Massih Hutak. Beeld Artur Krynicki
Massih Hutak.Beeld Artur Krynicki

Geen enkel ander land ter wereld hanteerde zo’n belasting op sociale huurwoningen

PlusMassih Hutak

Massih Hutak

En na 275 dagen was het er dan eindelijk toch: het regeerakkoord. Oftewel: Rutte IV. Met exact dezelfde partijen in het kabinet die waren afgetreden door het toeslagenschandaal (VVD, CDA, D66, CU). Als je doet wat je deed, ga je krijgen wat je…

Maar goed. Hierbij een van de belangrijkste punten uitgelicht.

De verhuurderheffing wordt eindelijk geschrapt. Deze maatregel verplichtte woningcorporaties tot het betalen van belasting over hun voorraad sociale huurwoningen. Daarnaast was het vooral een graag en vaak gebruikt excuus om te verdedigen waarom dezelfde woningcorporaties sociale huurwoningen bezaten in heel slechte staat, er geen betaalbare nieuwbouw gerealiseerd kon worden, er zelfs sociale huurwoningen moesten worden verkocht en waarom renovaties en verduurzaming ‘onvermijdelijk’ leidden tot uiteindelijk onbetaalbare huren voor voornamelijk de zittende bewoners.

Dat zijn natuurlijk dingen die je überhaupt niet kunt verdedigen, want bewoners bleven ondanks de verwaarlozing van huizen de huren betalen. Huren die jaarlijks verhoogd werden, zelfs in een pandemie.

Terwijl de contractueel overeengekomen service waarvoor we de verhoogde huren betalen, lees: onderhoud (basale dingen als schoon drinkwater en brandveiligheid) achterwege bleven. Het argument ging dus eigenlijk nooit op maar toch kwamen woningcorporaties ermee weg. ‘Want verhuurderheffing.’ Overigens gold deze belasting op sociale huurwoningen alleen in Nederland. Geen enkel ander land ter wereld hanteerde zo’n belasting op sociale huurwoningen.

En nu is die dan eindelijk afgeschaft. ‘Hierdoor kunnen Amsterdamse woningcorporaties op termijn jaarlijks 200 miljoen extra investeren in volkshuisvesting,’ concludeerde Het Parool. ‘Ook gaat voor woningbouwverenigingen de ‘markttoets’ van tafel, waardoor zij meer kansen krijgen om stadsvernieuwing te plegen en middenhuurwoningen te bouwen – de categorie waar de schaarste het grootst is.’ Reden tot juichen? Ik neig naar wel, maar heb ook m’n reserves.

Want wil het een kans van slagen hebben, dan moet dit op het eerste oog goede nieuws gepaard gaan met een duidelijke antigentrificatiebeleid van de gemeente en een duidelijke visie voor een inclusieve en duurzame stad, mede geformuleerd door zittende bewoners en bewonersorganisaties die als geen ander het sociale weefsel van de wijken kennen en in stand houden.

In Noord zijn we al bezig met het collectief Red Amsterdam Noord, waar achttien bewonersorganisaties de krachten hebben gebundeld, waaronder Verdedig Noord, om samen en in eigen regie een eerste voorstel te schrijven voor een plan voor Noord voor twintig tot dertig jaar. We werken onder andere aan een voorstel om minstens net zoveel miljoenen euro’s te investeren in zittende bewoners en bestaande bouw als de miljoenen euro’s die gepland staan om te investeren in huizen en bewoners die er nog niet zijn.

Die financiële ruimte lijkt nu dus te gaan ontstaan. En nu meteen doorpakken: het weer reguleren van woningen. Geen woningmarkt, maar volkshuisvesting. Omdat het een basaal mensenrecht is. Punt.

Rapper en schrijver Massih Hutak (1992) schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al zijn columns hier terug.

Meer over