Opinie

Frits Barend: 'Mijn grootouders zijn geen varkens'

Hoogleraar Roos Vonk stelt dierenleed gelijk aan de Holocaust. Frits Barend verwijt haar kwaadaardigheid en een beschavingsprobleem.

Frits Barend
null Beeld Shutterstock
Beeld Shutterstock

Onder het nooit uitgesproken motto 'blijf met je poten van onze Holocaust af' leerde mijn moeder me al heel vroeg iedereen te wantrouwen die welke misstand of ramp dan ook vergelijkt met de uitroeiing van zes miljoen Joden door de nazi's. Helaas gebeurt het de laatste jaren steeds vaker, zoals onlangs weer in een artikel in NRC Handelsblad van hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Roos Vonk. Zij stelt letterlijk dierenleed gelijk aan de Holocaust.

Ze doelt dan niet op het dierenleed van een gnoe die panisch van angst in de klauwen van een leeuwin spartelt om uiteindelijk door haar te worden vermoord, maar op varkensstallen.

Eerst even een opfrisser over de nogal onfrisse professor Vonk. Weet u het nog, dat wetenschappelijk onderzoek in 2011 van professor Diederik Stapel, waaruit zou blijken dat vleeseters agressieve nare, mensen zijn? Roos Vonk was niet alleen de zeer betrokken coauteur van dat onderzoek, maar ook bijzonder trots op het resultaat dat aantoonde wat zij als voorzitter van Wakker Dier altijd al had gedacht.

Maar dat onderzoek over die vreselijke vleeseters bleek fake, het werd een prachtig voorbeeld van wetenschappelijke fraude. Een doodzonde in de wetenschap. In de sport word je geschorst na aangetoonde fraude of bewezen betrokkenheid bij oplichting.

Wetenschappelijke zonde
Een jaar na die wetenschappelijke zonde constateerde Trouwcolumniste Elma Drayer tot haar verbazing dat Roos Vonk wetenschapper bleef spelen, alsof er niets aan de hand was. Diederik Stapel verloor zijn baan en raakte in een diepe depressie, zo niet zijn coauteur. Zij roeptoetert onverminderd voort, zonder enige gêne en gewetenswroeging en vooral ook zonder vermelding van haar wetenschappelijke misdrijf, getuige haar eigen website.

Zo vergelijkt de professor anno 2017 varkensstallen en pluimveebedrijven met concentratiekampen en doet dat met een woordkeuze en een opbouw die niet hadden misstaan op de door haar zelf ongetwijfeld geminachte website GeenStijl. Ze dekt zich meteen in: "De dierenbeschermer loopt dan een flinke kans te worden weggehoond als antisemiet." Ja, dank je de koekoek, de hoogleraar trekt toch de smakeloze vergelijking met concentratiekampen, dus met Auschwitz en Sobibor.

Even later beweert ze dat beesten worden behandeld "zoals ooit slaven en Joden. In die zin leven we te midden van een grootschalige industriële holocaust."

Los van het pleonasme, we leven volgens de professor dus te midden van een Holocaust. Professor, Holocaust staat synoniem voor uitroeiing. Wat je ook kunt aanmerken op sommige varkensstallen, varkens worden niet uitgeroeid. Vervolgens schrijft de hoogleraar na haar vergelijking: "Daarmee zeg ik niets over Joden of andere minderheden."

Als ze niets over ze wil zeggen, waarom noemt ze Joden dan twee keer kort na elkaar? Dan volgt zeer geraffineerd een volgende associatie met de Holocaust. Want dankzij professor Vonk mogen we straks niet zeggen: "Wir haben es nicht gewusst."

Bij geen normaal denkend mens zou het ook maar mogen opkomen om varkensstallen te vergelijken met concentratiekampen. Omgekeerd zou eventueel nog kunnen, concentratiekampen vergelijken met varkensstallen, maar dat doet professor Vonk niet.

Je kunt diverse argumenten bedenken om de kwaadaardigheid van het orakel uit Nijmegen aan te tonen. Elk kind kan je wijzen op de verschillen tussen mens en dier. Het dier dat zich in 2017 nog net zo gedraagt als het dier voor de jaartelling. Beesten die elkaar wreed afslachten in de jungle. Het drachtige teefje dat door de eerste de beste straathond wordt besprongen. Professor Vonk acht het hopelijk ook een teken van menselijke beschaving dat ze tijdens de ovulatie niet wordt besprongen door de eerste, de beste voorbijganger?

Prima dat de professor uitgaat van het dier en in een tweede artikel ook pretendeert dat ze weet wat een dier denkt, jammer en gevaarlijk dat ze ook lijkt te redeneren met de hersens van een gemiddeld dier.

Zonder scrupules
Ik ga uit van de mens, bijvoorbeeld van mijn grootouders, die door mevrouw Vonk impliciet en expliciet worden vergeleken met mestvarkens. Door de op commercie gestoelde varkensstallen te koppelen aan de Holocaust, maakt professor Vonk van mijn grootmoeder Eva Barend-Carels en mijn grootvader Abraham Mozes Barend vetgemeste varkens en dus vermoorde handel.

Frits Barend, journalist, presentator, columnist, uitgever Beeld ANP
Frits Barend, journalist, presentator, columnist, uitgeverBeeld ANP

Professor, mijn grootouders zijn niet vermoord omdat de nazi's een commercieel belang nastreefden nadat ze waren vetgemest. Ze zijn enkel en alleen vermoord omdat ze Joden waren.

Maar Vonk maakt zonder scrupules, onder de vlag van de Radboud Universiteit en in navolging van Adolf Hitler van mijn grootouders varkens. Dat doet ze doelbewust in de wetenschap dat Holocaust altijd scoort, juist bij haar aanhangers. En dan ga ik maar even voorbij aan de impliciete boodschap dat duizenden hardwerkende boeren en boerinnen door dierenbeschermer Vonk op een lijn worden gesteld met nazi-kampbeulen.

Al bezigt ze de beladen woorden 'Wir haben es nicht gewusst', ik kijk wel link uit om haar antisemiet te noemen. Om publicist Abel Herzberg te parafraseren: als je van vetgemeste varkens vermoorde Joden maakt, heb je een beschavingsprobleem. Ik ben benieuwd of de bestuurders van de katholieke universiteit in Nijmegen vinden dat ze met hoogleraar Roos Vonk een beschavingsprobleem in huis hebben.

Meer over