college weinig argumenten over om tegen te stemmen. Zeker als ze de vrede in het gemeentebestuur willen bewaren.

Halsema weet ook dat de twijfels van de coalitiepartijen voor een groot deel politiek zijn. Met name D66 en GroenLinks kunnen, als progressieve partijen, niet zomaar akkoord gaan met restricties op coffeeshops. Ze moeten de ruimte krijgen om aan hun achterban duidelijk te maken dat ze kritisch zijn. Net als bij de sluiting van prostitutieramen.

Uiteindelijk stemden ze daar ook mee in, nietwaar?

Politiek verslaggevers Michiel Couzy en Ruben Koops belichten beurtelings op zaterdag in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? m.couzy@parool.nl

Meer over