Lezersbrief

‘Geef ons maar gratis anticonceptie in ons kerstpakket’

De maatregelen van minister De Jonge om ‘herhaaldelijke abortussen te voorkomen’ zijn beperkingen van de keuzevrijheid van mensen om zelf te bepalen of ze zwanger willen worden, betogen Anniek de Ruijter en Eline Peters.

Het Parool
null Beeld Shutterstock
Beeld Shutterstock

Vrijdag maakte minister De Jonge bekend dat vrouwen die een abortus ondergaan in aanmerking kunnen komen voor een gratis spiraaltje. Omdat hij naar eigen zeggen ‘herhaaldelijke abortussen wil voorkomen’ wil de minister zo zeggenschap krijgen over wie zwanger wordt en wie niet.

De criteria voor wanneer iemand in aanmerking komt voor dit aanbod zijn al even vaag als de criteria die het Nu Niet Zwanger Programma hanteert. Tegelijk wordt de roep vanuit de samenleving om kosteloze anticonceptie voor iedereen genegeerd door de partijen in het kabinet.

De keuze voor anticonceptie zou makkelijker en vrij moeten zijn, en aan mensen zelf. Want wat als je na een abortus ook een spiraaltje wilt, maar niet in de categorie van mensen valt die daar volgens de minister recht op heeft? Waarom worden sommige vrouwen onder druk gezet om aan de anticonceptie te gaan en moeten anderen het juist zelf betalen?

Samengenomen zijn deze maat­regelen beperkingen van de keuzevrijheid van mensen om zelf te bepalen of ze zwanger willen worden.

Groot draagvlak

Er lopen op dit moment vanuit Bureau Clara Wichmann twee rechtszaken tegen de staat rondom anticonceptie.

Eén rechtszaak richt zich op het Nu Niet Zwanger Programma. Met de andere zaak eisen we juist kosteloze toegang tot anticonceptie. Iedereen kan hier mede-eiser worden. In het licht van deze rechtszaken is de actie van minister Hugo de Jonge extra absurd: eerst moet je een abortus ondergaan om misschien de 160 euro (of meer) voor een ‘vervolgspiraal’ vergoed te krijgen. Waarom niet iedereen toegang geven tot anticonceptie, zodat men zelf kan bepalen om wel of niet zwanger te worden?

Het is geen nieuwe discussie: begin jaren 70 leek de strijd gestreden. Met de slogan ‘Moeders wil is wet, met de pil naar bed’ pleitten de Dolle Mina’s voor anticonceptie in het basispakket – met succes. Hier hoefde niet eerst een abortus aan te pas te komen.

Maar in 2011 werd de strijd teniet­gedaan. Met het argument dat anticonceptie niet ‘medisch nood­zakelijk’ is, verdween die uit het basispakket. Nu zijn het vooral vrouwen die opdraaien voor de kosten: van alle gebruikers van anticonceptie is 4 procent man en 96 procent vrouw.

Eerder dit jaar boden wij een petitie aan in de Tweede Kamer om anti­conceptie weer in het basispakket op te laten nemen. 55.000 mensen ondertekenden deze petitie binnen een week. Desondanks werd het voorstel van Kamerlid Lilianne Ploumen niet aangenomen. Met de petitie zagen we wel dat er groot maatschappelijk draagvlak is om de kosten van anticonceptie door de overheid te laten vergoeden.

Als de minister oprecht begaan is met zelfbeschikking, kan hij zo tegen het einde van het jaar ook een gebaar maken: laat iedereen gewoon zelf bepalen inzake zwangerschap. Geef ons maar gratis anticonceptie in ons kerstpakket.

Anniek de Ruijter (Bureau Clara Wichmann) en Eline Peters (DeGoedeZaak).

Meer over