Opinie

'Groei van de stad zet het welzijnsniveau onder druk'

De groei in Amsterdam-Oost gaat sneller dan de voorzieningen kunnen bijbenen. Er is te weinig voor jongeren en ouderen, schrijft Arjan Miedema, lid van de bestuurscommissie Amsterdam-Oost voor de PvdA.

Arjan Miedema
Ouderenfitness helpt tegen eenzaamheid en is goed voor het welbevinden. Beeld Roos Koole/ANP
Ouderenfitness helpt tegen eenzaamheid en is goed voor het welbevinden.Beeld Roos Koole/ANP

Amsterdam is populair en groeit. De gevolgen hiervan zijn duidelijk merkbaar: de toeristische monocultuur, de piekdrukte in de Kalverstraat en de gemiddelde huizenprijs die in een paar jaar met 100.000 euro is gestegen. Hierdoor verandert de stad en knelt ze ook.

Want toeristen zijn zichtbaar, maar de lang­zame en structurele groei is dat minder. Alleen al in Amsterdam-Oost komen er in 2018 netto naar verwachting 1600 inwoners bij. En deze trend zet zich de komende jaren door, zodat er in 2040 ruim 40.000 mensen meer in Oost ­wonen dan nu.

Deze groep nieuwe Amsterdammers zal divers zijn, van gezinnen met kinderen en jonge werkenden tot statushouders en studenten. Maar allemaal zullen ze gebruik willen maken van Amsterdams onderwijs en het zorg-en cultuuraanbod.

De zorg die deze Amsterdammers nodig hebben zal bovendien steeds complexer zijn. Ouderen blijven langer thuis wonen, waardoor er steeds meer vraag is naar mantelzorg en laagdrempelige zorg.

Maar terwijl het aantal inwoners toeneemt, stijgt het welzijnsbudget de ­komende jaren niet. Voor de 135.000 inwoners ontvangt stadsdeel Oost dit jaar 11 miljoen euro voor de 'basisvoorzieningen'.

Met dit geld werkt zij onder meer aan de bestrijding van eenzaamheid, het ondersteunen van mantelzorgers en het helpen van Amsterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Veel meer kinderen
Deze beide ontwikkelingen - de stijging van het aantal inwoners en de veranderende zorgbehoefte - zetten het welzijnsniveau in Amsterdam onder druk.

Ter illustratie: door de gebiedsontwikkeling op Zeeburgereiland en IJburg en de grote stijging van het aantal kinderen is er een duidelijke behoefte aan meer ­plekken voor deze jeugd. Buurthuizen en hangplekken, met een goede bezetting van jongerenwerkers die een programma aanbieden.

De komende tien jaar is hier naar schatting 2 miljoen extra aan investering nodig, waarvan onduidelijk is of die er zal komen.

Ook de eenzaamheid van onze ouderen, die langer thuis wonen, verdient de aandacht van beleidsmakers. Het budget van stadsdelen om hen te ondersteunen, knelt nu al en dit zal de komende jaren alleen maar erger worden.

Extra geld
De plaatsen waar ouderen kunnen samen­komen, de maaltijdservices en een goede ­scootmobielservice: het is alleen maar minder geworden in plaats van meer. Door de verschuiving in verantwoordelijkheden en de permanente renovatie van het bestuurlijk stelsel is daarnaast onduidelijk wie hiervoor verantwoordelijkheid wil nemen.

Arjan Miedema is lid bestuurscommissie Amsterdam-Oost voor de PvdA. Beeld -
Arjan Miedema is lid bestuurscommissie Amsterdam-Oost voor de PvdA.Beeld -

Hoe om te gaan met de populariteit van de stad? Om deze vraag zullen de verkiezingen in Amsterdam volgend jaar draaien. Veel zal gesproken worden over toeristen, maar de stad groeit ook structureel en dit vraagt om investeringen.

Extra geld, niet alleen in vastgoed en handhaving, maar juist in het sociale domein: jeugd, zorg en welzijn. Burgemeester en wethouders zouden daar bij het opstellen van de volgende begroting al een voorschot op moeten nemen, aangezien zij de afgelopen jaren juist hebben bezuinigd.

Subsidiebudgetten zijn verkleind, evenals handhaving- en reinigingsbudgetten. De uit­dijende stad vraagt nu om een investeringsagenda, een broodnodige investering in de toekomst van Amsterdam. Wie durft?

Meer over