Opinie

'Gemeente, laat kinderen niet dupe zijn van een vastgoedprobleem'

De bezuinigingen op de Brede School Zuidoost hebben grote gevolgen voor kinderen, ouders, scholen, lokale organisaties en de leefomgeving, waarschuwen de directies van 28 scholen in een brandbrief.

Gymles op basisschool Polsstok in Zuidoost Beeld Rink Hof
Gymles op basisschool Polsstok in ZuidoostBeeld Rink Hof

De bestuurscommissie Zuidoost heeft voorgesteld om in 2017 en volgende jaren vijf ton te bezuinigen op de Brede School Zuidoost. De bestuurscommissie doet dit voorstel naar aanleiding van een door de gemeente Amsterdam aan de stadsdelen opgelegde bezuiniging. Dit is voor de Brede School een halvering van het budget. Is de stad bereid om kinderen de dupe te laten zijn van een vastgoedprobleem?

In Het Parool is meermalen geschreven over de ongelijke kansen van kinderen in Amsterdam. Onlangs werd in Het Parool het 'rad van fortuin' gepubliceerd, over factoren die de kansen van kinderen verslechteren of juist verbeteren. Daarin werd aangetoond (Bron: OIS) dat kinderen in Zuidoost veel meer dan gemiddeld te maken hebben met risicofactoren dan kinderen uit andere stadsdelen.

Activiteiten
Het gaat om factoren als armoede, gebroken gezinnen en taalachterstanden. Dat is mede de reden dat we met behulp van de Brede School aan onze leerlingen in Zuidoost verlenging van de schooltijd en verbreding van het aanbod geven. Sinds 2005 werken stadsdeel en basis­scholen in Amsterdam-Zuidoost samen in de Brede School. Achtentwintig basisscholen kunnen hierdoor naschoolse activiteiten aanbieden aan hun kinderen.

Hierdoor hebben ruim zevenduizend kinderen in Amsterdam Zuidoost toegang tot een brede waaier van activiteiten: van sport tot kunst, van techniek tot taal, van media tot wetenschap en van natuuractiviteiten tot ict.

De Brede School brengt kinderen in contact met elkaar, geeft kinderen de mogelijkheid mee te doen aan een breed scala van activiteiten, laat hen ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden, laat hen kennismaken met clubs en verenigingen uit hun leefomgeving, met verschillende talentgebieden en geeft hun de kans competenties en vaardigheden te ontwikkelen.

Voor veel kinderen in Amsterdam-Zuidoost is dit niet altijd vanzelfsprekend en daarom des te waardevoller dat dit via de Brede School wel kan.

Schoolloopbaan
De Brede School levert daarmee een grote
bijdrage aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen, een succesvolle schoolloopbaan en een actieve en succesvolle deelname aan de maatschappij.

Daarnaast geeft onze Brede School scholen de mogelijkheid om, ten behoeve van de leerlingen, verbinding te maken tussen binnen- en buitenschools leren en extra onderwijs- en leertijd te bieden.

Van de 7000 kinderen op onze basisscholen in Zuidoost nemen er ruim 4500 kinderen wekelijks deel aan 380 verschillende activiteiten. Het hoge deelnamecijfer en het hoge aanwezigheidspercentage (ruim tachtig) laten zien dat de Brede School voorziet in een grote behoefte bij kinderen en ouders.

Kinderen en ouders
Wij zien dagelijks hoe betrokken en gemotiveerd onze leerlingen aan de naschoolse activiteiten deelnemen. De Brede School biedt ook ouders de mogelijkheid de talentontwikkeling van hun kin­deren te ondersteunen, onder andere door kennis te maken met het aanbod, verschillende talentgebieden en met aanbieders van activiteiten.

Doordat wij de kinderen én de ouders kennen, kunnen wij de ouders ondersteunen bij de doorstroming van hun kinderen naar clubs en verenigingen. Door de samenwerking met clubs en verenigingen ondersteunt de Brede School ook het (voort)bestaan van deze organisaties.

Vastgoed
Halvering van het budget heeft grote gevolgen: voor de kinderen, voor hun ouders, voor ons als scholen, voor lokale organisaties, verenigingen en aanbieders en voor de kwaliteit van de leefomgeving van de kinderen.

Wij als schooldirecteuren in Zuidoost doen een dringend beroep op de gemeente om de kinderen in Zuidoost niet de dupe te laten worden van het vastgoedprobleem waarvoor de gemeente nu aanklopt bij de stadsdelen.

Vijf ton bezuinigen op de Brede School Zuidoost betekent dat we leerlingen, ouders, aanbieders en organisaties en de scholen in Zuidoost ernstig tekortdoen.

Dit kan in een stad als Amsterdam die 'meer kansen voor kinderen' en 'alle kinderen gelijk' hoog in het vaandel heeft staan, niet de bedoeling zijn.

De directies van 28 basisscholen in Amsterdam Zuidoost: 16e Montessori Gaasperdam, Achtsprong, As-Soeffah, Bijlmerdrieschool, Bijlmerhorst, Blauwe Lijn, Brink, Cornelis Jetses, Crescendo, Holendrecht Jan Woudsma, Klaverblad, Knotwilg, Mobiel Holendrecht en Reigersbos, Morgenster, Openbare Daltonschool Nellestein, Onze Wereld, Polsstok, Prof. dr. I.C. van Houteschool, 1e Katholieke Montessori De Regenboog, Openbare Basisschool De Rozemarn, Samenspel, SBO Professor Dumont, Schakel, Shri Laksmi Basisschool, Ster, De Tamboerijn, Wereldwijs.

Meer over